KongruensKongruens


Kongruens betyder, at ord skal passe sammen, og på dansk er det substantivet og adjektivet, der skal bøjes, så de har samme form.


Kongruens er et begreb, der bruges i matematikken om to figurer, der er ens og dækker det samme område.

I grammatikken bruges begrebet også, og her betyder det, at to ord passer sammen i den form, de er bøjet i.

Et eksempel: Insekterne er store.

Her er der kongruens imellem subjektet: insekterne og adjektivet: sorte. Begge ord er i intetkøn og flertalsform.

Insektet er stort.

Her er der også kongruens imellem insektet og stort.

Begge ord er i ental, og begge ord er intetkøn.Det  danske sprog
På dansk skal  der være overensstemmelse eller kongruens imellem substantivet/navneordet og det eller de tilhørende adjektiver/tillægsord.

Det vil sige, at adjektiverne skal bøjes, så de følger de substantiver (eller pronominer, stedord), de hører til både i tal og køn.

Hvis der hører flere adjektiver til substantivet, skal de bøjes på samme måde.
Et eksempel med tre adjektiver: Sommernætterne er korte, lyse og lune.

Vær opmærksom kongruens, selvom adjektivet står et stykke fra substantivet:

Der sad børnene ved busstoppestedet, uden hverken madpakker eller drikkedunke, triste af skuffelse.

På andre sprog har man andre kongruensregler.

På engelsk fx kan adjektiver ikke bøjes i tal eller køn, hvorimod verber både bøjes i tal og person, så de har kongruens til deres subjekt. Fx I am, he is, we are.

På andre sprog er der andre former for kongruens.

Substantiver
Substantiver/navneord er den ordklasse, der rummer flest ord.

Ca. 70 % af ordene i ordbogen er substantiver, navneord.

Substantiver er ord, der betegner levende væsener, ting og begreber.

De er opdelt i fælleskønsord, de ord man sætter en foran, fx en kasse, en computer, og intetkønsord, som er de ord, man sætter et foran, fx et æble, et fly.

Adjektiver
Adjektiver/ tillægsord er en ordklasse, der bruges til at sige noget om navneord og stedord.

Sådan gør du
Adjektiverne bøjes i fælleskøn og intetkøn.
Formen skal tilpasses substantivet.
Adjektivet skal vise, om substantivet er fælleskøn (en), eller intetkøn (et).

Fælleskøn
I fælleskøn ental (en) har adjektivet ingen endelse.
En stor hund.
En rød ballon.
En lang dag.


I fælleskøn flertal får adjektivet et e eller er på.
Mange store hunde.
Flere røde biler.
Nogle lange dage.

I intetkøn ental (et) får adjektiverne t på.
Et stort kødben.
Et vildt dyr.
Et festligt møde.

I intetkøn flertal får adjektivet et e på.
Dyrene er vilde.
Husene er store.
Møderne er festlige.

Tip. Slå op i ordbogen, hvis du er i tvivl, om et ord er fælleskøn eller intetkøn.

Studiekorrektur oplever vi, at manglende kongruens er en kilde til fejl, så derfor er det altid en god ting at tjekke i en tekst.


Er du til mere SKRIVEHJÆLP
5
1 review
Write a review
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Så hænger det sammen!
 · 2022/06/14
Din anmeldelse
Jeg takker for et informativt indlæg her.
Show more

STUDIEKORREKTUR

Følg Studiekorrektur på Facebook
Se Studiekorrektur på Trustpilot
Betalingskort
© 2024 - Korrekturselskabet ApS - CVR-nr: 37341185 - All rights reserved.