Besked

Denied access.

Sådan bruger vi sprogetSådan bruger vi sproget


Den sammenhæng, vi bruger sproget i, afgør, hvilken sprogbrug, der er den rigtige.


Vi bruger sproget forskelligt alt efter sammenhængen.

Er det talesprog eller skriftligt sprog, og hvem er det, vi kommunikerer med eller til?

Uden at tænke meget over det, jonglerer vi hjemmevant mellem genrerne.

I vores hverdag er vi også vant til, at der gælder bestemt regler for forskellige sproglige genrer i de tekster, vi møder på vores vej.


Forskellige genrer
Personlige breve eller mails
Forretningsbreve
Breve eller mails fra myndigheder
Aviser og andre nyhedsmedier
Sociale medier
Akademiske opgaver


Institutioner
I mange institutionelle sammenhænge gælder en bestemt skriftkultur, som der er en lang tradition for.

Det gælder sundhedsvæsenet, retsvæsenet, politiske institutioner, nyhedsmedierne, reklameindustrien og mange, mange flere. De har hver deres skriftkultur.


Akademiske opgaver
Når det gælder akademiske opgaver, er konventionen, at det er sagen og ikke personen, der står i centrum.


Denne diskussionsmåde, skrivemåde eller opgaveløsning med fokus på det saglige stof har bestemte effekter på din tekst, hvis du skriver akademiske tekster.

Vær objektiv fremfor subjektiv
Større fokus på det, som andre også faktuelt vil kunne udlede af din tekst, og mindre fokus på din egen subjektive oplevelse og holdning.

Undlad visse dagligdagsord

Styrkende udtryk
Det akademiske sprog fordrer, at du ikke bruger visse dagligdagsord og vendinger.

Hvis du bruger tillægsord/adjektiver og biord/adverbier til at styrke dine udsagn, er ord som meget, stærkt og lignende neutrale ord godtaget.

Mere kraftige og ladede tillægsord og biord såsom enormt, skrækkeligt, mega-, vildt meget, kæmpe er ikke hensigtsmæssig sprogbrug.

Skriv ikke:
Undersøgelsens resultat er bare så mega entydigt.

Skriv hellere:
Undersøgelsens resultat er entydigt

Her kan du bruge mottoet: less is more.

Almindelige vendinger du skal undgå
Super, rimeligt meget, altså, fedt, ok. opkørt, jo, velsagtens.

En stor del af de tekster, som eleverne skriver i folkeskolen, handler om at tilegne sig skriftsproget, og dermed at kunne skelne imellem det mundtlige og det skriftlige sprog.

Hvad betyder ordforråd?
Man kan tale om det samlede ordforråd på to måder.


  1. Alle de ord, der er i et givent sprog.
    2. Det antal ord, et enkelt menneske har til rådighed i sit sprog.


Når det gælder det enkelte menneskes ordforråd, skelnes der imellem det aktive ordforråd, altså de ord, som personen aktivt bruger i skrift og tale, og så det passive ordforråd, som er det antal ord personen kender, men ikke selv benytter.


Er du til mere SKRIVEHJÆLP?

STUDIEKORREKTUR

Følg Studiekorrektur på Facebook
Se Studiekorrektur på Trustpilot
Betalingskort
© 2024 - Korrekturselskabet ApS - CVR-nr: 37341185 - All rights reserved.