AdverbierAdverbier – hvad er det egentlig? 

Vi bruger dem hele tiden, adverbierne/biordene, for de understøtter vores budskab. Pigen er sur. Pigen er frygtelig sur.


Ordklassen adverbier er en blandet gruppe af ord, der er lidt flyvsk at få styr på, fordi den består af ord fra flere forskellige ordklasser.

Deres funktion er at sige noget om verbet eller tillægsordet i en sætning, eller om hele sætningen. Adverbier er inddelt i forskellige underkategorier.

De beskriver hvordan, hvornår eller hvor noget foregår.
Hvordan er pigen sur? Hun er frygtelig sur.


Forskellige typer adverbier


Mådesadverbier
Mådesadverbier beskriver, hvordan noget foregår.
Hun spurgte venligt, om hun måtte blive?
Flora cyklede hurtigere end nogen anden.
De så forfærdede til.

Tidsadverbierne
Tidsadverbierne beskriver, hvornår noget foregår.
Forældrene kom hjem samtidigt.
Min mor er her allerede.
Det er nu, vi skal handle.

Retningsadverbier

Har du ledt nede i kælderen?
Se flyet oppe på himlen.
Hun peger mod bilen længere fremme.

Stedsadverbierne
Hvor finder det omtalte sted?
De er til fest i huset overfor.
Bøgerne ligger overalt i huset.
Dine nye sko er her.

Hyppighedsadverbier
Dette sammentræf sker ellers aldrig.
Harerne løber ofte på marken.
En kongeørn er sjælden at se.

Gradsadverbier
Beskriver, i hvilken grad noget er tilfældet.
Solen skinner meget.
Græsset er temmelig vådt.
Roserne dufter ganske skønt.

Nogle adverbier kan sige noget om en hel sætning:
Der er desværre gået uorden i hele tidsplanen.
Måske kommer der først regn i morgen.
Det er nemlig fast procedure at føre regnskab.

2. Adverbier og adjektiver
Der findes en række adverbier, der kaldes de ægte adverbier. De betegnes adverbier.
Fx: allerede, aldrig, ikke, næppe, måske, desuden, overalt, oppe.

De uægte, eller de ikke fødte adverbier er skabt ud fra adjektiver/ tillægsord og de udgør langt den største gruppe af adverbier.

Adjektiv/ tillægsord                                                       Adverbium/biord
Det er en tung arv.                                                         Hun sørgede tungt.
Bygningen er høj.                                                           Esben lo højt.
Luften er mild.                                                               Læreren smilte mildt.

Hvor tung fungerer som adjektiv, siger det noget om arven. Hvor adjektivet fungerer som adverbium, siger det noget om den måde, hun sørgede på.

En huskeregel er, at adjektiver/tillægsord siger noget om personen eller substantivet, så siger adverbiet/biordet, som nævnt, noget om verbet, adjektivet eller hele sætningen.

Læs videre om emnet i artiklen: Adverbier og t-problemet, hvor der fokuseres specifikt på dette problem.

Er du til mere SKRIVEHJÆLP?

5
1 review
Write a review
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Tak!
 · 2021/10/15
Din anmeldelse
Jeg har ikke altid været helt skarp på, hvad et adverbium er for en størrelse. Det er jeg nu. Tak til Studiekorrektur.
Show more

STUDIEKORREKTUR

Følg Studiekorrektur på Facebook
Se Studiekorrektur på Trustpilot
Betalingskort
© 2024 - Korrekturselskabet ApS - CVR-nr: 37341185 - All rights reserved.