Besked

Denied access.

Logos, patos og etos


Logos, patos og etosLogos, patos og etos er tre appelformer, der bruges i argumenter.

 

I en argumentation, mundtlig eller skriftlig, søger man at vinde tilslutning til et synspunkt og derved få modtageren til at ændre sit synspunkt eller sin holdning.

Argumentationsmarkører
Når der er tale om en argumentation, er der typiske ord, der markerer dette.

Det er ord som: derfor, fordi, da, eftersom, nemlig.

Børnefamilier skal have økonomisk kompensation, fordi inflationen er høj.

Eftersom det er frostvejr, er det bedst, du tager handsker på.


Virkemidler
Der findes tre appelformer/virkemidler, som afsenderen kan bruge til at give sine ord kraft og overbevisning, nemlig logos, patos og etos.


Logos
Afsenderen bruger argumenter, der appellerer til modtagerens fornuft.

Du bør købe denne bog, fordi den er relevant for dit studie.

 

Patos
Når afsenderen med sine argumenter appellerer til modtagerens følelser.

Hvis du køber denne bog, får du det meget lettere i dit studie.

 

Etos
Etos er, når afsenderen appellerer til, at modtageren skal have tillid til afsenderen.

Da jeg selv har læst denne bog, vil jeg anbefale dig at købe den.


Det vil sige, at du som afsender af en tekst eller tale, hvor du vil overbevise andre om dit synspunkt, har mulighed for at vælge imellem disse tre appelformer.

Og ved at arbejde bevidst med appelformerne kan du styrke dit budskab, så det bliver overbevisende.

I en argumentation handler det ikke om at overtale andre, men at overbevise.

Ikke overtale:
Vil du ikke godt købe bogen, please?


Appelformer og kontekst
De forskellige appelformer hører hjemme i forskellige kontekster. 

I en akademisk opgave skal argumenterne være saglige og fornuftige, hvorfor logos er det helt dominerende princip.

Modsat en politisk tale – her ses ofte et budskab, hvor alle tre appelformer er i brug, idet der i denne genre både tales til fornuft og følelser, samtidig med at afsenderen bruger patos.

Det er vigtigt, at virkemidler og kontekst passer sammen.

Om Studiekorrektur
Hvordan anvendes logos?
At appellere til modtagerens fornuft gøres ved at bruge logiske og rationelle argumenter. Det gøres ved at dokumentere sine påstande.

 

Metoder
- videnskabelige undersøgelser
- statistikker
- sammenlignende data
- ekspertudtalelser
- fakta, bevis


Hvordan anvendes patos?
Patos handler om at skabe følelser hos modtageren.

Det ses fx på film og teater samt i taler.

Metoder
- værdiladede ord
- beskrivelser med detaljer

Ved mundtlig argumentation benyttes desuden kropssprog og toneleje.

Hvordan anvendes etos?
Her bruger afsenderen det faktum, at modtageren har tillid eller har et positivt billede i forhold til afsender.

Metoder
- afsender kan henvise til sin faglighed: som advokat ser jeg ofte…
- afsender kan henvise til sin erfaring: mine 25 år i folkeskolen har lært mig, at …
- afsender kan være kendt for sin moral og indsats i samfundet eller for andre egenskaber.

Når det netop gælder etos, er tillid det vigtigste, og derfor spiller modtagerens opfattelse af personen ofte ind.

Aristoteles
Den græske filosof Aristoteles  (født 384 år f. Kr.) formulerede de tre appelformer.

Studiekorrektur
Se meget mere om kommaet og ledsætninger på vores blog Skrivehjælp. Her finder du også mange andre nyttige blogindlæg om danske grammatik.

SKRIVEHJÆLP?
Akademisk hjælp 

STUDIEKORREKTUR

Følg Studiekorrektur på Facebook
Se Studiekorrektur på Trustpilot
Betalingskort
© 2024 - Korrekturselskabet ApS - CVR-nr: 37341185 - All rights reserved.