✅ Hjælp til opgaveskrivningDet er ikke altid lige let at skrive en god opgave. Det gælder, når du skal skrive specialer, og det gælder ligeledes, når det er en bacheloropgave, du skal skrive. Faktisk er det også noget, der gør sig gældende, når det er spørgsmålet om, hvordan man skriver en god SRP-opgave, eller når du spørger dig selv om, hvordan man kan få held med at skrive en god ph.d.-afhandling.Det er netop sådan, at der altid knytter sig visse formalia og uskrevne regler til det at skrive en god opgave, især når det drejer sig om en gymnasieopgave eller en akademisk opgave. Akademisk opgaveskrivning er krævende, det er klart, men det er ikke umuligt at ramme lige det, der ønskes fra forelæsernes og universiteternes side. Man skal blot som studerende afsætte tid til at gå i dybden med opgaveskrivningen.

Det er en meget god idé at lave sig en studieplan, en plan over, hvordan man vil nå i mål med sin opgave.

Korrekturlæsning og hjælp til at skrive en opgave hos Studiekorrektur.dk

Her kan man med fordel spørge sig selv om, hvor mange timer man ønsker at bruge om dagen på at skrive på sin opgave. Man kan her gøre sig selv bevidst om, at der er forskellige processer, man skal igennem, når man søger at komme til vejs ende med eksempelvis sit speciale.

Der er den fase, hvor man arbejder sig frem mod en problemformulering. Her søger man vidt og bredt efter litteratur, der kan være med til at spore en ind på den opgave, man ønsker at skrive. Herpå kondenserer man litteraturen ind til det felt, man ønsker at beskæftige sig med. Det handler her om at komme ind til kernen af opgaven. Hvad vil jeg undersøge, kan man med fordel spørge sig selv om.

Man kan derfor forestille sig det at skrive en opgave som en tragt, hvor man begynder sit arbejde frem mod produktet – speciale, bachelor, SRP – med en sætning eller et emne, som man undrer sig over, og som man derfor meget gerne vil undersøge nærmere.

Derpå forsøger man at ramme en problemformulering, idet denne kan være med til på meget direkte vis at ramme det virkefelt, man ønsker at arbejde med. Det er her, afgrænsning bliver en kunst, for man skal helst ikke nedfælde en for bred problemformulering, idet man da får svært ved at skrive konkret og forståeligt.

Har man problemformuleringen på plads, kan man med fordel bruge tid på at gøre den endnu skarpere, for den er uvægerligt det bærende element i opgaven. Brug derfor tid på at skrive en god problemformulering, for det vægter meget, når censor skal bedømme din opgave. 


Opgavesparring? 

Det er en disciplin at skrive en god opgave. 
Du skal vide, at vi også tilbyder hjælp med opgaven.
Vi vejleder i at skrive en god opgave. 


Hvordan skriver man en akademisk opgave?

Fremme ved selve processen er vi nu, for med problemformuleringen fastlagt er det nu muligt at gå et skridt videre i specialeprocessen, hvis det da er et speciale, du skriver og skal aflevere.

Korrekturlæsning til en god pris

Lad os notere, at man typisk har omkring et halvt år til at skrive et speciale. Det kan umiddelbart lyde af meget lang tid, god tid til at skrive en sådan opgave, men mange studerende bliver faktisk overraskede undervejs, eftersom de cirka seks måneder lynhurtigt kan få ben at løbe på, så at sige. Det er derfor med at komme i gang hurtigst muligt.

Nu gælder det om at sætte sig godt ind i, hvad det kræver at skrive et speciale. Der er altid retningslinjer med hensyn til struktur/opbygning. Det er vigtigt, at man sætter tid af til at skrive en god og fængende indledning. Det er afgørende, at man bruger tid på at reflektere over den metode, man anvender i sin opgave.

Der er typisk et krav om, at der skal være et metodeafsnit i opgaven. Der er brug for, at man er bevidst om, at det er vigtigt med en god afslutning på opgaven, for man skal gerne bruge tid på at skrive en god konklusion. Konklusionen samler op på opgaven, når den er skrevet færdig.

Derpå er det også godt at skrive en perspektivering, der rækker længere ud og fortæller, hvilke videre perspektiver man kan tage fat i.
Som studerende skal man derpå udvælge og læse den litteratur, der kan hjælpe en frem mod det at skrive et godt speciale.

Da er det dag for dag vigtigt, at man ’stempler ind’ på sit specialekontor, på sit arbejde, for det er jo det, specialet kan siges at være, den studerendes arbejde. Man skal nemlig kunne demonstrere, at man kan arbejde meget seriøst og disciplineret med den opgave, man har for.

Efterhånden som datoen for aflevering nærmer sig, jo vigtigere bliver det, at man kan se, at man har tid til at lade en professionel korrekturlæser læse korrektur på specialet/opgaven. Det er her, sætningerne kan finjusteres og blive pudset af, således at der ikke er nogen kringlede sætninger, og der ligeledes ikke er nogen former for kommafejl endsige stave- eller tastefejl.

Det er her, det er så svært at være korrekturlæser på sin egen opgave, for det er typisk sådan, at man ender med at stirre sig blind på sin egen opgave, uden tvivl. Man har jo som studerende siddet så længe med sin opgave, at man ganske givet er blevet helt i tvivl om, om det kan forstås meget tydeligt, det man har skrevet.

Her er det bestemt vigtigt, at man lader en erfaren og god korrekturlæser rette specialet/opgaven igennem.

Ad den vej kan vi hos Studiekorrektur være med til at sikre dig de bedste betingelser, især når det er en god karakter, der sigtes efter.
 
 


Hvem kan korrekturlæse min opgave?

Det er også her, når det gælder det at sætte tid af til at få en til at læse korrektur på sit speciale, eksempelvis, eller korrektur på en bacheloropgave, at det kan komme til at knibe, for der er altså – det ved vi – mange studerende, som ikke vægter korrekturlæsning af opgaven højt nok, desværre.

Mange går ganske enkelt på kompromis med korrekturlæsning, endda selvom det er så vigtigt, hvis man går efter at få en god karakter for sin opgave.

Vi har hørt fra mange censorer. Alle fortæller, at det tæller gevaldigt ned, hvis man ikke har fået styr på det sproglige i sin opgave. Det tæller meget ned i bedømmelsen, hvis der er kommafejl eller stavefejl, mens kringlede sætninger, altså sætninger, hvor censoren ikke er helt sikker på sætningens mening, tæller meget ned. Kringlede sætninger kan altså trække karakteren ned.

Får du dermed sat tid af til, at en korrekturlæser læser din opgave igennem og retter til med hensyn til kommafejl og stave- og tastefejl foruden sætningskorrektur, vil du stå meget stærkere, når opgaven skal bedømmes. Det er sikkert og vist.
Undervisere på de forskellige uddannelser fortæller også, at det er meget afgørende, at man får en til at læse korrektur på sin opgave.

Meget billig Studiekorrektur af opgaver

Det er ikke alle, der kender en professionel korrekturlæser, der kan hjælpe med at læse korrektur på opgaven. Der er mange, der har en i omgangskredsen eller i familien, som plejer at læse korrektur. Det er ikke ensbetydende med, at man er sikret den bedste korrekturlæsning.

Professionelle korrekturlæsere – altså korrekturlæsere, der lever af at læse korrektur – har en helt anden erfaring, og de kan lynhurtigt spotte fejl og mangler i en opgave og optimere den derigennem. Det kan endda gøres på meget kort tid, fordi en professionel korrekturlæser er i træning.

Hos Studiekorrektur.dk har vi derfor gjort det muligt for dig at booke en af vores professionelle korrekturlæsere. Vi har skruet ned for priserne, således at korrekturlæsningen af din bacheloropgave, eksempelvis, er god. Du får med andre ord de bedste priser på korrekturlæsning af opgaver hos Studiekorrektur.dk.
 
 


Korrekturlæser hos Studiekorrektur.dk

Det skal her med det samme fremhæves, at en korrekturlæser hos Studiekorrektur ikke er hentet ind fra gaden hurtigst muligt. Vi går nemlig ikke på nogen måde på kompromis med korrekturlæsning af studieopgaver hos os. Det er vigtigt, at du ved, at du kan sikre dig den bedste korrekturlæsning hos Studiekorrektur. Der er kvalitet for pengene, og det er bestemt ikke dyrt at få en af vores korrekturlæsere til at læse korrektur på din opgave, så langt fra.

Martin bruger meget tid på at finde frem til den bedste korrekturlæser, og han går direkte efter folk med stor erfaring, og folk, der har en uddannelse inden for korrekturlæsning.

Det er netop sådan, at man kan få et diplom som korrekturlæser, hvis man tager uddannelsen. Det gør, at man kan kalde sig certificeret korrekturlæser. Det er virkelig vanskeligt at gennemføre uddannelsen, og det er således kun de bedste korrekturlæsere, der er i stand til at komme igennem. Det er sådanne korrekturlæsere, vi hos Studiekorrektur bruger.

Det står som sikkerhed for, at vi kan tilbyde dig korrekturlæsning af studieopgaver til en god pris, hurtig levering, og du skal vide, at det er fejlfri korrekturlæsning af din opgave, du modtager, hvis du bestiller Studiekorrektur hos os.
 
 

Hvad koster det at få læst korrektur på sin opgave?

Det er altid en god pris på korrekturlæsning af studieopgaver, vi kan tilbyde. Faktisk kan vi netop give dig et godt tilbud på Studiekorrektur.

Vi arbejder med faste sidepriser, hvorved du ikke kommer til at betale for mere, end du faktisk har brug for at få korrekturlæst.

Hvis du har 25 normalsider (én normalside svarer til maks. 2400 tegn med mellemrum), bliver det med Standardkorrektur og med normal levering ca. 748 kroner.

Du kan modtage din opgave inden for 72 timer.

Studiekorrektur

Vælger du ekspreslevering, vil der være en merbetaling, men så vil du også få læst korrektur på din opgave med det samme, idet du skubbes frem forrest i køen. Da vil der maks. gå 48 timer, men typisk få timer.
Det er Martin, du skal have fat i, hvis der er det mindste. Han kan altid fanges på telefon: 7199 8084 eller mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
 
 


Hvad retter korrekturlæseren, og hvordan læser man korrektur?

Korrekturlæseren sætter komma. Det er svært at sætte komma i sin egen opgave, og det er svært at gøre det med den samme sikkerhed som en certificeret korrekturlæser.
Derfor er det godt at lade en af vores gode korrekturlæsere læse korrektur på din opgave.

Vi vælger den korrekturlæser, der egner sig bedst til at læse korrektur på netop din opgave. Det kan være, det er en bacheloropgave fra en professionsbacheloruddannelse. Her vælges en korrekturlæser, der har erfaring med at læse korrektur på en sygeplejerske-opgave. Det kan også være, det er en jura-opgave, og her vælges da en jura-kyndig korrekturlæser.

Vi kan hos Studiekorrektur.dk tilbyde dig en god pris på korrektur

Det er din sikkerhed for, at det er en korrekturlæser med allerede brugbar forhåndsviden, der retter din opgave igennem. Den udvalgte korrekturlæser tager udgangspunkt i Word, hvor korrekturfunktionen vælges. Det betyder, at hver eneste gang korrekturlæseren sletter et komma eller sætter et punktum eller i det hele taget foretager ændringer i den opgave, du har sendt ind til korrektur hos Studiekorrektur.dk, bliver det sporet og markeret som en korrektion i højre margin af din opgave.
Du vil, når du modtager din opgave, kunne følge alle de rettelser, den udvalgte korrekturlæser har foretaget sig.

Vi gør det også sådan, at du får en udgave af din opgave tilsendt, hvor alle de grammatiske rettelser allerede er blevet accepteret, hvorved du blot skal forholde dig til eventuelle kommentarer, hvis det er, og sådan kan du lynhurtigt blive klar til at aflevere din opgave.

Vi har en forklaring af den måde, vi læser korrektur på. Den kan du finde på vores informationsside om Studiekorrektur. Du kan her se, hvordan vi bruger Microsoft Words ’registrér ændringer’-funktion.
Lad os igen slå fast, at det er billigt at bestille korrektur hos Studiekorrektur, og at det virkelig kan betale sig.
 
 


Er det muligt at bestille engelsk korrektur?

Vi læser både korrektur på engelske og danske opgaver hos Studiekorrektur. Det er muligt at bestille engelsk korrektur via vores bestillingsside. Det er også muligt at bestille dansk korrekturlæsning. Du kan netop vælge engelsk som sprog eller dansk som sprog.

Vi samarbejder med de bedste danske korrekturlæsere, ligesom vi også samarbejder med de bedste engelske korrekturlæsere. Vores engelske korrekturlæsere har alle sammen engelsk som modersmål, og de har flere års erfaring med at læse korrektur på engelske studieopgaver.

Der er mange fakulteter, der kræver, at man som studerende skriver på engelsk, og her kan det virkelig betale sig at bestille engelsk korrekturlæsning, for det er sådan, at man på engelsk sætter komma på en helt anden måde end på dansk, og det er slet ikke så grammatisk betonet som i Danmark og på dansk, og derfor er det meget godt at få en professionel engelsk korrekturlæser til at hjælpe med at læse engelsk korrektur på din opgave.

God korrektur

Det er nemlig regler om komma på engelsk, som er meget svære at lære sig selv, og det er bestemt ikke alle studerende, der har tid til at lære at sætte komma på engelsk. Det er heller ikke alle studerende, der har tid til at lære at sætte komma på dansk. Derfor kan du få en af vores korrekturlæser hos Studiekorrektur til at hjælpe dig med at sætte komma. Det er den samme lave og gode pris på engelsk korrektur som på dansk korrektur.

Vi har efterhånden læst korrektur på tusindvis af opgaver skrevet på engelsk. Det være sig korrekturlæsning af et speciale skrevet på engelsk. Det være sig korrekturlæsning af en bacheloropgave skrevet på engelsk. Det være sig korrektur på en ph.d.-afhandling skrevet på engelsk. Det er engelsk opgavekorrektur til en meget god pris, kan du tro.
 
 


Er det tilladt at få nogen til at korrekturlæse ens opgave?

Det er et godt spørgsmål. Og det er meget enkelt at besvare, for det er 100% tilladt at få en professionel korrekturlæser til at læse korrektur på din opgave. Der er så mange undervisere, der råder deres studerende til at betale sig fra at få læst korrektur på sin opgave, idet det klart giver det bedste resultat, også når du modtager din karakter.

Det er ikke ulovligt at få en til at rette din opgave igennem.

Vi kan dog – må vi fastslå – ikke skrive din opgave, for det er etisk ukorrekt, og det går vi slet ikke ind på. Du skriver opgaven, og en af vores professionelle korrekturlæsere retter opgaven igennem. Vi bevæger os kun på det sproglige plan og sørger for, at det står skarpt og direkte frem i teksten, så det umiddelbart er til at forstå, hvad du mener. Vi fremhæver pointerne.

Specialekorrektur

Alle vores korrekturlæsere læser korrektur under den største fortrolighed, for vi er klar over, at det er personlige opgaver, vi sidder og læser korrektur på, og derfor kan du stole 100% på vores diskretion, når det kommer til korrekturlæsning hos Studiekorrektur.
 
 


Hvem er Studiekorrektur?

Studiekorrektur.dk blev etableret i 2014 af to studerende, og da Martin var færdig med at skrive sit eget speciale, kom han med om bord, og han påtog sig med et smil rollen som de studerendes forlængede arm. Han kender til vigtigheden af at lade en ekstern og professionel korrekturlæser rette et speciale igennem. Han læste ikke korrektur på sit eget speciale, men lod en professionel korrekturlæser klare den opgave.

Derfor kan han sagtens sætte sig ind i de forespørgsler angående korrekturlæsning af opgaver hos Studiekorrektur, der tikker ind, og det er mange henvendelser på daglig basis, vi taler om. Han er hurtig til at guide, og han brænder for at hjælpe dig frem mod en god karakter.Priser og bestilling af korrekturlæsning

 

 • Standardkorrektur

  pr.
  normalside
  2995
  • Korrektur mht. stavning, 
   tegnsætning og grammatik.
  • Pris: kun 29,95 DKK
   pr. normalside a 2.400 tegn
   (inkl. mellemrum).
 • Premiumkorrektur

  pr.
  normalside
  3495
  • Korrektur mht. stavning, 
   tegnsætning og grammatik.

   Inkl. sproglige forbedringer.

  • Pris: kun 34,95 DKK
   pr. normalside a 2.400 tegn
   (inkl. mellemrum).