Besked

Denied access.

Bogstavet OSproglige begreber med O


O er et bogstav i alfabetet, vi bruger det jævnligt, og her kan du se det – samt se, hvilke ord og begreber der hører under o.


Objekt
Direkte objekt
Et objekt i en sætning er den eller det, som handlingen retter sig imod.
Når man spørger ”hvem eller hvad”, plus verbet, plus subjekt, får man objektet.

Vennen købte en ring.
Hvad købte vennen? Vennen købte en ring. Ring er objekt i sætningen.

Katten fanger musen. Hvad fanger katten? Musen er objekt.

Indirekte objekt
Vennen købte en ring til hende.
”Hende” er det indirekte objekt.

Når der er et indirekte objekt, er der altid et direkte objekt også.

Oldnordisk
Det kalder man de to sprog gammelnorsk og oldislandsk fra cirka 800-1300.

En mere brugt betegnelse i dag er vestnordisk eller oldvestnordisk.

Opsæt ikke til i morgen...
Opsæt ikke til i morgen, hvad du kan gøre i dag.

En leveregel, der ser ud til at stamme fra det latinske Carpe Diem. (Kilde: ”Bevingede ord”)

Ordbøger
Alle har behov for ordbøger, der findes mange forskellige slags.

Den danske ordbog
Nudansk ordbog
Retskrivningsordbog
Synonymordbøger
Ordbog om forkortelser
Fremmedordbøger
Citatordbøger og mange flere.
Tjek, hvilke ordbøger der findes, måske findes den, du lige står og mangler.

Ordforråd
Man kan tale om det samlede ordforråd på to måder.

  1. Alle de ord der er i et givent sprog.

    2. Det antal ord et enkelt menneske har til rådighed i sit sprog.

Når det gælder det enkelte menneskes ordforråd, skelnes der imellem det aktive ordforråd, altså de ord, som personen aktivt bruger i skrift og tale, og så det passive ordforråd, som er det antal ord, personen kender, men ikke selv benytter.

Ordklasserne
Navneord/substantiver
Verber/udsagnsord
Adjektiver/tillægsord
Adverbier/biord
Artikler/kendeord
Pronominer/stedord
Konjunktioner/bindeord
Præpositioner/forholdsord
Numeralier/talord
Lydord/onomatopoietikon
Udråbsord/interjektioner

Der er 11 ordklasser i alt.

Alle ordene i vores sprog kan inddeles i disse 11 ordklasser.

Ordene i hver ordklasse fungerer på bestemte måder, der gør det lettere at holde styr på deres bøjning, funktion og betydning.
Se mere om de enkelte ordklasser her på bloggen.

Ordstilling
Den rækkefølge, som ledene i en sætning står i.

Står subjektet før verbet i en sætning, er der tale om ligefrem ordstilling.

Står verbet før subjektet, er der tale om omvendt ordstilling.

Begrebet ordstilling knytter også an til det såkaldte sætningsskema, hvor man analyserer placeringen af samtlige led.

Netop ordstillingen varierer i forskellige sprog.

Orientering
Et dokument, der tjener til at oplyse om et sagsforhold til en modtager, der forventes at have interesse i sagen. Referat, resume, analyse, beskrivelse og forklaring som en orienterende form.

Er du til mere SKRIVEHJÆLP

STUDIEKORREKTUR

Følg Studiekorrektur på Facebook
Se Studiekorrektur på Trustpilot
Betalingskort
© 2024 - Korrekturselskabet ApS - CVR-nr: 37341185 - All rights reserved.