Studiekorrektur.dk - Korrekturlæsning


Studiekorrektur voksede i 2014 frem som begreb og vandt hurtigt indpas blandt de danske studerende på landets uddannelser.

Det affødte derpå en debat, der gik på, om korrekturlæsning er snyd. Det blev ganske hurtigt afvist, idet alle studerende rådes til at afsætte tid til at få læst korrektur på sin opgave, hvad enten det drejer sig om et speciale eller en bacheloropgaver eller en SRP-opgave. Det viste sig, at der er bred enighed om, at man kan ende med at stirre sig blind på sin opgave, når man arbejder så længe med den.


Netop derfor er korrekturlæsningen en god idé. Det er her, man har mulighed for at få kigget på sin tekst med nye åbne, og de fanger mere, sætning for sætning. Det kan dermed være det sidste skridt op imod afleveringsdatoen. Her får man finpudset sin opgave. Man sikrer sig, at kommaerne stilles korrekt, og at der ikke er stave- eller tastefejl i sætningerne.

Studiekorrektur

Opgaven bliver dermed mere læsevenlig. Det sætter censor pris på, for det er vedtaget, at censor også skal lægge vægt på det sproglige i en opgave, når bedømmelsen skal finde sted. Det betyder, at man som studerende kan have skrevet en solid opgave fagligt set, men hvis sproget ikke er grammatisk korrekt, og hvis det er kringlet, vil det trække ned i karaktergivningen.

Mange studerende føler sig presset af dette, og mange har andre kompetencer end at læse korrektur. Det blev en indgang for de professionelle korrekturlæsere, idet de nu kunne tilbyde online-korrekturlæsning, baseret på freelance-arbejde. Sammen med dem voksede Studiekorrektur.dk sig større og tager nu - sammen med de mange professionelle korrekturlæsere - hånd om korrekturlæsning af en stor del af de studerendes specialer, blandt andre opgaver, herunder også ph.d.-afhandlinger.

Engelsk korrekturlæsning og dansk korrekturlæsning er de to udgangspunkter, som man som studerende siden 2014 har haft mulighed for at gribe ud efter, så man kan blive klar til at aflevere et speciale, man kan stå ved, også sprogligt.

Det er en historie, der vinder, fordi den netop sætter fokus på, hvad internettet kan. Det kan lette processer, der før var en kende på distancen. Før i tiden fungerede korrekturlæsning i fysisk forstand, og det var svært at skabe en flydende arbejdsrytme grundet behovet for fysisk arbejde med korrekturlæsningen. Med Studiekorrektur i online-forstand er det blevet lettere at være studerende i Danmark.

No reviews yet
Write a review
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

STUDIEKORREKTUR

Følg Studiekorrektur på Facebook
Se Studiekorrektur på Trustpilot
Betalingskort
© 2024 - Korrekturselskabet ApS - CVR-nr: 37341185 - All rights reserved.