Besked

Denied access.

Latinske betegnelserLatinske og danske betegnelser


Hvad er det nu, de danske og latinske betegnelser betyder indenfor grammatikken?
Latinske betegnelser:

Adjektiver, tillægsord

Lægger sig til substantiver og pronominer

Stort, stærk, god, blå.

Adverbier, biord

Siger noget om måden, graden, stedet.
(biord kan være fødte biord eller afledte adjektiver.)

Bilen er den hurtigste.
Huset er uhyggeligt stort.

Artikler, kendeord, bestemt eller ubestemt form

Bøjningsendelse til substantiver.

En, et

Finit verbal

Et verbum, du kan sætte jeg foran.

Læser, læste,

Imperativ, bydeform

 

Sov, rejs, sejl

Infinitiv, at form, navneform

 

Sove, rejse, sejle

Infinit verbal

Hjælpeverbal, der ikke kan stå alene

Læst, læsende

Konjunktioner, bindeord

Forbinder ord, sætninger og sætningsled.

Og, eller,
imens, fordi, da, sidenhen, med mindre, når, såfremt

Pluralis, flertal

Flertalsendelse på substantiver

Stjerner, stjernene
Løb, løbene,

Proprium, egennavn

Beskriver en bestemt person, sted, genstand

Nor og Kathrine
Århus

Pronominer, stedord

Personer, steder, genstande uden at bruge navn eller beskrivelse

Han, hun, de, jeg, min, den, det
Den larmer. Hun støjer.

Præpositioner, forholdsord

Forhold til tiden og til retning.

Før, under, efter
oppe, nede, rundt om,

Præsens, nutid

Man kan sige jeg foran

Sover, rejser, sejler, flytter

Præteritum, datid

Man kan sige jeg foran

Sov, rejste, læste

Præsens participium datidstillægsform

Man kan sige, nu har jeg..

Flettet, skovlet, bagt.

Præteritum participium,
nutidstillægsform (lang tillægsform)

Man kan sige, jeg er….

Syngende, badende, hoppende

Singularis, ental

Bøjningsendelse ved substantiver

Papiret
flasken

Substantiv, navneord

Levende, væsner, begreber og ting.
Fælleskøn ’en’, eller intetkøn ’et’.

Hesten, bogen, stedet.

Subjekt, grundled

Hvem gør noget i en sætning? X under.

Publikum klappede.
         X

Verber, udsagnsord

Handlingsordet i en sætning, nogen der gør noget. O under.

Publikum klappede.
                         o
Danske betegnelser

Tillægsord, adjektiver

Lægger sig til substantiver og pronominer

Stort, stærk, god, blå.

Biord, adverbier

Siger noget om måden, graden, stedet.
(biord kan være fødte biord eller afledte adjektiver.)

Bilen er den hurtigste.
Huset er uhyggeligt stort.

Kendeord, artikel, bestemt eller ubestemt form

Bøjningsendelse til substantiver.

En, et

Bydeform, imperativ

 

Sov, rejs, sejl

Navneform, at form, infinitiv

 

Sove, rejse, sejle

Bindeord, konjunktioner

Forbinder ord, sætninger og sætningsled.

Og, eller,
imens, fordi, da, sidenhen, med mindre, når, såfremt

Flertal, pluralis

Flertalsendelse på substantiver

Stjerner, stjernene
Løb, løbene,

Egennavn, proprium

Beskriver en bestemt person, sted, genstand

Nor og Kathrine
Århus

Stedord, pronominer

Personer, steder, genstande uden at bruge navn eller beskrivelse

Han, hun, de, jeg, min, den, det
Den larmer. Hun støjer.

Forholdsord, præpositioner,

Forhold til tiden og til retning.

Før, under, efter
oppe, nede, rundt om,

Nutid, præsens,

Man kan sige jeg foran

Sover, rejser, sejler, flytter

Datid, præteritum

Man kan sige jeg foran

Sov, rejste, læste

Datidstillægsform, præsens participium

Man kan sige, nu har jeg..

Flettet, skovlet, bagt.

Nutidstillægsform, lang tillægsform, præteritum participium

Man kan sige, jeg er….

Syngende, badende, hoppende

Ental, singularis,

Bøjningsendelse ved substantiver

Papiret
flasken

Navneord, substantiv

Levende, væsner, begreber og ting.
Fælleskøn en, eller intetkøn et.

Hesten, bogen, stedet.

Grundled, subjekt

Hvem gør noget i en sætning? X under.

Publikum klappede.
         X

Udsagnsord, verber

Handlingsordet i en sætning, nogen der gør noget. O under.

Publikum klappede.
                         o


Er du til mere SKRIVEHJÆLP?

STUDIEKORREKTUR

Følg Studiekorrektur på Facebook
Se Studiekorrektur på Trustpilot
Betalingskort
© 2024 - Korrekturselskabet ApS - CVR-nr: 37341185 - All rights reserved.