Besked

Denied access.

Bydemåde | ImperativNår bydemåde virker akavet – og meget mere


Opfordr, åbn, forhandl, forvandl, ændr og undr er alle eksempler på udsagnsord, der kan give problemer i bydemåde/imperativ.

Hvad er bydeform?

Bydemåde / imperativ er et påbud. Altså at nogen bestemmer, at noget skal ske.

Eksempel: Luk døren. Syng sangen. Køb nu.

Læs med og bliv klog på bydemåde.

1. Sådan skrives bydemåde
2. Akavede endelser
3. Udsagnsord fra engelsk
4. Punktum mellem to sætninger i bydemåde
5. Udråbstegn efter bydemåde.


1. Sådan skrives bydemåde
Bydemåden skrives ved at fjerne e’et fra navnemåde
at bage - bag
at svømme -svøm
at danse – dans
at røre – rør

Hvis udsagnsordet ender på en trykstærk vokal, skrives det på samme måde i bydeform.
at dø – dø

at se – se
at dy – dy

2. Akavede endelser
Det hænder, at et udsagnsord i bydeform ender på bogstavforbindelser, der ellers ikke står sidst i danske ord, og derfor virker de akavede.
at cykle – cykl
at undre – undr
at fordre - fordr

Ordene, der fremkommer, er egentlig korrekte, og de er at finde i nogle af de tekster og budskaber, der omgiver os.

Cykl altid med cykelhjelm.
Undr dig over noget nyt hver dag.
Fordr ikke ænderne.

Men da ordene netop virker lidt forkerte, kan man undgå problemet ved at finde alternative formuleringer.

Husk altid at cykle med cykelhjelm.
Prøv at undre dig over noget nyt hver dag.
Ænderne må ikke fordres.

3. Udsagnsord fra engelsk
Danske udsagnsord, der stammer fra engelsk, kan også skille sig ud. Det gælder i eksemplerne tape, fade, pace, outsource og tune. I disse eksempler skal man beholde e’et i bydemåde.
at fade - fade
at outsource- outsource

Pace ikke dine elever.
Tape langs kanten.

Også her kan man vælge en omskrivning, så det bliver:
Du skal ikke pace dine elever.
Du skal tape langs kanten.

4. Punktum mellem to sætninger i bydemåde
En sætning i bydeform fungerer som en helsætning, fordi grundleddet ligger skjult i sætningen.
I sætningen: ’Snak lidt mindre, og kom herhen.” er det underforstået: Du skal snakke lidt mindre, og du skal komme herhen.
Derfor skal der komma imellem to sætninger i bydeform.

Ring efter klokken 18, og giv svar.
Læs nøje, og husk det vigtigste.
Først ræk ud efter støtte, dernæst tag imod.

Nogle bydeformer er tæt knyttet, og i de situationer er der frit valg, om der skal sættes et komma.
Suk hjerte (,) græd ikke.
Lev stærkt (,) dø ung.
Grin (,) syng og leg dig glad.

Andre byderformer er så tæt knyttede, at der ikke sættes komma imellem dem.
Kom og se.
Rend og hop.
Lyt og lær.

Udråbstegn efter bydemåde
Bydemåde, som er udsagnsordet i dets allerkorteste form, er ofte efterfulgt af et udråbstegn.
Kør ikke længere!
Rør ikke de udstillede genstande!
Hæng ikke ud over kanten!

I disse tilfælde understreger udråbstegnet et påbud, hvilket også er korrekt sprogbrug. I andre tilfælde kan det virke som en unødig forstærkning af budskabet.
Pluk selv blomster!
Skriv indtil klokken fire!
Mød op klokken 19.00!

Der er ikke et krav om udråbstegn efter bydemåde.

Hvad med mere SKRIVEHJÆLP?

STUDIEKORREKTUR

Følg Studiekorrektur på Facebook
Se Studiekorrektur på Trustpilot
Betalingskort
© 2024 - Korrekturselskabet ApS - CVR-nr: 37341185 - All rights reserved.