Besked

Denied access.

Ene eller ende?


Det kommer an på, om ordet er et udsagnsord eller et navneord.

Den grundlæggende regel er, at navneord (substantiver) får endelsen ene, og udsagnsord (verber) får endelsen ende.

Eksempel med substantiv: Oscar vandt alle løbene
Eksempel med verbum: Oscar kom løbende

Det er ordklassen, der afgør, om det hedder ene eller ende, og det er ordklasserne udsagnsord og navneord, der skelnes imellem. Problemet er, at det er svært at høre, om det hedder det ene eller det andet.

  1. Den grundlæggende regel
  2. Navneord
  3. Udsagnsord

Børnene kom løbende. Løbende er et udsagnsord, dannet ud fra udsagnsordet at løbe, og endelsen er derfor ende.

Oscar vandt alle løbene. Her er løbene et navneord, dannet ud fra navneordet et løb, og endelsen er derfor ene.

Problemet er, at ordet løbende og løbene lyder ens i talesproget, og derfor er du en af mange, hvis du har problemer med disse endelser, når du skriver. Løsningen er, at du, når du er i tvivl, ser på ordet og finder ud af, hvilken ordklasse det hører til. Udsagnsord eller navneord?

Alle lysene var tændte. Lysene er et navneord, så derfor endelsen ene.

På himlen er en lysende stjerne. Lysende er et udsagnsord, så derfor er endelsen ende.

Skrigene rungede i natten. Her ses igen, hvordan skrig et er navneord: et skrig.

Mågerne fløj skrigende ind over stranden. Her ses ligeledes, at skrigende er et udsagnsord.

Fuglene flyver i flok. Fuglene er et navneord.

Bolden kommer flyvende. Flyvende er et udsagnsord.

2. Navneord

Navneord handler om ting, levende væsner og begreber.

Ting: en kirke, et hop, en cykel, en sang
Levende væsner: en præst, en hest, et møde
Begreber: en smerte, en tanke, en kærlighed

Navneordenes bøjning

Ental

Flertal

Flertal ubestemt

Flertal bestemt

et svar

svaret

flere svar

alle svarene

en lov

loven

flere love

alle lovene


Som det fremgår, drejer spørgsmålet sig om navneord i bestemt flertal. Det er her, du skal have dit fokus.

3. Udsagnsord


Udsagnsord beskriver især handlinger.
Handlinger: at løbe, at sove, at hoppe, at tænke.

Udsagnsordenes bøjning

Navnemåde

Nutid

Datid

Kort tillægsform

Lang tillægsform

at synge

synger

sang

har sunget

syngende

at løbe

løber

løb

har løbet

løbende


Som det også fremgår af udsagnsordenes bøjning, er det ord i den lange tillægsform, der i dette spørgsmål, skal have dit fokus.God fornøjelse med dine tekster, nu behøver du ikke mere være i tvivl, om det hedder ene eller ende i slutningen af bestemt flertal eller lang tillægsform.

 
Når endelsen er god, er den rigtig!

Er du til mere SKRIVEHJÆLP?

STUDIEKORREKTUR

Følg Studiekorrektur på Facebook
Se Studiekorrektur på Trustpilot
Betalingskort
© 2024 - Korrekturselskabet ApS - CVR-nr: 37341185 - All rights reserved.