Sætning | Hvad er en helsætning?

 

En helsætning skal indeholde mindst en hovedsætning med enten ingen, én eller flere ledsætninger tilknyttet.

Hvad er en hovedsætning?

En hovedsætning er en sætning, som kan stå alene.

Den giver mening i sig selv.


Man kan godt have mere end én hovedsætning inden for det samme punktum – hvilket vil sige mellem to punktummer.


Et eksempel på en hovedsætning:

 • Harry Potter tager Hogwartsekspressen.

Ovenstående sætning er et eksempel på en hovedsætning.

Den kan stå alene og giver fint mening.


Flere hovedsætninger i samme helsætning

Der kan godt være flere hovedsætninger inden for samme helsætning.

I et sådan tilfælde siger man, at de to hovedsætninger er ”sideordnede.”

Hovedsætninger kan sættes sammen med ét af de to sideordnede bindeord ”eller” eller ”og,” herudover skal der sættes komma mellem de to hovedsætninger.

Eksempler på sideordnede hovedsætninger:

 • Harry Potter er en troldmand, og Hermione Granger er en heks.
 • Harry Potter er en dreng, eller nærmere bestemt er han en troldmand.


Hvad er en sætning?

Hvad er en sætning?

Helt lavpraktisk er en sætning en række af ord, der tilsammen skaber sproglig mening.

Du kan godt sige ordet asfalt fem gange efter hinanden, men det giver ikke nogen mening, og det er ikke en sætning.

For at en række af ord kan kaldes en sætning, skal de leve op til nogle grammatiske krav.

En sætning skal vigtigst af alt indeholde et udsagnsled, også kaldet et verballed, for at kunne blive defineret som en sætning.

For det meste vil en sætning også indeholde en række andre led, oftest et grundled – også kaldet et subjekt.
Studiekorrektur.dk er det vores mål, at du skal have adgang til at få opfrisket din grammatiske kunnen.

Er din grammatiske viden om ordklasser, sætninger og sætningsled en smule rusten, så hører du nok til flertallet af studerende.

Vores dansklærer har gennemgået det med os, men det er jo lang tid siden, og der er fyldt af huller i den grammatiske viden.

Her på Studiekorrektur.dk kan du få genopfrisket din viden om grammatik.

På denne side vil vi gennemgå de grammatiske regler om sætninger og give dybdegående forklaringer og eksempler.

Hvis du alligevel føler, at du har brug for hjælp til at få en korrekturlæser til at læse korrektur på din opgave, SRO eller afhandling, og har du ikke nogen i din omgangskreds, der lige kan læse korrektur for dig, så hjælper vi gerne på Studiekorrektur.dk.


Vi kan også give sproglig og grammatisk feedback på din opgave, så du ikke begår de samme grammatiske fejl næste gang, at du skal en tur ind i opgaveland.
 Korrektur af specialer til en god pris

TILBUD PÅ KORREKTUR? 
RESERVATION AF TID TIL KORREKTUR? 

Du kan også allerede nu indhente et uforpligtende tilbud på korrektur herunder.

Du kan faktisk også gå direkte til at reservere en tid til korrektur.
Hovedsætninger, ledsætninger og helsætninger

Hvad er helsætning for noget?

I grammatikken taler vi om henholdsvis hovedsætninger, ledsætninger og helsætninger.

I det følgende vil vi gennemgå dem alle tre og give eksempler.

Ganske kort kan det siges, at en helsætning skal indeholde mindst en hovedsætning med enten ingen, én eller flere ledsætninger tilknyttet.


En helsætning er for det meste adskilt fra andre helsætninger med et punktum.


Dog bruger man her også sommetider komma, spørgsmålstegn, udråbstegn eller semikolon. 


Om Studiekorrektur


Hvis du allerede nu ønsker at modtage et uforpligtende tilbud på korrektur, er du meget velkommen til det her ⤵️
 

Hvad er en ledsætning?

En ledsætning, som også sommetider kaldes for en bisætning, kan ikke stå alene og står altid sammen med en hovedsætning.

Der kan være flere ledsætninger, der knytter sig til den samme hovedsætning.

En hovedsætning og en ledsætning kaldes som nævnt tidligere med en samlet betegnelse for en helsætning.

Et eksempel på en ledsætning:
 • Harry Potter tager Hogwartsekspressen, fordi han skal være elev på troldmandsskolen.

Den første del af ovenstående sætning er stadig en hovedsætning, men delen, der kommer efter kommaet: ”fordi han skal være elev på troldmandsskolen,” er en ledsætning.
Er det svært at se forskel på led- og hovedsætninger? Brug ”ikke-prøven”

Det kan sommetider være virkelig vanskeligt at se på en sætning, hvorvidt den er en hovedsætning eller en ledsætning.

Eksempler på to helsætninger, hvor den øverste indeholder to hovedsætninger, og den nederste indeholder en hovedsætning efterfulgt af en ledsætning:

 • Harry Potter tager Hogwartsekspressen, og han skal være elev på troldmandsskolen.
 • Harry Potter tager Hogwartsekspressen, fordi han skal være elev på troldmandsskolen.
 
De to helsætninger ligner, som man tydeligt kan se, rigtig meget hinanden.

Det er faktisk kun bindeordet, der skaber forskellen.

Ved at bruge ”ikke-prøven” kan du dog hurtigt finde ud af, om der står en hovedsætning eller en ledsætning efter kommaet.

Du kan sætte ordet ”ikke” ind i sætningen og derefter se på ordstillingen, om sætningen kan stå alene eller ej, og dermed, om der er tale om en hovedsætning, som jo netop kan stå alene.
 • Harry Potter tager Hogwartsekspressen, og han skal ikke være elev på troldmandsskolen.
 • Harry Potter tager Hogwartsekspressen, fordi han ikke skal være elev på troldmandsskolen.
 
I det øverste eksempel på en helsætning kan du se, at der er tale om en hovedsætning efter kommaet.

Du kan fjerne ”og’et” og sætte et punktum i stedet for et komma, og de to sætninger vil stadig give mening for sig selv: ”Harry Potter tager Hogwartsekspressen,” og ”Han skal ikke være elev på troldmandsskolen.”

I helsætningen nedenfor kan du ikke gøre det samme.

Sætningen efter kommaet giver ikke mening, hvis du stiller den alene: ”Han ikke skal være elev på troldmandsskolen.”

Du kan tydeligt høre, at ordstillingen er forkert her.

I helsætningseksempel nummer to er der altså tale om en hovedsætning efterfulgt af en ledsætning.

Generelt siger man, at man i en hovedsætning ikke kan sætte ordet ”ikke” mellem udsagnsleddet og grundleddet.
 Ledsætningens placering i helsætningen

En ledsætning skal altså altid ”hægtes på” en hovedsætning.
 
En ledsætning kan både stå før en hovedsætning, efter en hovedsætning og som en indskudt sætning inden i hovedsætningen.
 
Eksempel på en helsætning, hvor ledsætningen står før hovedsætningen:

 • Hvis du er en heks eller en troldmand, modtager du et brev fra Hogwarts.
 
Eksempel på en helsætning, hvor ledsætningen står efter hovedsætningen:

 • Du modtager et brev fra Hogwarts, hvis du er en heks eller en troldmand.

Eksempel på en helsætning, hvor ledsætningen står inden i hovedsætningen:

 • Du modtager, hvis du er en heks eller en troldmand, et brev fra Hogwarts.

 
Flere ledsætninger i samme helsætning
En helsætning kan godt indeholde en hovedsætning med flere ledsætninger.
 
F.eks. kan man både have en ledsætning ”inden i” en hovedsætning efterfulgt af endnu en ledsætning, eller man kan have en ledsætning både foran og efter den samme hovedsætning osv.

Eksempler på helsætninger med flere ledsætninger:

 • Harry Potter, som er en troldmand, er taget med Hogwartsekspressen, fordi han skal gå på skolen.
 • Fordi han er en troldmand, er Harry Potter taget med Hogwartsekspressen, da han skal gå på skolen.
 • Harry Potter er taget med Hogwartsekspressen, fordi han skal gå på skolen, da han er en troldmand.
Sætningsleddene

En sætning indeholder en række forskellige led, som vi kan finde frem til ved at analysere sætningen.

Når vi gør det, kalder vi det for en ”sætningsanalyse.”

Ved en sætningsanalyse sætter vi nogle forskellige tegn under de forskellige sætningsled, så de er hurtige at genkende.

De vigtigste sætningsled er: udsagnsled, grundled, genstandsled, hensynsled, prædikativ og adverbial.

Disse seks led vil vi gennemgå herunder.


Udsagnsleddet – sæt en bolle under
Udsagnsleddet kaldes også ofte for verballedet.

Udsagnsleddet er sætningens vigtigste led.

Der kan slet ikke eksistere en sætning, hvis der ikke er et udsagnsled.

Udsagnsleddet er det led i sætningen, som vi sætter bolle under, når vi laver sætningsanalyse.

Herudover skal udsagnsleddet altid være et ”finit verbum.”

Det vil sige, at udsagnsordet skal være bøjet i enten nutid (præsens), datid (præteritum) eller i bydemåde (imperitum).

Er et udsagnsord i en sætning f.eks. bøjet i navneform, så kan det ikke fungere som sætningens udsagnsled.

Eksempler på verballed:
 • Harry Potter er en troldmand.
 • Harry Potter tager Hogwartsekspressen, og her møder han Ron Weasley.
 • De skulle spille kamp mod Hufflepuff.
 
Grundleddet – sæt et kryds under
Grundleddet kaldes også tit for en sætnings subjekt.

En sætning indeholder (næsten) altid et grundled.

Når du laver sætningsanalyse, sætter du et kryds under grundleddet.
 
Grundleddet er den eller det i sætningen, som foretager den handling, som udsagnsleddet udtrykker.
 
Et grundled kan enten være et navneord (substantiv), et stedord (pronomen) eller en ledsætning.
 
Eksempler på grundled:

 • De drog med Hagrid ind i den forbudte skov. (Grundleddet er et stedord).
 • Dragen vogtede bankboksene. (Grundleddet er et navneord).
 • At Hermione er klog, er ikke til diskussion. (Grundleddet er en ledsætning).  


Genstandsleddet – sæt en trekant under
Genstandsleddet kaldes også for ”det direkte objekt.”
 
Genstandsleddet skal du sætte en trekant under, når du laver sætningsanalyse.
 
Genstandsleddet er den eller det, der udsættes for den handling, som udsagnsleddet udtrykker.
 
Eksempler på genstandsled:
 
 • Hermione Granger læste eventyret De tre brødre højt.
 • Harry Potter fortalte, at han var træt. 
 
Hensynsleddet – sæt en firkant under
Hensynsleddet kaldes også for ”det indirekte objekt.”
 
Hensynsleddet er den eller det, som udsagnsleddets handling angår, og når du laver sætningsanalyse, skal du sætte en firkant under det.
 
Eksempler på hensynsled:
 
 • De drog med Hagrid ind i den forbudte skov.
 • Fru Weasley forærede Harry en hjemmestrikket sweater.
 
 
 
Prædikativ
Prædikativet er det sætningsled, som siger noget om de egenskaber, som enten grundleddet eller genstandsleddet har.
Prædikativet har ikke et tegn i forbindelse med en sætningsanalyse.  
 
Eksempler på prædikativer:

 • Fru Weasley forærede Harry en hjemmestrikket
 • Gryffindors farver er røde og guld.
 
Adverbial
Adverbialet er det led, der siger noget om, hvor og hvornår noget i sætningen foregår.
 
Det kan også sige noget om måden, hvorpå det foregår.
 
Herudover er de ord, som er tilbage i sætningen, når du har fundet alle de øvrige sætningsled samt adverbialer, f.eks. ord som ”aldrig” og ”ikke.”
 
Heller ikke adverbialer har et tegn i forbindelse med en sætningsanalyse.
 
 
Eksempler på adverbialer:

 • Nogle gange var de på weekendtur til Hogsmead.
 • Harry Potter kunne ikke se uden sine briller.


Korrektur hos Studiekorrektur

Vi vil her gerne gøre dig opmærksom på, at vi læser korrektur på alle former for studieopgaver.

Vi tilbyder ligeledes Opgavesparring på opgaver.

Alt sammen foretages af vores knalddygtige professionelle korrekturlæsere, der har flere års erfaring med at læse korrektur.

Spørgsmålet er:

 


Du kan vælge mellem Standardkorrektur og Premiumkorrektur.

 

 

 

  

 Kontakt Martin
Ønsker du at få læst korrektur på dit speciale, eller har du spørgsmål til Studiekorrekturs ydelser, så er du altid velkommen til at kontakte Martin7199 8084 eller på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Ring eller skriv gerne til Studiekorrektur:

 • Tlf.: 7199 8084
 • Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Du kan eventuelt allerede nu indhente et uforpligtende tilbud på Opgavesparring. 


Mere om Studiekorrektur

Vi har med stor glæde og ildhu skrevet yderligere om det at få læst korrektur hos os i en række mere detaljerede artikler, som du muligvis vil kunne finde ganske anvendelige, når du ligesom mange andre studerende går efter at skrive en god opgave, som giver dig en god karakter.

 

5
1 review
Write a review
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Sætningsforståelse
 · 2022/08/18
Din anmeldelse
Jeg er glad for at forstå, hvad en helsætning er. Tak for et godt indlæg her!
Show more

STUDIEKORREKTUR

Følg Studiekorrektur på Facebook
Se Studiekorrektur på Trustpilot
Betalingskort
© 2024 - Korrekturselskabet ApS - CVR-nr: 37341185 - All rights reserved.