Besked

Denied access.

✅ Korrektur i Word
I gamle dage printede man teksten ud og satte sig med en kuglepen og læste korrektur. 
Det var tidskrævende og ikke særlig konstruktivt, i vores øjne.

Derfor: Vi læser hos Studiekorrektur korrektur i Word. 

Du kan således let og enkel modtage vores rettelser på mail i form af Word, med alle rettelser implementeret.

Hvad indebærer det, når man skal anvende rettelse i Word?

Korrektur Word er brugervenligt, hvilket er årsagen til, at vi anvender denne korrekturfunktion.
 
Word har netop en funktion, man som korrekturlæser kan slå til.
Herigennem kan alle de ændringer, der bliver foretaget i opgaven, blive markeret, så du med al tydelighed kan se, hvad korrekturlæseren har udført af rettelser.

Det er smart, ikke?

Korrektur på dansk og engelsk i Word
 
Du slipper således for at skulle bruge meget lang tid på at søge efter de justeringer, korrekturlæseren tilvejebringer i en grundig korrekturlæsning hos Studiekorrektur.

Med andre ord får du tid – tid til at finpudse din opgave frem mod aflevering efter endt korrekturlæsning hos Studiekorrektur.
 
Rettelse i Word skaber netop rum for forståelse for, hvad korrekturlæsning indebærer, for det er ikke småting, der træder tydeligt frem, når vi læser korrektur på opgaver.
 
Vores korrekturlæsning rummer netop, at vi får sat skik på kommaet, idet vi kender alle kommaregler til perfektion.

Vi får også skabt klare sætninger, idet vi også tilbyder at omskrive kringlede sætninger.
 
Vores mål er entydigt at skabe sætninger, der er så skarpe, at pointen mejsles ind i censors bevidsthed: Faktisk er det sådan fat, at censor direkte skal vurdere det sproglige i en opgave, når den endelige karakter skal gives.
 
Rettelse i Word skaber overblik.

Det er sikkert og sandt.

Word har også en anden funktion, som vi også gerne anvender.

Det er kommentarfunktionen.Studiekorrektur ganske kort:

Ganske enkelt for at lette byrden for dig som studerende! 

Martin udvælger dig en professionel korrekturlæser.
Vores udvalgte korrekturlæser retter din opgave grundigt igennem.

Du modtager den derpå på mail.
Leveringstiden er kort.
Prisen er lav.

 

 
Du er meget velkommen til at tage direkte fat i os:

Telefon: 7199 8084
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 
 Korrektur i Word

Når en professionel korrekturlæser får stukket en opgave i hånden til rettelse, går vedkommende fokuseret til værks.

Du skal her gerne have den info, at vi udpeger hver enkelt korrekturlæser til den givne opgave, således at vi kan bryste os med at være i stand til at udpege en fagspecifik korrekturlæser.

Det gør utvivlsomt noget rigtig godt for din opgave, er vi sikre på.
 
For det meste er korrekturlæseren ganske sikker i sine rettelser; særligt når det kommer til grammatiske rettelser såsom kommatering og rettelse af stave- og tastefejl.

Her er der sjældent noget at rafle om, eftersom korrekturlæseren kan alle kommaregler og retskrivningsregler til perfektion.

Derfor er det tydeligt, hvad reglen om komma og stavning fortæller, hvorved sikkerhed i korrekturlæsningen fremtræder.
 
Det gør sig gældende, uanset om det er korrekturlæsning af et speciale, en bacheloropgave, en ph.d.-afhandling eller deslige, vi skal læse korrektur på.

Kvalitet er så vigtig for os, for det er trods alt mange studerendes vigtige opgaver, vi behandler med præcision og akkuratesse.
 
Der kan være situationer, hvor korrekturlæseren kommer i tvivl; ikke så meget om en rettelse, men mere i et felt af faglighed.

Det kan eksempelvis være, hvis du skriver en sætning, der rummer noget specifikt fagligt. Her vil korrekturlæseren meget gerne bruge tid på at sikre sig, at du er enig i rettelsen, og derfor vil du erfare, at der fremtræder en kommentar i forbindelse med rettelse af denne sætning. Det er således en kommentar, du gerne skal forholde dig til.

Korrekturlæseren vil typisk give dig et forslag til, hvordan sætningen kan lyde, og vi har blot brug for at høre, om du er enig med os i det.
 
Disse kommentarer vil være synlige i begge udgaver af vores korrekturlæsning, men de træder dog tydeligst frem i udgaven, der ret og rimeligt hedder ’korrekturlæst dokument uden korrektionstegn’ i form af korrektur Word.

Her er alle rettelser, de sproglige rettelser samt kommarettelserne, allerede blevet implementeret i din opgave.
 
Den anden udgave kalder vi ’korrekturlæst dokument med korrektionstegn’.

Det vidner om, at alle korrekturlæserens rettelser træder frem for dit øje, og hvis du tager udgangspunkt i den udgave og vil gøre den klar til aflevering, skal du vide, at du manuelt skal ind og tjekke hver ændring i din opgave; du skal da manuelt enten acceptere eller afvise den pågældende rettelse.
 
Giver det mening?

Hvis du har brug for at læse mere, kan du læse med om vores korrekturlæste dokumenter.

Ydermere skal du naturligvis vide, at du altid er meget velkommen til at tage direkte fat i Martin, som sidder klar til at hjælpe dig med korrekturlæsning og spørgsmål om korrektur.
 
Ham kan du træffe på telefon: 7199 8084 og e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Bliv ikke bange – han svarer ganske, ganske hurtigt og er meget serviceorienteret.
 
 
 Korrekturlæsning hos Studiekorrektur

Når vi korrekturlæser et speciale, en SRP-opgave, et bachelorprojekt, en ph.d.-afhandling eller en master opgave, gør vi det ud fra samme indgangsvinkel: kvalitet.
 
Vi går til korrekturlæsningen med sans for alle kommaregler og sproglige faldgruber.
 
Vi ved således alt om, hvornår det hedder at ’ligge’ og ’lægge’, og hvad forskellen på hvis og vis er, eksempelvis.

Vi har også fuldstændig styr på forholdsord og på anvendelse af kolon og semikolon, ja, vi går helhjertet til værks, så du er i sikker havn, når du vælger at lade en af vores professionelle korrekturlæsere læse korrektur på din opgave.
 
At vores korrekturlæsning så tilmed er billig, er blot en ekstra gave i forbindelse med korrekturlæsning og Studiekorrektur.
 
Du kan nok høre, at vi kvalitetssikrer vores korrekturlæsning.

Denne form for korrektur rækker også videre ud og skaber rum for en faglig overvejelse.
 
Idet du skriver opgaven, er du den faglige ekspert på området, og vi må da antage, at du snarere har brug for at få hjælp til det sproglige, måske mest af alt hjælp til at sætte komma, og derfor er vi forsigtige med at gå ind i det faglige felt af opgaven.
 
Det kommer til udtryk i vores rettelse/korrektur Word.

Vi er netop meget påpasselige med at ændre i et fagligt felt, for det kan få alvorlige konsekvenser for dig, ved vi!

Vi er sproglige perfektionister og dygtige udi korrekturlæsningen, og du er skarp inden for dit faglige felt, hvorfor man kan sige, at korrekturlæsning hos Studiekorrektur former sig som et egentligt samarbejde.
 
Vi finpudser dit solide arbejde med specialet eller afhandlingen.

Du foretager dig det hårde arbejde, mens vi retter op på det sprogligt set, så censor kan ende med at klappe i hænderne af glæde og kvittere med en god karakter på baggrund af fejlfri korrektur hos Studiekorrektur.


Korrektur i Word hos Studiekorrektur.dk


 Online-korrektur i Word på dansk eller engelsk

Vi kan tilbyde korrekturlæsning på såvel dansk som engelsk.

Alle vores korrekturlæsere er specifikt udpeget til at varetage den endelige korrekturlæsning på dansk eller engelsk.

Således har vi udelukkende initieret samarbejde med dygtige, professionelle danske korrekturlæsere og engelske korrekturlæsere.
 
Det skal forstås sådan, at vi har udpeget lige præcis de korrekturlæsere på engelsk og dansk, som har den fornødne kvalitet i korrekturlæsningen at tilbyde.

Vi vil ikke gå halvhjertet ind i dette, idet korrektur har en meget afgørende betydning for den endelige karaktergivning.
 
Derfor har vi udvalgt professionelle korrekturlæsere.

Det er med andre ord ikke nok, at man som interesseret korrekturlæser kan skrive, at man har hjulpet venner og familiemedlemmer med at læse korrektur på opgaver.

Det er vigtigt for os, at man kan vise, at man har en professionel erfaring at trække på som korrekturlæser.

Der skal være kvalitet forbundet med at sende en opgave til korrektur hos Studiekorrektur.
 
Det gør sig gældende både inden for engelsk korrektur og dansk korrektur.

Vi vil her igen fremhæve, at vores korrekturlæsere på dansk og engelsk faktisk har en uddannelse inden for korrekturlæsning, og at de også har en universitetsgrad inden for sprog.
 
Vi tilbyder med andre ord korrekturlæsning på modersmål.

De engelske korrekturlæsere har engelsk som modersmål, mens de danske har dansk som modersmål.

Det skaber den nødvendige forståelse for det givne sprogs nuancer og faldgruber, og derfor kan du være sikker på at få en autentisk og nuanceret korrekturlæsning hos Studiekorrektur.
 
Selvom det er online-korrektur, vi arbejder med, skal du gerne være vidende om, at det ikke betyder, at der ikke er noget menneske på den anden side. Det er altid et menneske, der sidder og læser korrektur i Word.

Det er altid et menneske af kød og blod, der retter i Word, så du får en kommafiks opgave retur.
 
Vi er nemlig af den overbevisning, at et menneske, som korrekturlæser, ganske enkelt bare fanger mere i en opgave.

Derfor tilbyder vi ikke maskinkorrektur, hvilket ikke vil give mening, idet der ikke findes en fintmasket korrekturlæsning via robot.

Vi går efter en pålidelig og nuanceret korrekturlæsning.
 
Derfor vil den danske korrekturlæser eller den engelske korrekturlæser, du får udpeget til korrekturlæsning af din opgave, være udvalgt med præcision, og din personlige korrekturlæser vil således være i stand til at agere kommaretter på dansk og engelsk uden problemer.
 
Så ved at finde frem til Studiekorrektur slipper du for at lede efter og søge en korrekturlæser til at læse korrektur på din opgave.Studiekorrektur
Kommakammeraten, der har speciale i at læse korrektur.

 

 

Korrekturlæsning hos Studiekorrektur indbefatter:
 
Ord:
Stavefejl
Slåfejl
Grammatiske uoverensstemmelser
Ordvalgsfejl
Store og små bogstaver
Dobbelte mellemrum
 
Sætning:
Komma
Ordstilling
Kongruens
Redundans
Formulering
 
Opgavesparring:
Indholdsfortegnelse
Afsnit
Referencetjek
Litteraturliste

Al korrekturlæsning foregår med fortrolighed


Studiekorrektur - hjælp til korrekturlæsning

 
 

Kommahajer hos Studiekorrektur

Vi er en fisk blandt mange i havet – men vi er skarpsindige fisk.

Mange har stor respekt for os, for vi er hajer, når det kommer til komma. Vi svømmer rundt i vandet og fanger alle kommaer, sætter bogstaver sammen og samler sætninger, så de giver mening.

Vi har nærstuderet alle kommaregler på dansk og engelsk, og du skal virkelig vide, at der er utrolig mange regler om komma.

Kender du alle?

Du kan med fordel se nærmere på vores artikel om kommaregler.

Og vi går ud fra, at du stadig vil have dit hyr med at sætte komma.

Lad os da stille dig nogle spørgsmål.
 
  1. Kender du eksempelvis forskel på startkomma og slutkomma på dansk?
  2. Hvad med grammatisk komma?
  3. Hvad er i det hele taget forskellen på det nye og det gamle komma?
  1. Er det ikke rigtigt, at der er to kommasystemer med følgende regler i Danmark?
  2. Hvordan med komma på engelsk?
 
Ja, det er ikke umiddelbart ligetil.

Vi har brugt utallige timer på at nørde kommaregler, for det er et utrolig vigtigt element, når det kommer til det at skrive en opgave.
Og vi elsker at sætte komma i Word.

Hvis ikke du har styr på at sætte komma, vil du ende i problemer, for så vil censor uden tvivl ramme dig, når din opgave skal have en karakter.

Der er ganske vist ikke meget, der er mere irriterende, synes vi, end hvis man skal læse en tekst, der ikke er kommateret, for man bliver hurtigt så forpustet og mister overblik foruden orientering. Det kan få fatale følger for den endelige karaktergivning.

Vi kan overordnet set læse korrektur på alle former for opgaver. 

Nedenstående er et gyldigt overblik: 

 


Studiekorrektur siden 2014

Vi har læst korrektur på studieopgaver siden 2014.
 
Studiekorrektur.dk skød i vejret, da vi som studerende betragtede, at der var brug for hjælp med at læse korrektur for studerende.

Mange – os selv inklusiv – sad og svedte over en deadline, der hastigt nærmede sig, og vi havde brug for hjælp til korrektur, kunne blot ikke finde en god løsning.
 
Bevares, vi kunne finde korrekturbureauer, der tilbyder korrekturlæsning på alle former for tekster, og vi faldt flade ned fra stolen, da vi derpå så prisen på korrektur.
 
Det var en pris på korrektur, som studerende ikke umiddelbart kunne være til stede i.

Vi ville gerne give studerende mulighed for at få læst korrektur til en god pris; derfor søsatte vi Studiekorrektur med studievenlige priser på korrekturlæsning, og sidenhen tog det fart.
 
I skrivende stund er vi mere end 30 korrekturlæsere og Martin, der er kontaktperson for alle de studerende.
 
Vi er glade for den modtagelse, vi har fået.
 
  • Eksempel: Vi er fremragende bedømt på Trustpilot.
 
Vi har således med stor glæde og ditto gåpåmod læst korrektur på mere end 6.000 opgaver.

Vores spidsbelastningsperioder må siges at være december, marts, maj samt august, og derfor skal du gerne overveje, om du står med en opgave til korrektur i en sådan periode.
 
Da kan det være en ganske god idé at reservere tid til korrektur hos os.
 
Hvis ikke du føler, at du er helt sikker på, at vi skal hjælpe dig med at læse korrektur, men har brug for at høre lidt mere om korrekturlæsning hos os, er du bestemt meget velkommen til at indhente et helt og aldeles uforpligtende tilbud på korrektur.
 

Korrektur Word hos Studiekorrektur


Opgavesparring? 

Det er en disciplin at skrive en god opgave. 
Du skal vide, at vi også tilbyder hjælp med opgaven.
Vi vejleder i at skrive en god opgave. Pris på korrekturlæsning

Vi har som nævnt valgt at skrue prisen på kvalitetssikret korrektur ned, så alle studerende kan være med.
Vi har derfor lave sidepriser på korrektur.
 
Vi tilbyder desuden 2 former for korrektur: Standardkorrektur og Premiumkorrektur.
 
Standardkorrektur har en pris på 29,95 kr. pr. normalside.
Premiumkorrektur har en pris på 34,95 kr. pr. normalside.
 
Lad os eksemplificere:
  • Korrekturlæsning af et speciale på 60 sider koster 1.797 kr., hvis det vel at mærke er Standardkorrektur, du vælger som korrekturlæsning.
  • Premiumkorrektur af samme vil koste 2.097 kr.
 
Langt de fleste af alle de studerende, vi hjælper, vælger at lade korrekturlæseren læse Premiumkorrektur, idet man som studerende her får mere for pengene, ganske enkelt.
 
Ved siden af den basale form for korrektur får man også en sproglige optimering. Man vil således sikre sig, at korrekturlæsningen også indbefatter, at korrekturlæseren i sin rettelse i Word vil sørge for at omformulere kringlede sætninger.
 
Derudover kommer, at du som studerende også vil modtage en personlig feedback fra korrekturlæseren.

Den er anvendelig, hvis du ønsker at bore dig videre ind i din opgave og gøre den endnu mere spiselig for censor.
 
Du kan ydermere, skal du vide, tilkøbe Opgavesparring.

Her vil en dygtig korrekturlæser også give dig sparring på opgaven. Det er en strukturel og sproglig funderet sparring.

Det er en sparring, der går på, at den røde tråd i opgaven etableres og gøres ganske endnu skarpere.
 
Derudover vil der også være hjælp at hente, når det kommer til at skrive en god indledning og en afrundende og sammenhængende konklusion.

Det er en service, mange studerende efterspørger, og det kan være vanskeligt at arbejde med for sig selv, hvorfor vi nu har taget skridtet videre og udbyder det i forbindelse med vores korrekturlæsning.
 
Du er som nævnt meget velkommen til at tage direkte fat i Martin, hvis du har spørgsmål til korrekturlæsning eller i det hele taget har brug for at vende noget desangående.
 
Du kan som tidligere skrevet fange ham på telefon: 7199 8084 eller mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

STUDIEKORREKTUR

Følg Studiekorrektur på Facebook
Se Studiekorrektur på Trustpilot
Betalingskort
© 2024 - Korrekturselskabet ApS - CVR-nr: 37341185 - All rights reserved.