Besked

Denied access.

LixberegningLix

Ved du, hvad lixberegning er?
Lixberegning er et enkelt og effektivt redskab til at vurdere, hvor svær en tekst er at læse for dine læsere.


1. Definition
2. Sådan gør du
3. Eksempel på lixberegning af tekst
4. Alt med måde

1. Definition
Lix er en forkortelse for læsbarhedsindeks.
Det er en metode, hvor man ved simple optællinger finder fem til sværhedsgraden af en tekst.

2. Sådan gør du
Man tæller lix ved at finde frem til:
  • det gennemsnitlige antal ord pr. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
  • det gennemsnitlige antal lange ord (ord på syv bogstaver eller mere) pr.100 ord.
Man lægger de to tal sammen og afrunder til et helt tal, som er resultatet.

Dette tal skal så vurderes i forhold til nedenstående tabel, hvor fx let fremkommer ved tal mellem 25 og 35.

20 = meget let – børnelitteratur
30 = let – skønlitteratur
40 = middel – aviser
50 = svær – faglitteratur
60 = meget svær faglitteratur, lovtekster
  1. Eksempel på lixberegning
    Tekst fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
Planlægning af sundhedsberedskabetSundhedsberedskabet aktiveres, når der er behov ud over det sædvanlige, som ikke kan håndteres inden for rammerne af det almindelige sundhedsvæsen. Kommuner og regioner er ansvarlige for at planlægge sundhedsberedskabet, og Sundhedsstyrelsen understøtter denne opgave med vejledning og rådgivning.Driftsopgaverne i sundhedsvæsenet løses af regionerne og kommunerne. Regioner og kommuner skal derfor også sikre, at sundhedsvæsenet kan udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet ud over det daglige niveau ved beredskabshændelser, fx større ulykker eller epidemier.Alle regioner og kommuner skal lave beredskabsplaner på sundhedsområdet, der kan revideres mindst hver fjerde år. Planerne skal indsendes til rådgivning hos Sundhedsstyrelsen.Sundhedsstyrelsen gennemgår planerne og sikrer, at de er i overensstemmelse med de krav, der fremgår af lovgivningen og kommer med anbefalinger til, hvordan beredskabet indrettes mest hensigtsmæssigt.
 
Beregning af lixtal
Tekstens lixtal beregnes ud fra formlen.

1. Man tæller lix ved at finde frem til det gennemsnitlige antal ord pr.  punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
 
Teksten indeholder 126 ord og otte punktummer. 126 divideret med 8 = 18
( 18 ord i gennemsnit pr. sætning.)

2. Det gennemsnitlige antal lange ord (ord på syv bogstaver eller mere) pr. 100 ord.
Resultat: Teksten indeholder 126 ord, heraf er 52 ord lange.
 
For at finde antal lange ord pr. 100 ord er formlen: 100 x 52 divideret med 126 = 41
De to tal 16 og 41 lægges sammen og lixtallet = 57

20 = meget let – børnelitteratur
30 = let – skønlitteratur
40 = middel – aviser
50 = svær – faglitteratur
60 = meget svær faglitteratur, lovtekster

Det vil sige tekstens sværhedsgrad ligger imellem svær og meget svær, hvilket også er i overensstemmelse med genren lovtekster.

Lixberegningen fokuserer altså på de lange sætninger og de lange ord som en mulighed for at gøre teksten mere læsbar for læseren.

Det er dér, du kan sætte ind som opgaveskrivende.

Modsat kan man også bruge et lavt lixtal til at blive klar over, hvor man kan sætte ind, hvis teksten skal opnå en sværhedsgrad svarende til en faglig tekst.

Det er en fordel at beregne en tekst ud fra 3-400 ord.

4. Alt med måde
Selvom lixberegneren fokuserer på de lange sætninger og de lange ord, hvilket er vigtigt, skal det dog tilføjes, at hverken lange ord eller lange sætninger altid er et problem i sig selv.

Nogle lange ord er lette at læse: morgenmaden, gulvtæppet, badeværelse. Og lange sætninger kan være relevante for at gøre teksten varieret, fængende og give en interessant rytme.

Du skal derfor holde både læsbarhedsindeks og læseværdighed for øje.

Nogle tekster må gerne være svære, hvis det afspejler genren.

Er du til mere SKRIVEHJÆLP?

STUDIEKORREKTUR

Følg Studiekorrektur på Facebook
Se Studiekorrektur på Trustpilot
Betalingskort
© 2024 - Korrekturselskabet ApS - CVR-nr: 37341185 - All rights reserved.