Besked

Denied access.

Adverbier og t-problemetAdverbier / adverbium og t-problemet

Om der skal -t i slutningen af et adverbium/biord, er et af de vanskelige spørgsmål i den danske retskrivning. Dyk med ned i emnet og bliv klog på, hvad der er er op og ned.
For først at blive klogere på, hvad adverbier grundlæggende er, se evt. blogindlægget: Adverbier – hvad er det egentlig?

Problemet handler om, at der er de ægte adverbier og de afledte adverbier. Herudover har visse adverbier to betydninger. Der findes forskellige regler for de forskellige typer af adverbier.

1. Ægte adverbier – ikke t
2. Mådesadverbier altid t
3. Valgfrit t
4. To betydninger


1. Ægte adverbier – ikke t
De ægte adverbier kan ikke bøjes og skal derfor ikke slutte med et t.
Aldrig, temmelig, sædvanligvis, nemlig, ofte, vist, måske, endnu, ikke, fremme m.fl.

Det er en aldeles fremragende bog.
Hun håbede endnu en gang.
Han læser sædvanligvis nyhederne.
De ægte adverbier kan man også kende på, at de aldrig kan bruges som adjektiver.

2. Mådesbiord altid t
Når adjektiver bliver til adverbier, og de siger noget om den måde ting foregår på, så skal der (næsten) altid t på.

Adjektiv og Adverbium
Det er en hård arbejdsdag. De arbejdede hårdt.
Det er en livlig hundehvalp.                     Hundehvalpen drøner livligt rundt.
Blusen er lækker blød.                             Måltidet smagte lækkert.

3. Valgfrit t
Ved fem typer adverbier er der valgfrit t. Her er der tale om adverbier, der er dannet ud fra adjektiver.
- tidsadverbier
- stedsadverbier
- holdningsadverbier
- gradsadverbier
- ord på -vis

Tidsadverbier
Vi mødes en gang månedlig(t)

Stedsadverbier
Det hele ses kun udvendig(t).

Holdningsadverbier
Intet er ligegyldig(t).

Gradsadverbier
Det stormer helt vild(t).

Ord på -ig og -vis
Pigen er frygtelig(t) sur.
Det er virkelig(t) hyggeligt.
Her skal du være opmærksom på, at når det gælder de rene biord på vis og ig, så skal der ikke t på.
aldrig, sandelig, navnlig, temmelig, uheldigvis, muligvis med flere. (Der er 20 i alt)

4. Ord med to betydninger
Dette punkt kræver ekstra opmærksomhed, fordi visse ord har to betydninger, og betydningen afgør, om der skal t på eller ej.
Pludselig(t), knap(t) præcis(t) nær(t), ligefrem(t), lovlig(t), samtidig(t), fuldkommen(t)

Hun gjorde en pludselig bevægelse.
Det hele skete så pludselig(t).
Det er en ligefrem attitude.
Hun gør det ikke ligefremt nemt for sig selv.
Det er en nem opgave.


Et godt råd
Lige netop når det gælder adverbier, kan det være helt relevant at slå et ord op i Retskrivningsordbogen, når der hos dig er tvivl.

Hvad med mere SKRIVEHJÆLP?

STUDIEKORREKTUR

Følg Studiekorrektur på Facebook
Se Studiekorrektur på Trustpilot
Betalingskort
© 2024 - Korrekturselskabet ApS - CVR-nr: 37341185 - All rights reserved.