Besked

Denied access.

🥇 Hvordan skriver man en god indledning?

Når man sætter sig ned og skal skrive en opgave, er det vigtigt at tænke over, hvordan man skriver en god indledning.

Det kan simpelthen være meget udslagsgivende for den karakter, censor giver for opgaven. 

Indledningen i en opgave er meget vigtig. Det er det første, læseren møder. Den skal gerne gøre et godt indtryk. Læseren skal nemlig meget gerne få en klar idé om, hvad opgaven kommer til at handle om, hvad den kommer til at behandle.

 

Opgavesparring? 

Det er en disciplin at skrive en god opgave. 
Du skal vide, at vi også tilbyder hjælp med opgaven.
Vi vejleder i at skrive en god opgave. 
Hvad er en indledning?


Det er sådan set underordnet, hvad det er for en opgave, du skriver. Indledningen er vigtig i alle situationer.

Eftersom det netop er det første, læseren møder, er det vigtigt, at man meget præcist indfanger, hvad det er, opgaven handler om.

Formålet med en indledning er ganske enkelt at fange læseren og føre ham eller hende ind i dit felt.

Du skal derfor med din indledning med det samme vække interesse og gøre læseren nysgerrig. Det er meget vigtigt, at indledningen er med til at give læseren lyst til at læse videre.

Det gør du bedst ved at skrive i et levende sprog. Det er vigtigt, at du også sikrer dig, at du skriver grammatisk korrekt, for findes der kommafejl og stave- samt tastefejl her, vil censor med det samme slå ned på det, når den endelige karakter skal afgives.

Det er derfor en skam, hvis du går på kompromis med din indledning. Det er væsentligt, at du sætter tid af til at gøre den god.

Derfor er indledningen faktisk tit noget af det sidste, man skriver.

Det er klart, at man kører sig bedst i stilling, hvis man løbende skriver på sin indledning, for den er med til at gøre rammen for opgaven helt skarp, men de sidste justeringer og den endelige finpudsning finder sted, når du har skrevet opgaven.

Indledningen er vigtig i akademiske opgaver - ligesom abstractet er det. Du kan endda også læse om, hvordan man skriver et godt abstract.

Det nemlig sådan, at indledningen hænger sammen med konklusionen, idet indledningen sammen med problemformuleringen stiller spørgsmål, som konklusionen samler op på og besvarer. Der skal altså meget gerne være en sammenhæng imellem indledning, problemformulering og endelig konklusion.

Det er lettest at se den sammenhæng, når man er ved at være færdig med sin opgave. Det er svært at ramme den fra begyndelsen, faktisk så godt som umuligt.

Hvis vi vender tilbage til indledningen, er det vigtigt at slå fast, at en god indledning er skrevet i et præcist sprog. En god indledning dækker nøjagtigt, hvad din opgave omhandler.

En god indledning fortæller ganske enkelt, hvad du i opgaven vil komme ind på, og hvordan du vil behandle dit emne.

 


Hvordan skriver man en indledning?

 • Præsentér emnet/problemstillingen på en spændende måde.
Det er her meget vigtigt, at læseren med det samme bliver klar over, hvad opgaven kommer til at dreje sig om. 
Husk at skrive kort og direkte. Gå altid tilbage til indledningen efter du har skrevet hele opgaven, og lav eventuelle justeringer.

Læseren skal her ikke bruge krudt på at sætte sig ind i sagen og gætte sig til, hvad opgaven tematiserer.
Du kan med fordel tage udgangspunkt i et særligt citat fra opgaven, som du kredser om, og som dermed er afgørende for din undersøgelse.

Du kan også tage udgangspunkt i en væsentlig problemstilling eller tanke, som du bliver ved med at vende tilbage i løbet af din opgave.
En sådan indkredsning af opgaven er uden tvivl med til at skabe et præcist udgangspunkt for læseren.
 
 • Introducer til de tekster, du inddrager i din opgave.
Når du er nået videre fra en præcisering af problemfeltet, vil det være meget godt at skrive lidt om, hvilke tekster du ønsker at gøre brug af i din undersøgelse. Du bruger her tid på at præsentere de centrale udgangspunkter for din problemformulering. Læseren får derved lejlighed til at se nærmere på de tekster og bøger, du læner dig op ad, eller endda tager afstand fra, og det er med til at skærpe en forståelse for læseren.

Det er godt at bruge tid på. Sørg her for, at du præsenterer de centrale fakta på den rigtige måde: Forfatter, årstal, titel, forlag etc.

Hvis du her er i tvivl, vil vi hos Studiekorrektur meget gerne assistere med opgavesparring og med korrekturlæsning af opgaven efterfølgende, ganske enkelt for at skabe det bedste udgangspunkt for dig, når karakteren skal gives.

Her kan korrekturlæsning af opgaven være en god idé. Vi har stor erfaring med at læse korrektur på specialer og på bacheloropgaver samt ph.d.-afhandlinger, eksempelvis.

Korrekturlæsning på opgaver
 
 • Skriv kort og direkte
Når man går i gang med at skrive en indledning, er der altid fare for, at man kaster sig ud i en for stor og omfangsrig præsentation.

Det kan være med til at forstyrre oplevelsen for læseren, for det kan komme til at føles som en stor mundfuld, hvis du skriver for detaljeret om særlige afsnit i din opgave.

Det bedste er at holde sig oppe på et lidt højere niveau og skrive overhængende og altså i mere generelle vendinger og termer om opgaven. Betragt derfor indledningen som en appetitvækker, et menukort, hvor menuen, som læseren nu skal igennem, vækker lyst til videre fordybelse. Her er det godt ikke at skrive i for lange sætninger.

Bedst er det at holde sætningerne i kort snor og på den måde sørge for, at læseren straks er med på budskabet. De korte sætninger forstår man umiddelbart, og man slipper for at bruge tid på at prøve at nedbryde eventuelt kringlede sætninger.
 
 • Juster indledningen, når du er færdig med opgaven
Det smarteste, når du skal skrive en god indledning, er, at du begynder med at skrive en indledning, før du går i gang med at skrive opgaven.

På den måde skyder du dig ind på det område, du vil behandle. Betragt da indledningen som en skabelon eller et udkast, du så løbende kan videreudvikle på, efterhånden som du skriver dig igennem opgaven.

Det er nemlig tit sådan, at man undervejs i skriveprocessen ændrer en lille smule på problemstillingen.

Derfor er det godt løbende at justere indledningen, også så du kan holde dig helt skarp med hensyn til endemålet med opgaven.
Afslutningsvist kan du opkvalificere indledningen og sørge for, at den meget præcist beskriver, hvad du vil finde ud af i opgaven.


Og sørg da også for, at indledningen ligesom resten af opgaven ender med at være læst igennem af en med friske øjne – eksempelvis en korrekturlæser, der er vant til at læse korrektur på specialer.

En sådan finder du her hos Studiekorrektur, hvor der i sandhed er tale om billig og grundig korrekturlæsning af opgaver.

 


Et eksempel på en god indledning

Ovenstående er rammesætningen – lad os glide videre til et eksempel, idet det typisk klarer perspektivet op.
Følgende er et eksempel på en god indledning.

Det er en indledning skrevet af en universitetsstuderende.

Indledningen er kort og præcis, og den efterfølges af en opridsning af opgavens struktur. Det er en god idé at gøre det på den måde, for det er med til at invitere læseren ind i opgaven. Det skaber en forståelse for rammen, et overblik, som er meget nyttigt, når læseren går videre med opgaven.

Ret min opgave

Læseren kan derved også vende tilbage til opgavens skelet og orientere sig.
 
Med en søgning på internettet på romanen Don Quijote serveres en omfattende mængde data, som umiddelbart kan vise sig uoverskuelig. Man præsenteres for forskellige og mange læsninger. I værkets samtid, 1600-tallet, anså man den som en sproglig nyskabelse og en iøjnefaldende parodi på de mange ridderromaner, der florerede og underholdt i samfundet. I 1700-tallet læste man den med særligt øje for det satiriske aspekt ved don Quijotes fremfærd.

I romantikken behandlede man snarere don Quijote som bærer af konflikten mellem ideal og virkelighed. Værket blev uden tøven skrevet ind i den litteraturhistorie, man nedfældede omkring det nittende århundrede. Siden er Don Quijote i det felt blevet en uomgængelig klassiker. Interessen for værket voksede, og det fik rollen som inspirationskilde for forfattere.

Endvidere indgik dette værk konkret i de romanteoretiske diskussioner, som sprang frem i 1900-tallet, med Erik Auerbach, Georg Lukács, Viktor
Šklovskij, Milan Kundera som fortalere for den som den første moderne roman. Netop romanen har i lang tid været en dominerende faktor inden for litteraturfeltet, og det jeg vil sætte fokus på med min tese: Don Quijote udtrykker sig på tekstnært plan som en moderne roman.

Jeg fokuserer på to tilgange i form af Georg Lukács’ filosofiske romanteori og Michail Bakhtins romanhistoriske teori. Jeg vil italesætte disse to i forbindelse med Don Quijote. Derigennem er det mit mål, at romanformen diskuteres og bliver indsat i et litteraturhistorisk og – kritisk perspektiv.

     Opgavens struktur præsenterer jeg her:
 1. Jeg vil som en indførende bevægelse præsentere forfatteren bag værket. Jeg vil da forankre Don Quijote i dens samtid. Dernæst søger jeg gennem andre forfatteres syn på romanen at markere dens urokkelige position i litteraturhistorien.
 2. Med den litteraturhistoriske forståelse vil jeg dernæst præsentere første syn på romanformen med Georg Lukács’ Romanens teori. Dernæst vil jeg søge det udfoldet i en tekstnær, fokuseret analyse i Don Quijote.
 3. Derefter henleder jeg opmærksomheden på Michail Bakhtins romanteoretiske projekt med vægt på kronotopeanskuelsen gennem Bakhtin og Don Quixote af Rigmor Kappel Schmidt. Det følges af et analyseafsnit med udgangspunkt i Don Quijote.
 4. Afsluttende vil jeg samle disse to romanteoretiske funderinger til et samlet hele i henhold til at diskutere min tese fyldestgørende.
 Korrektur hos Studiekorrektur

Vi vil her gerne gøre dig opmærksom på, at vi læser korrektur på alle former for studieopgaver.

Vi tilbyder ligeledes Opgavesparring på opgaver.

Alt sammen foretages af vores knalddygtige professionelle korrekturlæsere, der har flere års erfaring med at læse korrektur.

 Spørgsmålet er:

Det er meget simpelt: 
Vi udfører korrektur ud fra dit valg. 
Du kan vælge imellem Standardkorrektur eller Premiumkorrektur

Du får altid en personlig feedback med i købet og adgang til direkte support.
Al korrekturlæsning foregår med fortrolighed.


KONTAKT MARTIN

- Du kan også altid kontakte Martin på 7199 8084
eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Hvis du allerede nu ønsker at modtage et uforpligtende tilbud, er du meget velkommen til det her ⤵️


Mere om Studiekorrektur

Vi har med stor glæde og ildhu skrevet yderligere om det at få læst korrektur hos os i en række mere detaljerede artikler, som du muligvis vil kunne finde ganske anvendelige, når du ligesom mange andre studerende går efter at skrive en god opgave, som giver dig en god karakter.


Korrekturlæsning kan hjælpe dig til en god indledning

Du skal ikke tage fejl af, at korrekturlæsning kan være med til at skabe det bedste fundament.

Det er virkelig vigtigt, at der ikke er grammatiske fejl i din indledning. Du skal her tænke på, at det er det første, censor møder, og det er her, du skaber et førstehåndsindtryk. Er det ikke bedst, at du sørger for, at du med en god indledning skaber det bedste indtryk?

Sørg derfor for, at der ikke er nogen grammatiske fejl.
 • Der må ikke være nogen kommafejl i din indledning.
 • Der må ikke være stave- eller tastefejl i indledningen.
 • Der må for alt i verden ikke være kringlede sætninger i din indledning.
 
Her er det meget godt, hvis du på forhånd sætter tid af til at få læst korrektur på din indledning og endda også meget gerne på hele din opgave. Det kan hjælpe dig frem mod en god karakter for din opgave.
Det kan være, du kender en i din omgangskreds. Det kan også være, du vælger at gøre brug af en professionel korrekturlæser.
 • Så kan du sikre dig, at der ikke er kongruensfejl i din opgave.
 • Du kan sikre dig, at der ikke er misvisende ordvalg eller forvirrende afsnit.
 • Vi kan også hjælpe dig med at rette op på referencer og litteraturliste samt formalia.
Studiekorrektur er en god mulighed. Her kan du reservere tid til korrekturlæsning af din opgave til en god pris, og du kan være vis på, at vi behandler alle opgaver med øje for kvalitet.
Vi kan læse korrektur på din danske opgave eller på din engelske opgave. Vi læser korrektur på bachelorprojekter, specialer, ph.d.-afhandlinger og alle andre former for mindre opgaver, herunder også SRP-korrekturlæsning.
 


Tilbud på korrekturlæsning af dit speciale

Går du med en lille knude i maven, som du ønsker at få løst op for? Kan vi hjælpe dig? Er det kommatanker, der rumsterer, og er det tanker om, at du ikke er sikker på, at du har skrevet præcist nok i alle afsnit, der nager dig?
Det kan der rådes bod på.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Studiekorrektur på TrustpilotDet er en meget typisk fornemmelse, der opstår hos den studerende. Den rammer gerne, når specialet er ved at være skrevet færdigt. Det skal snart afleveres, og her er det, at tankerne summer. Er der stavefejl? Er der sætninger, der er svære at forstå? Hvad vil censor slå ned på? Kan det ikke være en god idé med korrekturlæsning af specialet? Hvad koster korrektur på et speciale?

Vi vil så gerne skabe så meget ro som overhovedet muligt. Derfor tilbyder vi opgavesparring og løbende korrektur på din opgave, således at du altid er opdateret og grammatisk skarp i opgaven.
Du må alene af den grund meget gerne enten ringe eller skrive til os, hvis du har spørgsmål. Du kan få fat i Martin på 7199 8084 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
 


Priser og bestilling af korrekturlæsning

 

 • Standardkorrektur

  pr.
  normalside
  2995
  • Fejlfri opgave.

   Rettelse af kommafejl, bøjningsfejl, stave- og tastefejl.
    
  • Pris: kun 29,95 DKK
   pr. normalside a 2.400 tegn
   (inkl. mellemrum).

 • Premiumkorrektur

  pr.
  normalside
  3495
  • Fejlfri opgave.

   Rettelse af kommafejl, bøjningsfejl, stave- og tastefejl.

   Inkl. sproglige forbedringer samt feedback.

  • Pris: kun 34,95 DKK
   pr. normalside a 2.400 tegn
   (inkl. mellemrum).

STUDIEKORREKTUR

Følg Studiekorrektur på Facebook
Se Studiekorrektur på Trustpilot
Betalingskort
© 2024 - Korrekturselskabet ApS - CVR-nr: 37341185 - All rights reserved.