✅ Bachelorprojekt


Hvad er et bachelorprojekt?


Et bachelorprojekt er en opgave, der skal skrives i forbindelse med en bacheloruddannelse. Typisk ligger bachelorprojektet som det afsluttende forløb på uddannelsen.

Bacheloropgaven er en selvstændig opgave, hvor den studerende skal kunne demonstrere viden og færdigheder indenfor et afgrænset emnefelt.

 
Omfanget af bacheloropgaven varierer fra uddannelse til uddannelse, og det er derfor vigtigt at orientere sig i uddannelsens studieordning for at sikre sig, at de specifikke krav til formalia og omfang bliver overholdt.
Der er dog nogle generelle forhold, som gør sig gældende for alle bacheloropgaver.

Akademisk hjælp


Hvordan skriver man en god bacheloropgave?

Her er de vigtigste ting at huske, når du skriver bacheloropgave:

1. Problemformulering: Enhver god bacheloropgave er bygget op omkring en problemformulering.

2. Analyse: Kernen i bachelorprojektet er analysen. Det er i analysen, du forsøger at besvare din problemformulering/teste din hypotese. Analysen skal laves med udgangspunkt i dine metodiske og teoretiske valg og afgrænsninger.

3. Diskussion: I diskussionen skal du både forsvare og kritisere dine egne valg af teori og metodiske tilgange. Derudover skal du også demonstrere, at du kan finde ud af at revidere og gentænke de teoretiske og metodiske overvejelser.

I dit bachelorprojekt er der frit valg på alle uddannelsens hylder til at vælge et emne, du interesserer dig for, og gå i dybden med det!
 
Problemformuleringen er med til at sætte fokusset for din opgave og sikre den røde tråd for det, du undersøger.

Du kan læse om den gode problemformulering her.

Problemformuleringen skal undersøges ved hjælp af den rette teori.

Teorien i din bacheloropgave vil typisk bestå af både kendte teoritekster fra pensum på din bacheloruddannelse og ny teori, som du selv finder frem til i samarbejde med din vejleder. Derudover skal du gøre dig tanker om opgavens metode og undersøgelsesdesign.

De fleste bacheloropgaver skal indeholde et teori- og metodeafsnit inden selve analysen. Men igen – orienter dig hos din vejleder eller i din studieordning, så du er klar over de specifikke krav til bacheloropgaven på lige præcis dit studie. 
 
Kernen i bachelorprojektet er analysen.

Det er i analysen, du forsøger at besvare din problemformulering/teste din hypotese.

Analysen skal laves med udgangspunkt i dine metodiske og teoretiske valg og afgrænsninger.

I en bacheloropgave (som i enhver anden god akademisk opgave) følger efter analysen en diskussion.

I diskussionen skal du både forsvare og kritisere dine egne valg af teori og metodiske tilgange i opgaven.

Derudover skal du også demonstrere, at du kan finde ud af at revidere og gentænke de teoretiske og metodiske overvejelser, du gik ind til analysen med i første omgang.

 
Om Studiekorrektur


Akademisk sprog i en bacheloropgave

Når man skriver en akademisk opgave, er alle de ovenstående elementer vigtige! Ligeledes er det vigtigt at holde sig objektiv og videnskabelig i sin tilgang til sit emne.

En måde at skrive videnskabeligt på er ved at huske sine referencer til de videnskabelige teoretiske artikler, som analysen tager udgangspunkt i.

Husk på, at ny viden altid bygger på allerede eksisterende viden og erfaringer.

Derfor er det vigtigt at holde sig for øje, hvem man har sin viden fra, således at din opgave ikke kommer til at fremstå subjektiv og uakademisk.

Ligeledes er gennemsigtighed et vigtigt nøgleord for en god, akademisk opgave.

Gennemsigtighed sikrer, at læseren altid ved, hvordan du arbejder dig fra A til B – altså hvordan du kommer frem til dine resultater.

Med andre ord skal læseren tages i hånden hele vejen, således at der ikke opstår tvivl om validiteten af de resultater, opgaven kommer frem til.
 


Hvorfor overhovedet skrive et bachelorprojekt? Hvad er en bachelor?

Bachelorprojektet ligger som udgangspunkt i slutningen af din bacheloruddannelse, og det bliver derfor kulminationen på den viden og de færdigheder, du har opnået gennem uddannelsen.

Da bachelorprojektet er en fri opgave, har den studerende mulighed for at udvælge og udforske et emne, som har vedkommendes interesse, og der er samtidig god mulighed for sparring og vejledning med kloge undervisere og forskere.
 
Derudover er bachelorprojektet en øvelse i at kunne formidle en viden ud fra de akademiske og videnskabelige standarder.

Derfor er den akademiske skriftlighed vigtig at holde sig for øje, når man udformer sit bachelorprojekt.

Det gælder både opbygningen og struktureringen af opgaven, men også sproglig og grammatisk korrekthed og skarpe formuleringer, som præciserer opgavens indhold.

Selvom bachelorprojektets faglige indhold er det, der vægter mest i bedømmelsen, så skal man ikke underkende vigtigheden af et godt og korrekt sprog!


Styr på sproget og grammatikken i din bacheloropgave

Hvis sproget i en bacheloropgave indeholder mange grammatiske fejl eller er sjusket og utilstrækkeligt, så kan det blive en hæmmesko for, at eksaminator og censor kan forholde sig utilsløret til det faglige indhold.

De kan også komme til at skulle bruge for lang tid på at forstå, hvad der menes med kringlede sætninger, og det kan hæmme deres læsning og dermed også bedømmelsen.

Ligeledes kan for mange gentagelser få det til at se ud, som om der ikke har været tilstrækkeligt fagligt indhold at fylde i opgaven.

Derfor er det vigtigt at forholde sig til, om man selv har de tilstrækkelige sproglige færdigheder til at skrive en god opgave, eller om man skal have en professionel korrekturlæser til at læse opgaven igennem, således at der kan fokuseres 100% på det faglige indhold.

Hos Studiekorrektur.dk er vi specialister i at læse korrektur på studerendes opgaver, og vi leverer hurtig og fejlfri korrektur til studievenlige priser!

Når du vælger at få din bachelor korrekturlæst hos os, sørger vi for
 
  • At sætte de manglende kommaer og fjerne de overflødige
  • At omskrive kringlede/mangelfulde sætninger
  • At rette stave- og tastefejl
  • At der ikke er problematiske ordvalg, gentagelser eller andre skriftlige problemer i opgaven.
 
Det er helt sikkert, at et bachelorprojekt vil blive bemærket for et fejlfrit og gnidningsfrit sprog!

En bacheloropgave er typisk 20-25 normalsider.

En opgave af den længe vil vi hos Studiekorrektur.dk kunne læse korrektur på med helt ned til 24-48 hverdagstimer i leveringstid.
 
Så tøv ikke med at kontakte os, hvis du har brug for hjælp til at få gjort din bachelor sprogligt i topklasse!


5
1 review
Write a review
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
God info om en bacheloropgave
 · 2022/03/29
Din anmeldelse
Det er ikke let at skrive opgave, men det er lettere, når man ved, hvad opgaven skal slå på!
Show more

STUDIEKORREKTUR

Følg Studiekorrektur på Facebook
Se Studiekorrektur på Trustpilot
Betalingskort
© 2024 - Korrekturselskabet ApS - CVR-nr: 37341185 - All rights reserved.