Besked

Denied access.

Uregelmæssige verber / verbumHvad er uregelmæssige verber?


De regelmæssige verber får en endelse på, når de bøjes, det gør de uregelmæssige verber ikke.

Eksempel på uregelmæssige verber: at bedrage (bedrog i datid), at flyve (fløj i datid).
Eksempel på regelmæssige verber: at cykle (cyklede i datid), at købe (købte i datid)

 
Regelmæssige og uregelmæssige verber / verbum

Regelmæssige verber kan inddeles i to grupper alt efter de endelser, som verbet tilføjes, når det bøjes. De kaldes regelmæssige, fordi de i datid altid får en endelse.


På dansk hedder verber udsagnsord.

Det er ord, der viser en handling, som substantivet/ navneordet gør.

 

Peter løber på plænen og hopper og danser.

Regelmæssige verber gruppe 1 ender på -e (de) i datid

At form

 

Nutid

Datid

Førnutid

At cykle

Cykler

Cyklede

Har cyklet

At arbejde

Arbejder

Arbejdede

Har arbejdet

 

Regelmæssige verber gruppe 2 ender på -te i datid

At form

Nutid

Datid

Førnutid

At købe

Køber

Købte

Har købt

At rose

Roser

Roste

Har rost

 

Gruppe 3 indeholder de uregelmæssige verber, som bøjes uden at få en endelse.

At form

Nutid

Datid

Førnutid

At bede

Beder

Bad

Har bedt

At gå

Går

Gik

Har gået


Langt de fleste verber findes i gruppe 1, og cirka 135 verber findes i gruppe to.

I gruppe 3 er der cirka 120 uregelmæssige verber, som vi ser nærmere på i det følgende.

Uregelmæssige verber / verbum

Det er med de uregelmæssige verber, der især forekommer fejl i udtale eller skrivemåde, netop fordi det kan være svært at gennemskue, hvad den rette endelse er.
F.eks. Hun bedte om at komme først i køen. (Korrekt: bad)

Der er ikke rigtig nogen huskeregel eller andre fif på dette område, så du får en liste her over en række af de uregelmæssige verber, som du kan vende tilbage til, hvis du får brug for det.

De uregelmæssige verber kaldes også for de stærke verber, modsat de regelmæssige verber,
der kaldes de svage verber.

At-form

Nutid

Datid

Førnutid

At bedrage

Bedrager

Bedrog

Har bedraget

At betage

betager

Betog

Har betaget

At bide

Bider

Bed

Har bidt

At bære

Bærer

Bar

Har båret

At drikke

Drikker

Drak

Har drukket

At drive

Driver

Drev

Har drevet

At falde

Falder

Faldt

Er faldet

At flyve

Flyver

Fløj

Har fløjet

At få

Får

Fik

Har fået

At gide

Gider

Gad

Har gidet

At gyse

Gyser

Gøs

Har gyst

At hedde

Hedder

Hed

Har heddet

At holde

Holder

Holdt

Har holdt

At hænge

Hænger

Hang

Har hængt

At jage

Jager

Jog

Har jaget

At knibe

Kniber

Kneb

Har knebet

At krybe

Kryber

Krøb

Er krøbet

At kvæde

Kvæder

Kvad

Har kvædet

At lade

Lader

Lod

Har ladet

At lyve

Lyver

Løj

Har løjet

At ligge

Ligger

Har ligget

At lægge

Lægger

Lagde

Har lagt

At måtte

Måtte

Har måttet

At nyde

Nyder

Nød

Har nydt

At nyse

Nyser

Nøs

Har nyst

At pibe

Piber

Peb

Har pebet

At ride

Rider

Red

Har redet

At ryge

Ryger

Røg

Har røget

At slide

Slider

Sled

Har slidt

At stikke

Stikker

Stak

Har stukket

At springe

Springer

Sprang

Har sprunget

At sprække

Sprækker

Sprak

Er sprukket

At tie

Tier

Tav

Har tiet

At træffe

Træffer

Traf

Har truffet

At ville

Vil

Ville

Har villet

At vride

Vrider

Vred

Har vredet

At være

Er

Var

Har været

At æde

Æder

Åd

Har ædt

 

Som navnet antyder, og som du kan se af listen, så hersker uregelmæssigheden, når det gælder disse verber.

Det bedste råd er derfor, hvis du er i tvivl: find listen her, eller slå det enkelte verbum op i Retskrivningsordbogen.


Er du til mere SKRIVEHJÆLP?

STUDIEKORREKTUR

Følg Studiekorrektur på Facebook
Se Studiekorrektur på Trustpilot
Betalingskort
© 2024 - Korrekturselskabet ApS - CVR-nr: 37341185 - All rights reserved.