Besked

Denied access.

✅ Afgrænsning | Problemafgrænsning

En afgrænsning eller en problemafgrænsning er en væsentlig videnskabelig pointe, når man laver skriftlige opgaver eller projekter.

Det er nemlig vigtigt, at man er i stand til at formulere, hvordan man har afgrænset sit problemfelt og sin fremgangsmåde, da man altid må foretage nogle afgrænsninger, når man undersøger et emne.

Foretog man ikke afgrænsninger, ville ens undersøgelse vokse sig uendeligt stor!
 


Hvad er en afgrænsning/problemafgrænsning?

Ved en afgrænsning, gør man det klart, præcis hvilket ”problem” man undersøger, og hvordan man gør det.

En afgrænsning er en hjælp og faktisk en nødvendighed, når man skal finde ind til en opgaves centrale omdrejningspunkt, og hvordan undersøgelsen er foretaget.

Når det kommer til opgaveskrivning, er det helt centralt at kunne ”kill your darlings”, altså at give slip på nogle af de ideer, man ville ønske, man kunne arbejde videre med, for at kunne lave en skarp og fokuseret undersøgelse.


Afgrænsning af problemfelt

Når man skal afgrænse sit problemfelt, skal man gøre sig det klart, præcist hvilket aspekt af problemfeltet, man vil undersøge, og hvorfor det lige netop er dette aspekt.

Når du foretager din afgrænsning af emnet, kan det både være en afgrænsning i tid, rum, specifikke personer eller fænomener.

Ønsker du fx at lave en undersøgelse af mobilbrug i sociale sammenhænge, kan du blive nødt til at afgrænse problemfeltet til fx at omhandle unge mennesker mellem 16 og 25 år, og ønsker du at lave en undersøgelse af økonomisk vækst i restaurantbranchen, kan du blive nødt til at afgrænse problemfeltet til fx at omhandle væksten over en treårig periode.

Afgrænsningen skal være med til at sørge for, at de undersøgelser, du foretager, er præcise og skarpe.

Er din datamængde for stor eller for omfattende, kan det blive svært at lave videnskabelige og præcise analyser.

Akademisk hjælp 


Afgrænsning af metode og teori

Udover en afgrænsning af problemfeltet er det også altid vigtigt at gøre sig det klart, hvilke metoder og teorier du vil anvende for at analysere det specifikke problemfelt.

Og når disse teorier og metoder at udvalgt, vil der altid være nogle teorier og metoder, som er udeladt.

Disse manglende teoretiske og metodiske tilgange må der også tages højde for, da de fravalgte teorier og metoder måske ville kunne have fundet frem til nogle andre eller nogle modsatte resultater ud fra den samme datamængde, end de metoder og teorier, der anvendes i undersøgelsen.

Denne afgrænsning er derfor også meget vigtig at holde sig for øje, da en manglende erkendelse af denne ufuldstændighed i undersøgelsen kan gøre opgaven usaglig og subjektiv.
 
Skrivehjælp
Om Studiekorrektur


Skal der være et afsnit om en afgrænsning i min opgave?

Det er forskelligt fra opgavetype til opgavetype, om afgrænsningen skal være eksplicit formuleret i din opgave.

Dette bør du altså altid spørge din vejleder eller lærer til råds om.

Men uanset om afgrænsningen skal have et selvstændigt afsnit i din opgave eller blot skal nævnes, så er det altid en hjælp for dig selv som analytiker og undersøger at holde dig din afgrænsning for øje!

Og desuden er det altid et plus at kunne formulere opgavens videnskabelige styrker og svagheder, hvilket altid er et spørgsmål om afgrænsningen af dit problemfelt eller dine teoretiske og metodiske tilgange.

Vi håber meget på, at ovenstående skriv om metode kan være med til at gøre livet som opgaveskriver lidt lettere og forhåbentlig også sjovere.
Vi har skrevet lidt mere om andre aspekter af det at skrive en god opgave. Læs gerne med! 

Du kan eventuelt allerede nu indhente et uforpligtende tilbud på Opgavesparring. STUDIEKORREKTUR

Følg Studiekorrektur på Facebook
Se Studiekorrektur på Trustpilot
Betalingskort
© 2024 - Korrekturselskabet ApS - CVR-nr: 37341185 - All rights reserved.