‚úÖ SOP Korrektur


‚≠źÔłŹ‚≠źÔłŹ‚≠źÔłŹ‚≠źÔłŹ‚≠źÔłŹ

Studiekorrektur på TrustpilotStudieomr√•deprojekt ‚Äď at skrive en god SOP-opgave

Studieomr√•deprojektet er en stor skriftlig opgave, som du som elev p√• HTX og HHX skal lave i l√łbet af 3.g.
 
Det er denne opgave, der tit går under navnet ’den store opgave’, og den skal da også fylde mere end en ordinær stil.

Og det er √¶rligt talt vigtigt at skrive en god SOP-opgave, for den bed√łmmes af en ekstern censor.
 
Husk: Vi tilbyder også SOP-korrektur

- 5 tips til korrektur

 


Hvad er SOP?

Studieområdeprojektet, forkortet SOP-opgaven, har et omfang på 15-20 normalsider af 2400 tegn med mellemrum.

Du vil have 10 dage til at skrive selve SOP-opgaven. Du vil i den periode skulle sætte tid af til at få vejledning i SOP-opgaven.

Det er ogs√• her, du skal lave unders√łgelser og eventuelt eksperimenter, som skal danne baggrund for videre fordybelse i SOP-opgaven.

SOP-korrektur til en god pris
 
Du skal skrive SOP-opgaven i en kombination mellem 2 fag; √©t af de fag skal v√¶re p√• A-niveau, og s√• skal du ogs√• s√łrge for, at √©t studieretningsfag ogs√• indg√•r.
 
En SOP-opgave er en opgave, der stiller krav til dig som elev.
Du skal her demonstrere, at du er i stand til at arbejde selvstændigt.

Du skal eksempelvis lave en problemformulering, hvor du udviser, at du er i stand til at afgr√¶nse og begrunde et problem, som du i SOP-opgaven √łnsker at unders√łge videre.

Du skal i SOP-opgaven også vise, at du har været i stand til at finde frem til relevant litteratur, som du så sidenhen har sat dig grundigt ind i.
 
Du skal bruge tiden op til de 10 dages skriveperiode på at udvælge litteratur og præcisere din problemformulering, hvorefter din vejleder vil udforme en endelig opgaveformulering til dig.

Det er opgaveformuleringen, du i din SOP-opgave skal besvare.

Det sætter fokus på 2 ting: Hvordan skriver man en god SOP-opgave? Hvad er en SOP-opgaveformulering?

 
 


SOP opgaveformulering

Du kan selv præge din SOP-opgaveformulering (den, du får udleveret frem mod skriveperioden).
 
Noget af det vigtigste er her, at du s√łrger for at etablere rammen for din opgave. Du skal med andre ord blive meget god til ‚Äď gerne tidligt i forl√łbet ‚Äď at spore dig ind p√• dit emne og ‚Äď naturligvis ‚Äď hvilke fag du vil skrive i.
 
Vores gode råd til at skrive en god SOP-opgave begynder også i processen:
 
 1. Gå tidligt i gang med at finde litteratur, artikler og relevante hjemmesider.
 2. Vær fokuseret og markér de steder i litteraturen, der siger dig noget (post-its er gode).
 3. Mens du l√¶ser i litteraturen, er det en god id√© at t√¶nke over, hvad du √łnsker at unders√łge i din SOP-opgave.
 4. Sp√łrg dig selv, hvad der undrer dig, og hvad problematikken er? T√¶nk altid hv-sp√łrgsm√•l ind.
 5. Jo bedre forberedt du er til vejledningsm√łderne, jo bedre foruds√¶tninger for en god SOP-periode har du, for vejlederne kan uden tvivl bedst give dig r√•d om SOP-opgavens problemformulering, hvis du er konkret.
 6. Fors√łg gerne tidligt at nedf√¶lde, hvad du vil unders√łge i din SOP-opgave. Skriv din problemformulering til din SOP-opgave tidligt ‚Äď og redig√©r SOP-problemformuleringen l√łbende.
 
 


Eksempler på SOP opgaver

Du kan med fordel sp√łrge p√• dit uddannelsessted, om der er mulighed for at se n√¶rmere p√• en allerede skrevet SOP-opgave.

Det kan være med til at give dig et godt indtryk af og indblik i, hvordan man skriver en god SOP-opgave.

Der er naturligvis visse elementer, der foruds√¶tter en god SOP-opgave, og det er dem, du kan f√• set n√¶rmere efter i s√łmmene.

Det er altid lettest at se det udtrykt direkte i en færdig SOP-opgave.
 

Husk: Vi tilbyder også SOP-korrektur


Korrektur på SOP-opgaver

Korrektur på SOP-opgaver

 

SOP opgave ‚Äď opbygning

En SOP-opgave er opbygget af forskellige dele.
Forenklet set er der de mere formelle og de mere betydende.
 
De formelle dele er:
 • Forside
 • Indholdsfortegnelse
 • Litteraturliste
 
De betydende dele er:
 1. En indledning
 2. En række hovedafsnit
 3. En konklusion
 
Disse dele er med til at sikre den naturlige og gode progression i en akademisk opgave.

Noget af det mest afg√łrende er, at du i din SOP-opgave arbejder selvst√¶ndigt og bruger tid p√• at skrive nogle gode afsnit.
 
Du sidder nu m√•ske tilbage med sp√łrgsm√•lene: ¬†
Vi har svarene i ovenstående to links, og du er naturligvis også meget velkommen til at ringe til os, hvis du har brug for Opgavesparring.
 
Vi kan ikke anbefale nok, at du g√łr meget ud af din indledning og din konklusion, for indledningen er det f√łrste, censor m√łder, og den skal g√łre indtryk (positivt!).

Konklusionen lukker opgaven af, og den skal i sagens natur svare p√• indledningen. Det kan du bedst g√łre, hvis du har en f√¶ngende indledning med konkrete sp√łrgsm√•l.

Hvis opgaven har en r√łd tr√•d, kan du ogs√• meget lettere samle op p√• SOP-opgaven.
 
Når man skriver en opgave, er det væsentligt, at man sætter sig ind i, hvilke krav der er til den givne opgave.

Og opgaveskrivning er en disciplin.
Alle discipliner beror på en bagvedliggende ramme, og det er vigtigt at begribe den.
 
Har du s√•ledes h√łrt om Blooms taksonomi?
Den er meget god at kende til, inden du skal skrive en SOP-opgave.

 Blooms taksonomi

Du kender givetvis Blooms taksonomi som en trappestige, altså en hierarkisk opstilling af, hvordan man skriver en god opgave.
Ideen med denne taksonomi er, at man stille og roligt bevæger sig ind i opgaven, går dybere og dybere til værks.
 
Der er i udgangspunktet 6 trin.
 1. Kendskab: Du skal her kunne genkende og gengive emnet.
                      Her præsenteres SOP-opgavens emnefelt.
 1. Forståelse: Her skal du vise, at du forstår emnet, og du kan forklare det lidt mere indgående.
                      Her præciserer du dit område mere specifikt.
 1. Anvendelse: Her skal du mere end forklare emnet.
                      Du skal her bruge den viden, du har tilegnet dig ved at benytte teorier og metoder.
 1. Analyse: Du skal adskille emnet og sætte det sammen på ny.
¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† I unders√łgelsen har du fundet frem til afg√łrende punkter, som du bruger tid p√• at forklare/beskrive.
 1. Syntese: Du trækker her det essentielle ud af analysen.
                      Du beskriver dit resultat (analysen) på en helhedsorienteret måde.
 1. Vurdering: Du skal kunne afveje og bed√łmme.
                      Du trækker dig et skridt tilbage og betragter emnet. Du skal veje for og imod og konkludere på dine resultater.
 
Disse 6 trin kan kondenseres til 3 punkter, som du garanteret kender.
 • Redeg√łrelse
 • Analyse
 • Vurdering
 
 


Afsnit i SOP-opgaven

Du kan med fordel n√łjes med at stille dig selv det sp√łrgsm√•l, om du i SOP-opgaven er sikker p√•, at du har et redeg√łrende afsnit, en analyse og en vurdering.

Det er en forsimplet og meget brugbare udgave af ovennævnte taksonomi, som ligger til grund for alle former for opgaver.
 
Redeg√łrelse i SOP-opgaven
I det redeg√łrende afsnit skal du udv√¶lge lige pr√¶cis d√©t, du vil beskrive. Det er her meget vigtigt, at du form√•r at skelne mellem v√¶sentligt og uv√¶sentligt.
 • Stil dig hele tiden sp√łrgsm√•let, om det er vigtigt at f√• dette og dette med.
 • Konsult√©r l√łbende din problemformulering/opgaveformulering, for her kan du se, om du er p√• rette spor eller ved at bev√¶ge dig v√¶k fra d√©t, du egentlig skal unders√łge i din SOP-opgave.
 

Billig korrektur på SOP-opgaver


Analyse i SOP-opgaven
I analyseafsnittet i SOP-opgaven skal du med egne ord vise, at du forst√•r dit opgavefelt til fulde, og at du kan tr√¶kke vigtige aspekter ud til videre unders√łgelse.

Derfor er det igen utrolig vigtigt, at du hele tiden orienterer dig mod din problemformulering for at vide, hvor du skal ende.

Du skal jo meget gerne med analyseafsnittet komme et skridt n√¶rmere en endelig afklaring og konklusion. Her er hv-sp√łrgsm√•l gode at stille.

Et godt redeg√łrende afsnit er med til at stramme op og give dig mulighed for at skrive et godt analyse-afsnit.

Billig og professionel korrektur på SOP-opgaver
 
Vurdering i SOP-opgaven
Når du skal vurdere, har du brug for, at analyseafsnittet er rigtig godt.
Du skal nemlig i vurderingen tage udgangspunkt i analysen for netop at kunne afveje og bed√łmme forskellige muligheder for videre unders√łgelse eller mangelfulde forhold.

Faktisk er det sådan fat, at du trækker dig et skridt tilbage og vurderer hele dit arbejde, hele opgaven, med udgangspunkt i dit fokuspunkt, din problemformulering.

Det g√łr du bedst med overblik, og det overblik skaber en god redeg√łrelse og et godt analyseafsnit, s√• ‚Äď igen: Brug tid p√• at skrive en god SOP-opgave helt fra begyndelsen.

Det g√łr det lettere for dig at runde af og ramme l√¶seren/censor lige i panden med en god konklusion.
 
Hvad med at læse med her:  
Har du for resten overvejet, hvorledes du vil skrive dit abstract?
Det kan vi også hjælpe dig med.


Opgavesparring? 

Det er en disciplin at skrive en god opgave. 
Du skal vide, at vi også tilbyder hjælp med opgaven.
Vi vejleder i at skrive en god opgave. 

Sproget i en SOP-opgave

Hvad er akademisk sprog?

H√łrer du ogs√• andre fort√¶lle, at det er vigtigt, at man skriver p√• en s√¶rlig m√•de, n√•r man skal skrive opgave?

Sådan en lidt mere akademisk måde med kringlede sætninger og lange, undertiden indskudte sætninger?

Det er en utrolig sejlivet myte, at man skal skrive på den måde.

En undergren af den myte er ideen om, at man ikke må skrive ’jeg’ i opgaven. Man må altså ikke træde frem personligt/subjektivt.

Man skal skrive objektivt.
 
Siges det!
Det er ikke korrekt.
 
 • Man m√• meget gerne skrive ‚Äôjeg‚Äô, og man m√• meget gerne tr√¶de frem. Blot skal man passe p√•, at man ikke bliver for subjektiv. Her t√¶nker vi p√• afsnit, hvor man gerne skal kunne tr√¶kke opgavens elementer sammen, s√•som i det redeg√łrende og analyserende afsnit, hvor det jo mestendels drejer sig om at f√• skabt rammen for opgavens videre forl√łb.
 • N√•r det s√• eksempelvis kommer til opgavens vurderende afsnit, vil det v√¶re p√• sin plads at tr√¶de frem og blive et ‚Äôjeg‚Äô, for her skal du jo netop fort√¶lle, hvordan du¬†vurderer de resultater, du kommer frem til i din analyse.
 
Med hensyn til sætninger vil det være en god idé at holde dem i kort snor, så at sige.
 
 • Pas p√• med fyldord s√•som ‚Äôs√•‚Äô, ‚Äôi grunden‚Äô, ‚Äôreelt set‚Äô, blandt andre. De kan i v√¶rste fald v√¶re med til at tr√¶kke karakteren ned, og vi formoder, at du gerne vil have en god karakter for din SOP-opgave.
                      En SOP-opgave, der er skrevet i et direkte sprog, vil stå skarpere rent sprogligt.
 
 • Det er igen en sejlivet myte, at man skal skrive lange, sn√łrklede s√¶tninger. Det forvirrer, mere end det gavner. Fors√łg at skrive i hoveds√¶tninger med f√• undtagelser, hvor bis√¶tninger kommer til. Det skaber et naturligt flow og en god balance.
 
Eksempel på hovedsætninger
‚ÄĚCubakrisen var politisk spr√¶ngfarlig. Den udspillede sig s√¶rligt mellem USA og Sovjetunionen. Den st√•r som et h√łjdepunkt i Den Kolde Krig.‚Ä̬†
   
Censor skal ogs√• bed√łmme det sproglige i en opgave.

Du b√łr derfor s√¶tte tid af til at f√• den endeligt l√łftet sprogligt set.

Når man skriver SOP-opgave, er det vanskeligt både at kunne skrive fagligt og sprogligt fokuseret.

Derfor fortæller mange undervisere gerne, at det er væsentligt at sætte tid af til at få en til at læse korrektur på opgaven.
 
Studiekorrektur kunne være en god mulighed.  
 Billig SOP-korrektur

Var det noget med billig SOP-korrektur?

Vi har siden 2014 gjort det til vores vigtigste opgave at hjælpe med at rette opgaver.

Vi korrekturlæser eksempelvis SOP-opgaver til en god pris.

Skal vi læse korrektur på din SOP-opgave?
 
Vores korrekturlæsere er professionelle og specifikt udvalgt til opgaven at læse korrektur på SOP-opgaver.

De har alle mange års erfaring med at læse korrektur på dansk og engelsk (abstract-korrektur).

Vi oplever, at de elever, der vælger at få os til at stå for den endelige SOP-korrektur, får en bedre karakter.
 
Korrekturlæsning er en meget anvendt praksis.

Vi har gjort det meget enkelt, idet vi har gjort den online-baseret.

Det betyder, at du kan sende din opgave ind til korrektur hos os via vores side.

Du vil så modtage den igen pr. mail, korrekturlæst i to udgaver; en med og en uden korrektionstegn.
 
Vi tilbyder to former for korrekturlæsning: Standardkorrektur og Premiumkorrektur.
Den mest populære korrekturlæsning er uden tvivl Premiumkorrektur.
 
Fælles for dem begge er, at vi sætter komma (startkomma), og vi retter til med hensyn til stave- og tastefejl.
Der, hvor Premiumkorrektur adskiller sig fra Standardkorrektur, er i et særligt fokus: Sætninger!
 
V√¶lger du at f√• en af vores professionelle korrekturl√¶sere til at l√¶se Premiumkorrektur p√• din SOP-opgave, vil du opleve, at kringlede s√¶tninger bliver skrevet om, s√• de st√•r knivskarpe ‚Äď s√• skarpt, at censor sk√¶rer sig p√• dem og t√¶nker, hold da op!
 
Leveringstiden!
Det er her, vi for alvor er fremme forrest i skoen.

Vi kan faktisk qua vores meget fleksible tilgang garantere dig, at vi leverer meget hurtigt. Vi kan levere inden for op til 24 timer, hvis du har behov for det.
 
Du er sikret en 5-stjernet oplevelse.
Tjek gerne Trustpilot.

 
Vi har faste priser på SOP-korrektur, og de er bestemt til at komme i nærheden af.
Dem kan du f√łlge herunder, hvor det ogs√• bliver fremh√¶vet, hvad det er, den udvalgte korrekturl√¶ser vil tage fat i.
Priser og bestilling af korrekturlæsning af SOP-opgaver

 

 • Standardkorrektur

  pr.
  normalside
  29 95
  • Fejlfri stavning
  • Regelret kommatering
  • Grammatisk tjek
  • Konsekvens i skrivestil
  • Pris: kun 29,95 DKK
   pr. normalside a 2.400 tegn
   (inkl. mellemrum).
 • Premiumkorrektur

  pr.
  normalside
  34 95
  • Fejlfri stavning
  • Regelret kommatering
  • Grammatisk tjek
  • Konsekvens i skrivestil
  • Optimering af kringlede s√¶tninger
  • √Ündring af misvisende ord
  • Kommentar til sprogbrug
  • Personlig feedback
  • Pris: kun 34,95 DKK
   pr. normalside a 2.400 tegn
   (inkl. mellemrum).