Besked

Denied access.

SamtSamt – er det et godt ord at bruge?

Måske bruger du bindeordet samt en gang imellem, og måske strejfer tanken dig, om det er et godt ord at bruge?Ordet samt er et bindeord, en konjunktion, som man oftest ser i skriftsproget. Umiddelbart lyder ordet lidt gammeldags og formelt, men har det alligevel sin berettigelse? Læs med og bliv dus med det lille ord.
 1. Betydning
 2. Lidt gammeldags og formelt
 3. Brug det, hvor du ellers kunne skrive plus eller desuden.
 4. Almindeligvis sættes der ikke komma foran samt.

 5. Betydning
  Ordet stammer fra tysk og er beslægtet med: sammen med og samme.

  Eksempel: Herrerne besøgte eleverne, lærerne samt skolebestyrelsen.

  Samt kan erstattes af og, plus, tillige eller desuden.
  Sammen med komma bruges det til at forbinde led i en opremsning.

  2. Lidt gammeldags og formelt
  Samt har præg af et højtideligt sprog. Kan du umiddelbart erstatte ordet samt med og, er det bedst at gøre.
Eksempel:
- De rejste til Grønland samt Færøerne.
Skriv hellere:
- De rejste til Grønland og Færøerne.

- De studerende får deres opgaver i maj samt afleverer dem i september.
Skriv hellere:
- De studerende får deres opgaver i maj og afleverer dem i september.

3. Brug samt, hvor du ellers kunne skrive plus
Ordet samt har alligevel sin berettigelse i de tilfælde, hvor du i talesproget ville sige plus. Man kan sige, at samt svarer til et stort og eller desuden.

Det var frygt, afmagt, lidelse samt dårlig økonomi, der tvang befolkningen på flugt.

Den unge skuespiller er drevet af ambition, drømme og glæde samt stor kærlighed til faget.
Af eksemplerne fremgår det, at samt kan erstattes af desuden. Herudover er samt også en variation af sproget, så og ikke nævnes for hyppigt. Det er nemlig sådan, at hvor der er et samt, er der ofte et og i nærheden. Samt indikerer desuden, at en opremsning er slut.

Brug samt, hvor du i talesprog vil sige plus eller desuden.
Brug samt for at variere din sprogbrug.
Brug samt for at vise, at en opremsning er slut.
Kilde: Ordbog Over Det Danske Sprog  
 
Et eksempel fra Mogens Rubensteins bog om Margrethe den ll.:
Alle ministrene er inviteret, Folketingets præsidium, de øverste embedsmænd, ledelsen af forsvaret og politiet, vores ambassadør i gæstens eget land, hoffets øverste ansatte samt naturligvis en delegation fra gæstens eget land.

Der bruges normalt ikke komma før ordet samt. Ordet viser i sig selv en afstand.

Er du til mere SKRIVEHJÆLP?

STUDIEKORREKTUR

Følg Studiekorrektur på Facebook
Se Studiekorrektur på Trustpilot
Betalingskort
© 2024 - Korrekturselskabet ApS - CVR-nr: 37341185 - All rights reserved.