Besked

Denied access.

MorfemerMorfemer
 

Få en let gennemgang af morfemer, som er ordenes byggeklodser.

Har du tænkt over, hvordan ordene er bygget op?

Læs med og bliv klogere på sprogets mindste betydningsbærende dele, nemlig morfemer.

Om Studiekorrektur


Hvad er morfologi?
Morfologi er læren om, hvordan noget er formet.

Begrebet kendes fx også indenfor biologi, men i sprogvidenskaben handler begrebet om, hvordan ord er bygget op.


Morfemer er dermed sprogets byggeklodser, som vi bygger ord, sætninger og tekster ud af.

Det er små klodser, større eller mindre, som har en betydning.

Som det ses af følgende eksempler, kan et morfem være på et eller flere bogstaver.

Sprog+ et er to morfemer.
Hus+ e+ ne er tre morfemer.
U+tryg er to morfemer.


Tre typer morfemer
Morfemerne, byggeklodserne er inddelt i tre typer, som vi bygger vores ord ud fra.

1. Grundstamme
En grundstamme er et ord i sig selv. Fx sprog, hus, tryg.

Det er stammen af ordet, hvorfra der kan bygges videre på ordet enten ved at sætte noget foran eller bagefter. Fx sprog+et.

2. Bøjningsendelser/fleksiver
Bøjningsendelser bygges altid op på en grundstamme, hvor de siger noget om ordets grammatik i ordklasserne navneord, udsagnsord og tillægsord.

Ved navneord siger bøjningsendelserne noget om, hvorvidt bøjningen er bestemt eller ubestemt: kat eller kat+ten.

Og om det er ental eller flertal? En kat eller flere katte: kat + te.

Ved udsagnsord siger bøjningsendelserne noget om tiden. Fx nutid: løb+er.

Ved tillægsord siger bøjningsendelserne noget om graden. Fx rar + est.

3. Afledningselementer/ affikser
Disse morfemer, som kan stå både før og efter en grundstamme, bygges også altid på en grundstamme.
Ud fra ordet tryg kan man således bygge ordene u+tryg, be+tryg og tryg+hed.
Ud fra ordet tak kan man bygge u+tak. Ud fra ordet kær kan man bygge kær+lig

Som det ses, giver afledningselementerne et ords grundstamme et nyt indhold.

Afledningselementer er fx som nævnt u, lig, hed, be.

Desuden kan nævnes in, dom og me.

Nye ord
Grundstammen af et ord er det, der står tilbage, når bøjningsendelser og afledningselementer er taget væk.

Med bøjningsendelser og afledningselementer skabes de ord, vi kender, samt nye ord, der kommer til såsom akønnet, ufin og udu. 

En anden måde, hvorpå nye ord skabes, er ved, at to kendte ord sættes sammen til et’ nyt ord.

Fx graverjournalist, elskam og Coronapas.

I kraft af morfemer og ordsammensætninger lever sproget.

SKRIVEHJÆLP?
Akademisk hjælp 

STUDIEKORREKTUR

Følg Studiekorrektur på Facebook
Se Studiekorrektur på Trustpilot
Betalingskort
© 2024 - Korrekturselskabet ApS - CVR-nr: 37341185 - All rights reserved.