Besked

Denied access.

Hjælp til at skrive speciale

Kæmper du også med at skrive et speciale?

Spørgsmålet er måske: Hvordan skriver man et godt speciale?

Then look no further, for hos Studiekorrektur.dk hjælper vi dig både med korrekturlæsning, grammatiske regler og opgavesparring.

Og du kan fordybe dig i vores akademiske hjælp.Søger du skrivehjælp?
Eller guides til: Reserver tid


At skrive speciale - finaleopgaven på studiet
 

Fem år på universitet er snart gået, men inden du er færdig venter opgaven over dem alle: specialet.

Specialet er kulminationen på tusindvis af timers læsning og fordybelse, hårdt arbejde og masser af spændende projekter.

Det er nu, at du skal demonstrere den viden og de kompetencer, som du har tilegnet dig, i løbet af studiet.

At skrive et speciale er både en spændende, lærerig og hård proces, som for mange koster blod, sved og tårer.

For de fleste er der tale om en individuel proces, hvor man tilbringer mange timer med sig selv fordybet i litteratur, forskning og skrivning.

Derudover kræver det, at man læser meget litteratur, er i stand til at vælge til og fra, overholde deadlines og bevare overblikket.

Der hersker ingen tvivl om, at man ikke kommer sovende til et færdigt speciale.

Hjælp til at skrive speciale:

Heldigvis er der masser af hjælp at hente forskellige steder, som kan lette processen – bl.a. hos Studiekorrektur.

Siden 2014 har vi læst korrektur på hundredvis af specialer, så vi tør derfor godt vove den påstand, at vi ved en hel del om specialer – en viden, som vi hjertens gerne deler ud af.
 
Vidste du f.eks., at:
  • Censor er forpligtet til at basere sin endelige bedømmelse på baggrund (50% vægtning) af det sproglige niveau i specialet?
  • Et godt og fejlfrit sprog i sidste ende kan afgøre, om du får den fortjente karakter?
  • Det er ganske lovligt at få hjælp til korrekturlæsning – også af en professionel korrekturlæser?
  • Det er svært at få øje på egne sproglige og grammatiske fejl i opgaver?
  • Vi hos Studiekorrektur har læst korrektur på mere end 6000 opgaver (herunder specialer)?
  • Vi både tilbyder korrekturlæsning på dansk og engelsk?
  • Vi leverer inden for 24-72 timer?
 

Opgavekorrektur bachelor projekt

Hjælp til at skrive speciale:

 


At skrive speciale - Specialets opbygning

Et speciale varierer meget fra studie til studie.

Nogle skriver monografispeciale, mens andre skriver produktspeciale eller portfoliospeciale.

Man kan også skrive erhvervsspeciale i samarbejde med en virksomhed, organisation eller offentlig institution.

Nogle afslutter deres speciale med et mundtligt forsvar, mens dette ikke er tilfældet for andre.

Opbygningen af et speciale varierer alt efter hvilken type speciale, der er tale om. Alligevel er der visse afsnit med bestemte karakteristika, som indgår i langt de fleste specialer.
 

Indledning
I indledningen præsenteres specialets emne, analysegenstand(e), teori, metode og problemformuleringen, som er udgangspunktet for selve specialet.

Det er vigtigt at have en klar og præcis problemformulering, som kan besvares.

I indledningen fremgår også en køreplan for specialet: Hvordan er specialet opbygget, og hvordan hænger de forskellige afsnit sammen? Indledningen er det første afsnit, som underviser og censor læser, så det er vigtigt, at dette afsnit sidder lige i skabet.

Indledningen skal være velskrevet og give en god introduktion til specialet.
 

Teori/metode
Disse afsnit indeholder beskrivelser af den/de teorier og metoder, som anvendes til at analysere eller undersøge analysegenstanden(e).

Der redegøres for det, som bruges i analysen eller undersøgelsen – hverken mere eller mindre.

Det er også vigtigt at argumentere for valg af teori og metode: Hvorfor kan lige præcis disse teorier/metoder hjælpe med at besvare problemformuleringen?


Analyse/undersøgelse
Analysen eller undersøgelsen kan se ud på mange forskellige måder, afhængigt af hvilken type speciale der er tale om.

I denne del anvendes teorier og metoder på analysegenstanden(e).

Her demonstreres, hvordan de udvalgte teorier/metoder kan bruges til åbne op for og forstå en bestemt analysegenstand eller et bestemt område.

Denne del kan med fordel inddeles i flere underafsnit, så specialet bliver mere overskueligt at læse.


Diskussion
I diskussionsafsnittet skal man forholde sig kritisk til og udfordre sin egen analyse eller undersøgelse og de resultater, som den har medført.

Også styrker og svagheder ved teori og metode må inddrages i diskussionen. I diskussionen tager man således de kritiske briller på og hæver sig op over sin analyse eller undersøgelse.

Diskussionen kan også indeholde perspektiverende overvejelser omkring, hvordan analysen eller undersøgelsen kan ses i sammenhæng med eksisterende litteratur eller forskning på området.


Konklusion
Konklusionen skal samle op på alle de forskellige dele i specialet.

De væsentligste resultater og pointer fremhæves, og problemformuleringen besvares. Konklusionen fungerer som en afrunding og binder dermed en sløjfe på specialet.

Den er det sidste, som underviser og censor læser, og skal derfor stå knivskarpt.

 


12 gode råd til at skrive speciale

På baggrund af mange års arbejde med specialer har vi samlet en række gode råd til dig, som i den nærmeste fremtid skal skrive speciale.
Vi håber, at disse 12 råd kan være en hjælp til din specialeskrivning.

 
1) Gå tidligt i gang
Overvej hvad du vil skrive om, søg litteratur om emnet og find en god specialevejleder allerede semestret før, du skal skrive speciale.

Dette vil gavne dig i sidste ende. Forarbejdet er nemlig en vigtig del af det at skrive speciale.


2) Problemformulering og disposition
En del af forarbejdet er også at lave en problemformulering og en disposition.

En præcis og skarp problemformulering er helt afgørende for et godt speciale, da den er din rettesnor gennem hele specialeprocessen.

Det er vigtigt, at problemformuleringen ikke bliver for bred og upræcis og dermed svær at besvare. En disposition over, hvordan specialet skal opbygges, er også en stor hjælp undervejs i specialeskrivningen.

Dispositionen fungerer som et fundament, ud fra hvilket specialet tager form.

 

3) Arbejdsplan og delmål
Man kan planlægge sig ud af rigtig mange ting – også et speciale.

Derfor er det en god idé at lave en arbejdsplan med realistiske tidshorisonter for, hvor meget du skal nå og hvornår – med andre ord: lave delmål.

Med delmål bliver specialet brudt ned i mindre dele, hvilket gør det mere overskueligt. Arbejdsplanen og delmålene kan hjælpe dig med at bevare overblik over, hvor langt du er, når alting virker kaotisk – som det formentlig vil komme til på et tidspunkt.


4) Skriv, skriv, skriv
Når du har lavet et grundigt forarbejde, er det blevet tid til at skrive.

De færreste skriver et speciale i kronologisk rækkefølge fra start til slut.

Du kan derfor sagtens skrive på flere forskellige afsnit ad gangen.

Det er også en god idé at skrive alle tanker, ideer, observationer og spørgsmål ned, som dukker op, så de ikke går i glemmebogen.  


6) Du kan ikke læse alt
Accepter at du ikke kan nå at læse al litteratur eller forskning på området.

I stedet for kan det være en god idé at danne sig et overblik over litteratur ved at læse indledning og konklusion og skimme resten for at finde ud af, om det er brugbart.

Vær kritisk når du vælger litteratur og gør brug af din vejleder, hvis du er tvivl om litteratur eller mangler litteratur til dele af dit speciale.


7)  Løbende feedback
Feedback er altafgørende.

Sørg derfor for at få løbende feedback fra din vejleder på det, som du har skrevet.

Ikke kun din specialevejleders, men også dine medstuderendes feedback er guld værd. Det er altid godt at få andre øjne på det, som man har skrevet, da det nemt kan blive indforstået, man kan ryge ud af en tangent, og det kan være svært at få øje på egne fejl og mangler.

 
8) Brug universitetets faciliteter og tilbud
Søg en specialeplads, brug læsesalene eller book et grupperum.

Mange arbejder mere effektivt, når de sidder på universitet, da der ikke er ligeså mange muligheder for overspringshandlinger.

Desuden kan det hjælpe med at opdele dagen i specialeskrivning og fritid, da du kan holde helt fri, når du kommer hjem.

På den måde kan du undgå følelsen af aldrig at have fri og altid at have dårlig samvittighed. Universiteterne afholder desuden en række specialeworkshops, som kan være brugbare for din specialeskrivning.


9) Husk pauser
Ligeså vigtigt det er at arbejde på specialet, lige så vigtigt er det at huske pauser.

Du kan ikke arbejde i døgndrift flere måneder i streg. Din hjerne har brug for at restituere – ikke kun om natten, når du sover, men også i løbet af dagen.

Sørg derfor for at lave andre ting, mens du skriver speciale.

Det er godt at få specialet lidt på afstand, så du kan vende tilbage med fornyet energi og nye perspektiver på det.


10)  Der er ups og downs i enhver specialeproces
Ikke alle dage går lige smooth – og det er helt normalt.

Alle andre, som skriver speciale, har også gode og dårlige dage.

Hvis du har haft en mindre produktiv dag, kommer der formentlig en mere produktiv dag på et senere tidspunkt, og på den måde udligner dagene hinanden.

Brug dine medstuderende, venner og familie til at dele op- og nedture i din specialeproces, så du ikke føler dig helt alene med specialeskrivningen.


11) Afsæt god tid til korrektur  
Når underviser og censor vurderer dit speciale, vurderes ikke kun det faglige indhold, men også selve formidling deraf.

Mange studerende glemmer eller undervurderer, hvor vigtig selve formidlingen er. Uanset hvor fagligt dygtig du er, trækker det ned, hvis du ikke formår at formidle det faglige indhold på en god og sprogligt korrekt måde.

Afsæt derfor god tid til at læse korrektur på dit speciale, så det kommer til at stå knivskarpt.  

 
12) Der findes ikke én opskrift på den gode specialeproces
Den arbejdsform, der virker for én studerende, virker ikke nødvendigvis for alle andre.

Frem for at sammenligne dig med dine medstuderende, bør du hellere mærke efter, hvad der fungerer for dig.

Prøv forskellige ting af og find ud af, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Der findes masser af gode råd, men ikke kun én opskrift på den gode specialeproces.


Hjælp til speciale
Uanset hvad du studerer eller hvilken type speciale, du skriver, er vi klar til at hjælpe dig – vi lader nemlig ingen i stikken!

Vi ved, at vejledningstimerne i forbindelse med speciale er begrænsede, så derfor vil vi gerne tilbyde en ekstra hjælpende hånd i form af korrekturlæsning og opgavesparring.

Siden 2014 har vi læst korrektur på mere end 6.000 opgaver, hvoraf mange af dem har været specialer. De mange års erfaring med korrekturlæsning af specialer gør, at vi også kan tilbyde opgavesparring i forbindelse med specialer.

Med korrekturlæsning og opgavesparring hos Studiekorrektur kan du få elimineret sproglige og grammatiske fejl, få optimeret sproget og den røde tråd i opgaven og ikke mindst få feecback på dit speciale.

Med hjælp fra én af vores dygtige korrekturlæsere kan dit speciale få det sidste løft, der skal til for at sikre en god karakter. På den måde risikerer du ikke at få en lavere karakter for dit speciale på grund af sproglige fejl og mangler.
 
Hos Studiekorrektur er vi specialister i at læse korrektur på mange forskellige typer af specialer.

Vi tilbyder korrekturlæsning og opgavesparring på alle specialer - uanset om du skriver på dansk eller engelsk, eller om dit speciale er af humanistisk, samfundsvidenskabelig eller naturvidenskabelig karakter.

Du kan til enhver tid få et uforpligtende tilbud på specialekorrektur hos os:

Ring på: 7199 8084

eller:
Skriv til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.STUDIEKORREKTUR

Følg Studiekorrektur på Facebook
Se Studiekorrektur på Trustpilot
Betalingskort
© 2024 - Korrekturselskabet ApS - CVR-nr: 37341185 - All rights reserved.