Abstrakt sprogAbstrakt sprog


Et abstrakt sprog er et sprog, hvor man fx taler om et levende væsen frem for at tale om en fugl – eller endnu mere konkret tale om en bysvale.

Abstrakt sprogstil
Abstrakt sprog er en sprogstil, hvor man refererer til ting og levende væsener med overbegreber fremfor mere konkrete underbegreber.

Altså fx overbegrebet levende væsener fremfor et af underbegreberne fugl eller bysvale.

Ja, faktisk kan man tænke på en hel række af ord/ kategorier, der kan dække over underbegrebet bysvale:

levende væsen, hvirveldyr, trækfugl, svale, landsvale.

Abstraktionsgrad
Ordene kan også sættes ind i et trappediagram, som siger noget om abstraktionsgraden af navneord.

Når du skriver, kan du tænke på, at jo mere konkret, altså nede af abstraktionsstigen, du vælger ord fra, jo lettere er din tekst at forstå for din læser.

Levende væsen
                      Hvirveldyr
                                  Fugl
                                    Trækfugl
                                            Spurvefugl
                                                           Svale
                                                                 Bysvale

Et andet eksempel er navneordet by:

By
  Storby
            Hovedstad
                              Metropol
                                              Megaby
                                                           Tokyo


Akademiske tekster og opgaver er kendetegnet ved et større antal abstrakte ord end mange af hverdagens øvrige tekster, alligevel kan det være godt at være bevidst om sin sprogbrug, hvad angår abstrakte ord og begreber. De abstrakte ord og begrebet dækker i denne sammenhæng over navneord, nemlig levende væsener og ting.Ikke fysiske navneord og begreber
Abstrakt sprog kan også bruges i en anden betydning, nemlig om ord og begreber, der ikke er fysisk materielle.

Ord som frihed, glæde, oprørsk, uhyggeligt, kedeligt, tro, sorg, kan ikke opleves som noget fysisk, vi kan se og røre ved i den materielle verden, men det er begreber, vi skal forstå med vores erfaring, viden og indlevelse.Konkret sprog om noget abstrakt
Man kan også bruge konkrete ord til at beskrive noget mere abstrakt. Fx:

Du er din egen lykkes smed.
Det er godt at være herre i eget hus.


Disse sætninger skal ikke tages for pålydende med en konkret smed eller en konkret herre, men jo netop vise, at vi alle kan påvirke faktorer i vores eget liv.

Begrebet abstrakt sprog hører hjemme i lingvistikken, altså i sprogvidenskaben.

 

Abstrakt tænkning
Man kan også tale om abstrakt tænkning, som handler om evnen til at forestille sig noget, udvikle nye ideer, tænke over forskellige scenarier og reflektere over fremtiden, modsat konkret tænkning, der handler om de ting, der sker i virkeligheden.
Abstrakt tænkning bruger du i dit studie når:

- du bruger din forestillingsevne, fokuserer på ting, der ikke er til stede.
- du reflekterer over dybe problemstillinger.
- du skaber nye ideer.
- du arbejder med hypoteser.

Er du til mere SKRIVEHJÆLP

5
1 review
Write a review
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Glimrende intro
 · 2022/11/14
Din anmeldelse
Tak til Studiekorrektur for at ramme begrebet abstrakt sprog ind. Det kan jeg bruge videre i min sproglige færd!
Show more

STUDIEKORREKTUR

Følg Studiekorrektur på Facebook
Se Studiekorrektur på Trustpilot
Betalingskort
© 2024 - Korrekturselskabet ApS - CVR-nr: 37341185 - All rights reserved.