Danmarks længste ordDanmarks længste ord

På dansk kan man sætte ord sammen, så det bliver til meget lange ord, men hvilket ord er i grunden det længste, vi har?


På dansk kan ord sættes sammen, så det bliver til meget lange ord. Det længste ord er:

speciallægepraksisplanlægningsstabiliseringsperiode

Det blev optaget i Guinness Rekordbog i 1993.

Ordet indeholder hele 53 bogstaver, det er sammensat af seks ord. 

Special læge praksis planlægnings stabiliserings periode

Ordet skulle ikke være blevet ’overhalet’ af andre endnu længere ord siden da.

Et andet kendt langt ord er at finde i H.C. Andersens eventyr ”Hyrdinden og skorstensfejeren”, nemlig ordet:


gedebukkebensoverogundergeneralkrigskommandersergentindeø”

På hele 54 bogstaver.
Ordet er dog ikke et officielt dansk ord, så selvom det er kendt for de fleste, tæller det ikke officielt.

Lange ord er almindelige
I hverdagen jonglerer vi med en del længere ord som:

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse
Valgforskningsresultater
Partitilhørsforhold
Postknaphedssamfund
Fokusgruppeinterviewguide

I den udstrækning de længere ord er sammensatte af ord, vi kender godt, er de forståelige. Hvis der i en tekst er mange lange ord, gør det teksten vanskelig at læse. Det kan bidrage til, at tekstens lixtal øges.
Et højt lixtal er udtryk for, at en tekst er svær at læse.

Visse genrer, f.eks. videnskabelige tekster, er dog blandt andet kendetegnet ved, at der er mange lange ord.


Sammensatte ord kan blive lange
På dansk er reglen, at man sætter to eller flere navneord sammen til et ord:
folketingskandidat, folketingsafstemning, folkeskolelærer, skolegård

Det samme gælder, hvis det drejer sig om et udsagnsord og et navneord:
svømmedragt, dansepartner, flyvetur

Hvis du bruger stavekontrollen på din computer, skal du være opmærksom på, at den ofte foreslår at dele sammensatte ord, men det skyldes, at stavekontrollen lægger regler fra engelsk sprogbrug til grund for disse rettelser/forslag.

I princippet er det tilladt at sætte så mange ord sammen, som det giver mening, men som med eksemplet Danmarks længste ord kan forståelsen let gå tabt, og det kan vanskeliggøre læsningen, hvis et ord ikke umiddelbart er forståeligt.

Derfor vil det ofte give mening at omskrive et meget langt ord til to eller flere ord.

Tagbagagebærerbøjle vil fx kunne omskrives til bøjlen på tagbagagebæreren.

Nye sammensatte ord
Der kommer hele tiden nye sammensatte ord til i det danske sprog. Senest har vi lært ord som dialogkaffe og identitetspolitik at kende.

Kancellisprog
I kancellisproget, dvs. sprog med mange passiver og verbalsubstantiver, ses ofte også meget lange ord.
Begrebet kancellistil bruges i dag ofte som en betegnelse for det sprog, som myndigheder anvender.
Dette sprog er længe blevet klandret for at være upersonligt og svært at forstå. F.eks. hvis en kommune skriver til en borger, kan der være begreber og formuleringer, som er så abstrakte og fjerne fra hverdagssproget, at borgeren er i tvivl om brevets budskab. Derfor betegnes kancellistil også nogle gange som et bureaukratisk sprog.

Er du til mere SKRIVEHJÆLP

Akademisk hjælp
5
1 review
Write a review
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
Fedt ord!
 · 2022/09/12
Din anmeldelse
Det er et mega fedt ord, og jeg vil egentlig gerne forsøge at implementere det i min daglige sprogbrug.
Show more
 • Uvuvwevwevwe onyetenvewve ugwemubwem ossas 2023/05/30
  ingen spurgte vi ville ikke høre om dit depressed liv Jen vi ved godt din far efterlod dig for at hente mælk
 • mahmutti 2023/05/30
  bro no one cares about you because your dad left you
 • pedro 2023/05/30
  Jens folk er alle ligeglade med dit liv Jens du bliver aldrig til noget alligevel

STUDIEKORREKTUR

Følg Studiekorrektur på Facebook
Se Studiekorrektur på Trustpilot
Betalingskort
© 2024 - Korrekturselskabet ApS - CVR-nr: 37341185 - All rights reserved.