VerbalHvad er verbal?

Verbalet er det samlede verbum/udsagnsord i en sætning og kan bestå af et eller flere ord.
Eksempler:
Hun blev siddende hele aftenen. - Verbalet er ’blev siddende’.
Toget skulle have været der for længst. Verbalet er ’skulle have været’.
Maleren malede i mange huse. Verbalet er ’malede’.


Verbalet er altså en enkel eller sammenhængende enhed i en sætning.
Enhver sætning har et budskab, som er bygget op omkring verbalet.

Maleren malede.
       x             o

Verbalet og substantivet er de to hovedled i en sætning.


Sætning på et’ ord
Den korteste mulige sætning er et verbal i imperativ, bydeform.
syng

sejl
sjip

I imperativ siger man, at subjektet er indeholdt i verbalet.
Det er underforstået, at budskabet er sagt til en eller flere personer, der skal synge, sejle eller sjippe.

”Syng, så det kan høres”.
”Sjip nu”, råbte de andre børn på gaden.


Flere verber
Et verbal kan også bestå af to forskellige verber.

De festede og dansede.
Parret gik og snakkede.


Verbalet viser handlingen
Verbalet viser handlingen eller det, der sker i en sætning.

hvil, hviler, hvilede
arbejd, arbejder, arbejdede
bestå, består, bestod


 
Verbalet består af et’ eller flere ord
Det næste er lidt kompliceret, men hæng på, for det er interessant.
Hvis vi ser på tiderne:

imperativ, bydeform – Flyv ikke højere.
præsens, nutid – Nu flyver piloten.
præteritum, datid – Turisterne fløj afsted.


Verber fra disse tider kan stå som det eneste verbal i en sætning.
Det kaldes også finitte former.

De øvrige tider af verbet kan ikke stå som det eneste verbal i en sætning.
Disse tider kaldes også infinitte former.

infinitiv, at formen: Det er tid til at hvile.
participier, før nutid. Morfar har hvilet.


Det interessante er, at vi som sprogbrugere skifter imellem disse sætningstyper, let og elegant, uden at skænke det en tanke, at vi i nogle sætninger bruger et verbal og i andre sætninger bruger flere.


Verbets bøjningsformer
At hvile

hvil
hviler
hvilede
har hvilet
hvilende

Sætningens led
En sætning kan bestå af seks led, men gør det langt fra altid

1. Verbal, udsagnsled
2. Subjekt, grundled
3. Objekt, genstandsled
4. Prædikativ, omsagnsled
5. Adverbial. Biled
6. Konjunktional, bindeled

Find mere nyttig viden om verber her under Skrivehjælp:


Aktive og passive verber
Uregelmæssige verber
Bydeformer

Er du til mere SKRIVEHJÆLP?
5
1 review
Write a review
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Fin forklaring
 · 2022/03/14
Din anmeldelse
Tak for en fin guide til dette aspekt af sproget!
Show more

STUDIEKORREKTUR

Følg Studiekorrektur på Facebook
Se Studiekorrektur på Trustpilot
Betalingskort
© 2024 - Korrekturselskabet ApS - CVR-nr: 37341185 - All rights reserved.