Fyldord

Fyldord svækker din tekst

Fyldord er overflødige ord, der støjer og ikke bringer værdi til din tekst.
Læs her, hvordan du spotter dem.

Skriftsprog og talesprog

Tidligere var skriftsproget ofte formelt og ophøjet, hvilke kunne skabe afstand til læseren.

Derfor er der i mange offentlige forvaltninger og private virksomheder arbejdet med at bløde sproget op.

Det er godt og nødvendigt.

Dog skal vi alle passe på med ikke at gå i den modsatte retning, hvor det skriftlige sprog kommer til at ligne talesproget.

Talesprog og skriftsprog er to forskellige størrelser, og de mange fyldord, vi bruger, når vi taler for at understrege pointer og budskaber, forringer det skriftlige udtryk.

Du skal i akademiske opgaver ramme et sagligt, klart og præcist sprog, hvor fyldord heller ikke er velplacerede.

Om StudiekorrekturDe fyldord, du ofte støder på, er:
meget, virkelig, bare, lige, altså, så, rigtig, faktisk, meget, lige som, dybest set, lidt, måske, i grunden

Klicheer
Pas også på med klicheer som: i den modsatte grøft, tænke ud af boksen, gå over åen efter vand, springe over, hvor gærdet er lavest med flere.

Disse klicheer er billedsprog, der er blevet gentaget så ofte, at de ingen værdi har.
Og netop det, at de ingen værdi har, er fællesnævneren for både fyldord og klicheer.
 

Sammenlign de to tekster
Med fyldord
Flere ældre er i weekenden lige blevet snydt virkelig meget af falske bank- og politifolk, som bare lige ringede og sagde, at de ældres konto var blevet hacket. En 82-årig fik faktisk franarret sit dankort, mens hjemmeplejen ovenikøbet var i hjemmet, og en 85-årig blev virkelig snydt rigtig meget til at overføre et større pengebeløb.


Uden fyldord
Flere ældre er i weekenden blevet snydt af falske bank- og politifolk, som ringede og sagde, at de ældres konto var blevet hacket.
En 82-årig fik franarret sit dankort, mens hjemmeplejen var i hjemmet, og en 85-årig blev snydt til at overføre et større pengebeløb.


Less is more
Som det ses, går budskabet tydeligere og mere sagligt igennem i det sidste eksempel.

Teksten bliver kortere og støjfri, hvilket er en fordel for din læser – og for dig – fordi du bliver opfattet mere objektiv.

Tip!
1. Når du har skrevet en tekst, skal du læse den igennem og rydde ud i fyldordene.
 
2. Hvis du mener, et fyldord ikke kan undværes, handler det ofte om at finde et andet ord eller formulering, som kan bære igennem i sig selv.

3. Læg mærke til, hvilke fyldord du bruger.


SKRIVEHJÆLP?
Akademisk hjælp 

5
1 review
Write a review
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Fri af fyldord
 · 2023/03/08
Din anmeldelse
Tak for at fokusere på fyldord!
Show more

STUDIEKORREKTUR

Følg Studiekorrektur på Facebook
Se Studiekorrektur på Trustpilot
Betalingskort
© 2024 - Korrekturselskabet ApS - CVR-nr: 37341185 - All rights reserved.