Besked

Denied access.

🥇 En god problemformulering

Gad vide, hvordan man skriver en god problemformulering. Mange studerende tænker netop meget over, hvordan man skriver en god problemformulering til speciale m.v..

Det er en vigtig tanke.

En god problemformulering er altid et godt afsæt for at skrive en god opgave eller speciale m.v. Det er dog ikke altid lige let at skrive en god problemformulering. 

Vi ved, at mange studerende kan komme til at tænke på problemformuleringen som noget, der blot skal overstås hurtigst muligt, så man kan komme i gang med at skrive på sin opgave.
Det er ikke altid en heldig tilgang, for problemformuleringen betyder meget, når opgaven skal bedømmes.

 


Hvad er en problemformulering?

Problemformuleringen er et utrolig vigtigt element i din opgave. Den er med til at skabe struktur og progression i din opgave.

Du kan nemlig altid vende tilbage til den, når du i løbet af skriveprocessen bliver i tvivl om, om du besvarer spørgsmål stillet i problemformuleringen.

Hvis ikke du har brugt tid på at stille de ’rigtige’ spørgsmål, kan opgaven ende med at være en flagrende størrelse, for du har svært ved at orientere dig klart i opgaven.

Hvad er de rigtige spørgsmål? Det er spørgsmål, der går i dybden med problemfeltet. Overhængende er det i den forbindelse væsentligt at stille sig selv spørgsmålet: Hvad vil jeg undersøge med denne opgave?

Din problemformulering stiller flere spørgsmål, og jo dybere og mere præcist formuleret, de er, desto bedre progression sikrer du dig. Hvis ikke du er 100% klar over, hvad du vil undersøge, er der en overhængende fare for, at du mister fodfæste og overblik og bevæger dig sådan mere eller mindre planløst rundt i opgaven.

Det kan være med til at forvirre dig selv og i sidste ende desværre også censor i en sådan grad, at du ikke får en god karakter for din opgave. Det er en stor skam, for du kan med en god problemformulering give dig selv de bedste kort på hånden, når det kommer til bedømmelsen af din opgave.

En god problemformulering er med andre ord afgørende. En god problemformulering bruger man meget tid på. Når du har skrevet en god problemformulering, har du de bedste forudsætninger for at skabe en rød tråd i opgaven, og det bliver censor altid meget glad for at se.

 


Hvordan skriver man en god problemformulering?

Først og fremmest skal vi have sikret os, at du bygger en god problemformulering op. En god fremgangsmåde kan se ud som følger:
 • Overordnet spørgsmål
 • Underspørgsmål 1 - Beskrivende
 • Underspørgsmål 2 - Mere dybdegående og analyserende
 • Underspørgsmål 3 - Vurderer det, du i analysen fandt frem til
Første underspørgsmål er beskrivende.
Du kredser dig her ind på dit emne. Du bruger tid og præcise sætninger på at skrive om, hvad du vil undersøge i opgaven. 
 
Det næste underspørgsmål går mere i dybden og har en mere analyserende tilgang. Her stiller du dig selv som en analyserende opgaveskriver, der vejer for og imod, og på den måde analyserer du dig frem til et endeligt udgangspunkt, som du kan tage med videre i din undersøgelse.
 
Det sidste underspørgsmål hæver sig atter op og vurderer det, du i analysen fandt frem til. Det skaber et videre perspektiv ud til andre tanker og måder at behandle problemfeltet på. Det er en bevægelse videre ud af opgaven.
 
Således har du sikret dig en glidende progression i opgaven: Først bevæger du dig med det overordnede spørgsmål ind i feltet, og du rammer centrum for din undersøgelse.


Derpå glider du med underspørgsmål nummer et ind i området. Her bruger du tid på at beskrive, hvad det er, du vil undersøge nærmere. Det er en service for læseren, for herigennem tager du denne i hånden og guider. Det er censor glad for, for med ét skabes en dybereliggende forståelse.
Derpå kan du gå i gang med den grundige undersøgelse.

Her går du videre og analyserer de spørgsmål, du i problemstillingen og i særdeleshed i indledningen har stillet dig selv. Du skal ikke være bange for at bruge energi på at gå i dybden her og bruge tid på at besvare problemformuleringens centrale spørgsmål.
Endelig er det den vurderende fremgang i underspørgsmål tre, der træder frem.

Her hæver du dig atter op og ser på dit problemfelt med nye, erfarne øjne. Du kan nu bruge din viden fra analysen og skrive mere udførligt og med substans om dét, der er resultatet af opgavens undersøgelse.


Eksempler på en god problemformulering ved speciale m.v.


Nedenfor ser du en problemformulering skrevet af en universitetsstuderende.

Du kan også selv hente inspiration til litteratursøgning til din opgave. Der er også lidt om det at skrive en problemformulering, som vi kan anbefale, at du kigger lidt på.

Det bliver tydeligt, at han interesserer sig for at gå til analysen af en roman med et konkret udgangspunkt. Han har et virkefelt for øje, et særligt interessefelt. Han forsøger at skrive om det i form af en spørgende tilgang.

Det er en god vej at gå, når man skriver en problemformulering, for på den måde kan man hele tiden som opgaveskriver i en krævende skriveproces vende tilbage til sin problemformulering og dobbelttjekke, at man er på rette spor.
En god problemformulering er med andre ord medvirkende til, at man kan opretholde en rød tråd i opgaven.

Korrektur til en god pris
 

Her er et eksempel på, hvordan man skriver en god problemformulering:

 
Jeg vil betragte Disgrace af J. M. Coetzee ud fra et verdenslitterært felt. Hvorledes har receptionen af denne roman været i litterære cirkler uden for Sydafrika, og hvordan blev den modtaget i forfatterens hjemland, hvor også handlingen finder sted? 
 
Disgrace er en roman om et lokalt forhold i Sydafrika.
 1. Det er interessant at sætte den i forbindelse med fænomenet/rubriceringen verdenslitteratur. J. M. Coetzee er i sandhed en verdenskendt forfatter - tilmed nobelpristager.
Har det en betydning i denne sammenhæng? 
 • Hvorledes er konteksten for værket?
 • Det er vel et spørgsmål om perspektiv og positioner?
 1. Hvordan modtages Disgrace af læsere verden over?
Jeg italesætter en analyse af Disgrace med blik for verdenslitteratursdiskussionen. 
 1. Hvordan vurderes Disgrace i et verdenslitterært felt?
 • Er den kanoniseret korrekt? 
 • Passer den ind i det litterære rum?
 


En god problemformulering stiller de gode spørgsmål

Når vi ser på problemformuleringen her, ser det jo egentlig meget enkelt ud. Denne problemformulering ser meget overskuelig ud. Man skal dog ikke tage fejl af, at der ligger rigtig mange tanker bag, og man skal gøre sig selv parat til at bruge tid på hele tiden at vende tanker og perspektiver for at finde frem til den bedste problemformulering.

Korrekturlæsning og hjælp til at skrive en god problemformulering


Man skal som studerende derfor meget gerne aktivt i løbet af studiet vænne sig til at bruge tid på at forme tanker om problemfelter. Det er en rejse at skrive en god problemformulering.

Den, der bruger tid og kræfter på at skrive en god problemformulering, bliver god til at ramme det centrale i opgaven – uden tvivl!
 
Ovennævnte problemformulering etablerer netop de tre niveauer.
 • De to første underspørgsmål søsætter denne beskrivende tilgang. Her bruger den opgaveskrivende tid på at sætte læseren ind i det område, der er væsentligt som baggrundsviden for den videre analyse. I dette tilfælde er det Sydafrika og et lokalt forhold for romanen.
 • De næste to underspørgsmål skaber afsæt for den analyse, som er afgørende for den gode karakter. Enhver problemformulering skal have et analyseafsnit. Det er her, man kan gøre sig godt inden for Blooms taksonomi, som alle gode opgaver er opbygget af. Det er en tekstnær gennemgang, der er tale om, og der sættes tid af til at gå i dybden med analysen.
 • Derpå hæver opgaveskriveren sig op på Blooms taksonomi og vurderer på baggrund af forudgående analyse.
 • I det beskrivende afsnit skaber man et fundament for opgaven. Her kan censor for alvor sætte sig ind i, hvad det er, der skal undersøges i opgaven.
 • I det analyserende afsnit bliver der produceret ny viden ud fra det udgangspunkt, man som opgaveskriver har, og her kan man altid forholde sig direkte og meget konkret til det eller de underspørgsmål, man må stille sig. Det er virkelig her, du kan skabe belæg for en god karakter, for et godt analyseafsnit er med til at score point hos censor. Brug derfor meget gerne tid på analyseafsnittet i dit speciale. Det giver resultater, hvis du går i dybden her. 
 • Når du når frem til det vurderende underspørgsmål, er det vigtigt, at du sikrer dig, at du får besvaret de spørgsmål, du stiller dig i problemformuleringens andre to spørgsmål, særligt er det afgørende, at du svarer på det overordnede spørgsmål.
 • // ]]>
 
 Korrekturlæsning kan hjælpe dig til at skrive en god problemformulering ved speciale og bachelor m.v.

Der er ikke meget ved at læse en tekst, der er sproglige fejl i. Grammatisk fejl i opgaven trækker karakteren ned. Det er et faktum.

Derfor er det altid en meget god idé at overveje, hvorvidt man er god til at sætte komma, eller om det er bedst, at man lader en professionel korrekturlæser sætte komma i opgaven.

Det er med andre ord meget vigtigt at sætte tid af til at få en til at læse opgaven igennem og rette den til, for korrekturlæsning er tilladt, det er lovligt, og det er noget, undervisere landet over anbefaler studerende.

Man kan ikke undgå, at man ender med at stirre sig blind på sin opgave, når man bruger så meget af sin studietid på at skrive på den.Man kan komme til at skrive alt for indforstået, og det rammer en selv, for censor har ikke tid til at gætte sig til, hvad det er, du mener. Derfor er det muligt at benytte sig af professionel og god korrektur.
 • Vi retter kommafejl
 • Vi omskriver kringlede sætninger
 • Vi retter til med hensyn til stave- og tastefejl
 • Vi sørger for, at der ikke er bøjningsfejl, ordvalgsfejl eller andre skriftlige problemer i opgaven.
Studiekorrektur er specialister i at læse korrektur på danske og engelske opgaver. Her vil du modtage et godt tilbud på korrekturlæsning. Vi har med andre ord gode priser på korrekturlæsning af bacheloropgaver, specialer, ph.d.-afhandlinger og SRP-opgaver, for nu at nævne nogle af de opgaver, vi retter igennem.

Vi har eksisteret siden 2014, og vi har læst korrektur på tusindvis af opgaver. Vi er fremragende bedømt på Trustpilot, og vi leverer korrekturlæsning inden for få timer, når det er aftalt.

Du kan med fordel allerede nu overveje at reservere tid til korrektur.

Du er også meget velkommen til at tage direkte fat i os. Det gør du på 7199 8084 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..    

 

 
Mere om Studiekorrektur

Vi har med stor glæde og ildhu skrevet yderligere om det at få læst korrektur hos os i en række mere detaljerede artikler, som du muligvis vil kunne finde ganske anvendelige, når du ligesom mange andre studerende går efter at skrive en god opgave, som giver dig en god karakter.

Hvis du allerede nu ønsker at modtage et uforpligtende tilbud, er du meget velkommen til det her ⤵️


Martin udvælger dig en professionel korrekturlæser.
Vores udvalgte korrekturlæser retter din opgave grundigt igennem.

Du modtager den derpå på mail.
Leveringstiden er kort.
Prisen er lav.

 

 
Du er meget velkommen til at tage direkte fat i os:

Telefon: 7199 8084
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Martin har været med fra begyndelsen, og han er stadig med med stor passion.
Han brænder om nogen for de gode opgaver og for den fremragende service her hos Gode priser på Studiekorrektur

Det er sådan fat, at vi har meget gode priser på korrekturlæsning på både dansk og engelsk, og vi vil egentlig bare lade dig vide, at du altid kan regne med os, når det kommer til levering og kvalitet.

Vi går ikke på nogen måde på kompromis med korrekturlæsning. Det er vigtigt for os, at du får den bedste kvalitet med hensyn til korrekturlæsning.

Derfor kan vi med sikkerhed slå fast, at alle korrekturlæsere brænder for at rette opgaver til.

Det er et faktum, at de med glæde læser korrektur på specialer, bacheloropgaver, SRP-opgaver og ph.d.-afhandlinger.


⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Studiekorrektur på TrustpilotStudiekorrektur kan tilbyde dansk og engelsk korrekturlæsning til gode priser.

Vi har læst korrektur siden 2014, og vi er stolte af at kunne demonstrere, at vi stadig er lige så dedikerede og hjælpsomme med noget (korrektur), som er så afgørende for en god karakter.

Den gode nyhed er, at flere og flere vælger at lade os læse korrektur på specialet, eksempelvis, for det betyder så meget at få læst korrektur. Det kan vitterligt være forskellen mellem et 10-tal og et 12-tal, og hvem vil ikke gerne have en topkarakter for specialet, nu hvor det jo faktisk er meget udslagsgivende for dit videre karriereforløb.

Vi kan læse korrektur på alle former for opgaver, alle studieretninger, for vi er eksperter, vi har erfaring med korrekturlæsning, og vi kan derfor også uden at blinke tilbyde dig tilfredshedsgaranti, for du skal være helt sikker på, at du får noget for de SU-penge, du vælger at lægge hos os.

Vi anser hver eneste opgave for en unik størrelse, vi koncentrerer os meget om.

Hvis der er noget, vi bør vide med hensyn til din opgave, må du meget gerne fortælle os det på forhånd, således at korrekturlæseren er helt skarp på det inden hjælp med korrekturlæsning af din opgave på enten engelsk eller dansk. Sig da til. Det er Martin, du får fat i.

Lad os også gerne slå fast, at vi til gode priser kan tilbyde dig opgavesparring, altså vejledning i at skrive opgave.

Priser og bestilling af korrekturlæsning af specialer og andre opgaver

 

 • Standardkorrektur

  pr.
  normalside
  2995
  • Fejlfri opgave.

   Rettelse af kommafejl, bøjningsfejl, stave- og tastefejl.
    
  • Pris: kun 29,95 DKK
   pr. normalside a 2.400 tegn
   (inkl. mellemrum).

 • Premiumkorrektur

  pr.
  normalside
  3495
  • Fejlfri opgave.

   Rettelse af kommafejl, bøjningsfejl, stave- og tastefejl.

   Inkl. sproglige forbedringer samt feedback.

  • Pris: kun 34,95 DKK
   pr. normalside a 2.400 tegn
   (inkl. mellemrum).

 

STUDIEKORREKTUR

Følg Studiekorrektur på Facebook
Se Studiekorrektur på Trustpilot
Betalingskort
© 2024 - Korrekturselskabet ApS - CVR-nr: 37341185 - All rights reserved.