Besked

Denied access.

Startkomma

Komma før ledsætninger

Hvad er startkomma?

Hvis du vælger at sætte komma foran ledsætninger, også kaldet startkomma, er det vigtigt, at du gør dette konsekvent i hele teksten.På dansk er der et’ kommasystem med to muligheder.
Den ene mulighed er at sætte komma foran alle ledsætninger, det såkaldte startkomma.
Den anden mulighed er netop at undlade dette, hvilket hedder uden startkomma.
Så når man taler om valgmulighed i det danske kommasystem, er det alene dette komma før ledsætninger, der er tale om.


Komma i hverdagens tekster
I rigtig mange af de tekster, vi omgiver os med i aviser, bøger, pjecer m.m., anvendes startkommaet, som er det samme som det tidligere grammatiske komma. Det er i mange sammenhænge, traditionelt og stadig det mest almindelige komma.
Hos Studiekorrektur går vi også ind for dette komma.

Det er imidlertid ikke Dansk Sprognævns anbefaling. De anbefaler, at man ikke bruger startkomma, hvilket de har gjort i en årrække, og efterhånden vinder dette komma også indpas i mange daglige tekster.

Som nævnt er der valgfrihed, og det afgørende er, at der er konsekvens hele vejen igennem i den samme tekst.
Der har tidligere været forskellige kommasystemer og det nuværende system med et komma og to valgmuligheder har eksisteret siden 2004.


Startkomma
For at sætte startkomma er det væsentlige at kunne skelne mellem hovedsætninger og ledsætninger.

En hovedsætning er en sætning, der kan stå alene.

- Drengen går i skole, fordi han bor lige i nærheden.

Denne sætning er samlet set en helsætning bestående af en hovedsætning og en ledsætning.

Hovedsætningen, drengen går i skole, kan stå alene. Det kan ledsætningen, fordi han bor lige i nærheden, ikke.

- Et eksempel mere: Jeg bliver glad, hvis du kommer.
Den første del er hovedsætningen, den anden del er ledsætningen, og samlet set er der tale om en helsætning.


Et andet eksempel, hvor står ledsætningen først: Fordi det er søndag i morgen, har jeg fri.

De følgende to sætninger ligner hinanden meget, men den første sætning består af to hovedsætninger, mens den næste består af en hovedsætning og en ledsætning.

Chefen er stresset, og han har enormt travlt.

Chefen er stresset, fordi han har enormt travlt.

Bestemte ord
Ledsætninger indledes ofte af bestemte ord.

Hv-ord, hvad, hvis, hvornår osv.
- Da
- Der
- Idet
- Som
- Fordi
- At

Se evt. teksterne:
Derfor skal du kende dine ledsætninger.

Uden startkomma.

Er du til mere SKRIVEHJÆLP?

STUDIEKORREKTUR

Følg Studiekorrektur på Facebook
Se Studiekorrektur på Trustpilot
Betalingskort
© 2024 - Korrekturselskabet ApS - CVR-nr: 37341185 - All rights reserved.