Argumenter | Hvad er et argumentVær bevidst om dine argumenter
Når du studerer, har det stor betydning, at du kan argumentere sagligt for de påstande, du fremfører.


I hverdagen kan vi sige: ”Jeg kan ikke lide det hus, fordi det er gult.”

I en skriftlig opgave på gymnasiet eller universitetet, duer sådan et argument ikke.

Her skal en påstand bevises, så resultatet er et faktum eller meget sandsynligt.

Altså noget, man kan overbevise andre om.

I hverdagen bruger vi naturligvis også saglige argumenter.

Græsset bliver vådt, hvis det regner.
Fordi: Græsset bliver altid vådt, når det regner.
Det er meget sandsynligt eller et faktum: Det, der altid sker, vil ske igen
.

Hvad er et argument?

Argumentets opbygning
Et argument består således af tre faktorer:
Påstand, belæg og hjemmel.

Påstanden er det synspunkt, du vil overbevise andre om.
Belægget er det, der giver en forklaring til påstanden.
Belægget finder du ved at spørge hvorfor til påstanden.

Hjemlen er det, der gør belægget gyldigt, og det skal derfor gerne være almengyldigt, eller det skal være en kendsgerning for både afsender og modtager.

Tip! Brug gerne tid på at vurdere din og andres argumentation. Når du bliver skarp på argumenter, har du en fordel som studerende.Påstand (P) Græsset bliver vådt, hvis det regner.

Belægget findes ved at spørge hvorfor til påstanden. Hvorfor bliver græsset vådt, hvis det regner?
 
Belæg (B) Fordi: Græsset bliver altid vådt, når det regner.

Hjemlen findes ved at vise, at belægget er almengyldigt – noget, vi alle ved.

Hjemlen: (H) Det er meget sandsynligt eller et faktum: Det, der altid sker, at græsset bliver vådt, når det regner, vil ske igen.

Flere eksempler:

P: Ud fra et klimasynspunkt er det bedst at køre i elbil.
B: Elbiler udleder ikke CO2.
H: Det er almenkendt, at CO2 skader klimaet.


P: Hvis du slipper en ting ud af din hånd, falder det ned.
B: Det skyldes jordens tiltrækningskraft.
H: Newtons lov om tyngdekraften beviser denne sammenhæng.

Model
Påstand, belæg og hjemmel kan også tegnes som en model.


Påstand         ----------------------------------------------------        Belæg
                                                  I
                                                  I
                                                  I
                                              Hjemmel


Denne simple model kan bruges på alle argumenter.
Der findes også modeller, som er udbygget med flere faktorer såsom styrkemarkør, gendrivelse og rygdækning.

Aristoteles
Et argument kan også, ligesom den græske filosof Aristoteles gjorde det, sættes op som to præmisser og en konklusion.

Præmis 1.

Når et menneskes temperatur er over 38,5 grader, har det feber.

Præmis 2.

Peters temperatur er 39,5 grader.
Konklusion: Ergo Peter har feber.

Dette er er sandt argument, Peter har feber, fordi både præmis 1 og 2 er sande.

Samme argumentation kan fremføres i modellen påstand, belæg og hjemmel.

P: Peter har feber.
B: Peters temperatur er 39,5 grader.
H: Når et menneskes temperatur er over 38,5 grader, har det feber.

Er du til mere SKRIVEHJÆLP

5
1 review
Write a review
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Belæg, belæg, belæg
 · 2022/10/19
Din anmeldelse
Tak for en god introduktion her!
Show more

STUDIEKORREKTUR

Følg Studiekorrektur på Facebook
Se Studiekorrektur på Trustpilot
Betalingskort
© 2024 - Korrekturselskabet ApS - CVR-nr: 37341185 - All rights reserved.