Besked

Denied access.

Hvad er et retorisk spørgsmål?


Hvad er et retorisk spørgsmål?


Det er et spørgsmål, som fremkommer i en enetale, hvor afsenderen ikke forventer et svar.


Det retoriske spørgsmål stammer fra den klassiske retorik, hvor det er et stilgreb, som en taler kan benytte i disciplinen tale- og skrivekunst.

Retoriske spørgsmål forekommer oftest i taler, især politiske taler og i debatoplæg.

Eksempler er:

Kan vi ikke gøre det bedre?
Hvem kan være uenige i det?
Skal de brede skuldre ikke bære mest?

Retoriske spørgsmål og udråbsspørgsmål er det samme.

Om StudiekorrekturFormål
Formålet med det retoriske spørgsmål er enten, at afsenderen kommer af med sin frustration eller vinder modtageren over på sin side.

Spørgsmålet tjener også til at levendegøre den mundtlige eller skriftlige fremstilling.

Før og nu
Retorik er oprindeligt læren om talekunst, men begrebet rummer i dag både mundtlig og skriftlig fremstilling.

Man kan sige, at retorik er, når en tekst eller en tale vil noget.

Det er nemlig læren om overbevisning i skrift og tale, og derfor er modtageren i høj grad i centrum.

Appelformer
Retorikken anvender tre former, hvorpå man kan appellere til sin modtager, nemlig gennem fornuft, følelse og logik.


Den klassiske retoriks underkategorier
I forbindelse med retorik kan du støde på en fremgangsmåde, der beskriver hele processen omkring en tekst eller tale, som stadig anvendes.

De forskellige faser er:
1. Inventio er læren om, hvordan man finder sit stof.

2. Disposito er læren om at sortere sit stof.

3. Elucutio er læren om, hvordan man formulerer sig – og dyrker sin stil.

4. Memoria er læren om, hvordan man husker.

5. Actio er læren om fremførelsen.

Oprindelse
Retorikken, som stammer fra oldtidens Athen, er i dag at finde blandt de humanistiske fag på universiteterne, hvor også argumentationslære og massemedieteorier indgår.

Studiekorrektur
Se meget mere om kommaet og ledsætninger på vores blog Skrivehjælp. Her finder du også mange andre nyttige blogindlæg om danske grammatik.

SKRIVEHJÆLP?
Akademisk hjælp 

STUDIEKORREKTUR

Følg Studiekorrektur på Facebook
Se Studiekorrektur på Trustpilot
Betalingskort
© 2024 - Korrekturselskabet ApS - CVR-nr: 37341185 - All rights reserved.