Besked

Denied access.

AccenttegnAccenttegn


Hvad er accenttegnet egentlig, og hvilken nytte gør det?


Accenttegnet er et hjælpetegn, som er valgfrit at bruge.
Det bruges mest over e, og det skal stå lige over bogstavet.

Accenttegnet bruges til at vise:

a) at der skal ekstra tryk på en stavelse (huset dér)
b) at adskille to enslydende ord fra hinanden (alle, allé)
c) at adskille fremmedord i visse bøjningsformer (analyser, analysér)
d) accenttegn i navne


Der er kun ét accenttegn på dansk

Accenttegnet må ikke forveksles med apostroffen.


a) Ekstra tryk på stavelse

Accenttegnet kan bruges til at betone et tryk på en stavelse, fx, rosé, kupé, én, dér idé,

Som nævnt er det valgfrit, om du vil bruge tegnet eller ej, men du kan vælge det, hvis det fremmer forståelsen af et ord eller en sætning.


Eksempler:
Det er i huset dér, hun bor. I stedet for: Det er i huset der, hun bor.
Børge har kun én undulat. I stedet for: Børge har kun en undulat.


b) Adskille to enslydende ord

Rosé rose
allé alle
fór for

Ved gården er der den smukkeste allé. (fremfor alle)
Pigen fór op ad trappen, fordi hun skulle skynde sig. (fremfor for)

c) Adskille fremmedord i visse bøjningsformer
I bydeform kan et accenttegn fremme forståelsen af et ord.

Se fx disse to sætninger:
Disse analyser er værdifulde.
Analyser dine resultater endnu en gang.

Den første sætning er let at forstå. I den næste sætning kan bydeformen analyser tydeliggøres med et accenttegn:

Analysér dine resultater endnu en gang.

d) Accenttegn i navne

Er der et accenttegn i et navn, skal det altid skrives med:


Rene´

Park Alle´


2. Kun ét accenttegn
På dansk har vi ét accenttegn, det kaldes accent aigu (´).
Tidligere har vi også haft accenttegnet accent grave (`). Det udgik af sproget i 1986, indtil da kunne det hedde: 12 æg à 5 kr., i dag hedder det blot: 12 æg a 5 kr.

Ifølge Retskrivningsordbogen er accent aigu nu det samme som accenttegn.
Accenttegn tilhører de små tegn i skriftsproget.

Forveksl ikke med apostroffen
Vær obs på, at de to tegn, accent og apostrof, er forskellige og sidder forskelligt på tastaturet.
Accenttegnet ´ sidder på tasten til højre for + ? og står over et bogstav. Det bruges mest over e.
Apostroftegnet ’ sidder ved * og kommer altid efter et bogstav. Det kan stå efter alle bogstaver, men står mest efter ’s’.

Anvendelse af apostrof

1.Ejefald
Ejefald/genitiv er en endelse, der viser, at nogen ejer noget, eller at noget tilhører nogen.
Apostrof, hvis ordet ender på ’s’ ’x’ eller ’z’, der skal sættes en apostrof på.

Jens’ heste
Føtex’ tilbud

2. Forkortelser
Ejefald ved forkortelser:
FN’s generalsekretær

Ved bøjning af forkortelser
Apostroffen tydeliggør ordstammen, når ordet bøjes.

Der sendes mange sms’er hver dag.

3. Ejefald ved tal
Efter ordenstal, der ender på punktum, sættes et -s.

Dronning Margrethe den 2.s regentperiode

Efter taltegn og symboler sættes der apostrof.

Tip en 13’er.

Du kan se mere under punktet Apostrof.

STUDIEKORREKTUR

Følg Studiekorrektur på Facebook
Se Studiekorrektur på Trustpilot
Betalingskort
© 2024 - Korrekturselskabet ApS - CVR-nr: 37341185 - All rights reserved.