Besked

Denied access.

Uden startkommaUden startkomma


En tekst uden startkomma vil sige, at du ikke sætter komma foran ledsætninger.På dansk er der et’ kommasystem med to muligheder. Den ene mulighed er at undlade komma foran alle ledsætninger, hvilket kaldes uden startkomma. Den anden mulighed er netop at sætte komma foran ledsætninger, hvilket kaldes med startkomma. Så når man taler om valgmulighed i det danske kommasystem, er det alene dette komma før ledsætninger, der er tale om.

Eksempel uden startkomma: Vi hejser flaget fordi det er en mærkedag.
Eksempel med startkomma: Vi hejser flaget, fordi det er en mærkedag.


Komma i hverdagens tekster
I rigtig mange af de tekster, vi omgiver os med i aviser, bøger, pjecer m.m., anvendes startkommaet, hvilket er det samme som det tidligere grammatiske komma. Det er i mange sammenhænge traditionelt og stadig det mest almindelige komma. Hos Studiekorrektur går vi også ind for dette komma.

Det er imidlertid ikke umiddelbart Dansk Sprognævns anbefaling. De anbefaler, at man ikke bruger startkomma, hvilket de har gjort i en årrække, og efterhånden vinder dette komma også indpas i mange daglige tekster.

Dog er det ikke tilfældet i studiemiljøet, hvor man som studerende typisk bliver anbefalet at anvende den gamle komma, altså med startkomma.

Det kan du læse mere om her.

Som nævnt er der valgfrihed, og det afgørende er, at der er konsekvens hele vejen igennem i den samme tekst. Der har tidligere været forskellige kommasystemer, og det nuværende system med et’ komma og to valgmuligheder har eksisteret siden 2004.

Vi har skrevet mere udførligt om kommaregler.

Grammatik
Begge muligheder, uden startkomma eller med startkomma, fordrer, at man kender sin grammatik.
Man skal kende:

 • grundled og udsagnsled.
 • hovedsætninger og ledsætninger
 • hvor en ledsætning slutter.

  Se nærmere i teksten: Derfor skal du kende dine ledsætninger.

  Uden startkomma
  Uden startkomma er lig med:
 • at undlade komma før ledsætninger
 • sætte de øvrige kommaer som sædvanligt, herunder også komma efter ledsætninger.

  Læg mærke til, at der netop stadig skal være et komma efter alle ledsætninger. Det har betydning, hvis en sætning indledes med en ledsætning.

  Ledsætninger kendes ved nogle bestemte ord, som oftest indleder ledsætninger:
  hv-ord: hvem, hvad, hvordan, hvis
  der, som, da, fordi, når, at
  thi, skønt, selvom, inden.


  Eksempler
  I det følgende ses eksempler på de samme sætninger uden og med startkomma.

Først uden startkomma, derpå med startkomma.

Traditioner er ofte gode fordi de samler folk.
Traditioner er ofte gode, fordi de samler folk.

Mange holder af vinteren hvis der kommer sne.
Mange holder af vinteren, hvis der kommer sne.


Kontrakten blev underskrevet fordi alle parter blev enige.
Kontrakten blev underskrevet, fordi alle parter blev enige.


Mødet er bedst når alle er blevet hørt.
Mødet er bedst, når alle er blevet hørt.

Du ved bedst selv hvad du ønsker dig.
Du ved bedst selv, hvad du ønsker dig
,

I de næste eksempler står ledsætningen før hovedsætningen, og sætningen kan derfor kun lyde på en måde:

Når det regner på præsten, drypper det på degnen.

Hvis mødet går godt, har vi resultaterne snart.


Eksempel med flere på hinanden følgende ledsætninger:
Når klokken slår tyve, når solen går ned, når roen falder over byen, så høres kirkeklokkerne.

I disse eksempler skal der være komma efter ledsætningen.

Se eventuelt teksten: Med startkomma.


Hvad med mere SKRIVEHJÆLP?

STUDIEKORREKTUR

Følg Studiekorrektur på Facebook
Se Studiekorrektur på Trustpilot
Betalingskort
© 2024 - Korrekturselskabet ApS - CVR-nr: 37341185 - All rights reserved.