ForholdsordForholdsord – præpositioner


Forholdsord sætter retningen og positionen. Oppe, nede, ude, inde.
Forholdsord er en af de 11 ordklasser.


Ordet præposition kommer fra latin, hvor præ betyder før og ponere betyder at sætte.

Hvor er vi?
Vi er inde i huset. Vi er ude af huset. Vi er oppe på loftet. Vi er nede i kælderen. Vi er bag døren. Vi er foranyderdøren. Vi er tagetagen. Vi er vej hen til huset. Vi går væk fra huset. Alle disse positioner er det muligt at redegøre for ved hjælp af forholdsord.

Forholdsordene viser her forholdet mellem de to størrelser: os og huset. På dansk kommer forholdsordet næsten altid før navneordet. Navneordet, og i dette tilfælde huset, kaldes også for styrelse.

Uddrag fra eventyret ”Den bestøvlede kat.”
Møllersønnen blev meget forundret, da han hørte katten tale. Men da skomageren netop kom forbi, kaldte han ham ind og lod ham tage et par mål til et par støvler til katten. Da de var færdige, trak katten dem , tog en sæk og fyldte lidt korn i bunden af den. Han bandt en snor om sækken, tog den ryggen og vandrede så udad døren to ben; ligesom et menneske.

Forholdsord, er altså de små ord, der er med til at vi kan orientere os i verden.
Vi flyver over kontinentet.                       Terrassen vender mod syd.                    

Forholdsord anvendes også ved mere abstrakte begreber.
Hun tænker ferien.       Situationen løber dem ad hænde.

Forholdsord bøjes ikke.
 
ad                  af                  bag               blandt          forbi             fra                før

gennem         i                     igennem        inde               inden             med               imod             
                     
om                over                                til                   uden              under           vedForholdsord kan ikke stå alene

Forholdsord skal altid have en styrelse. Styrelsen kan være et navneord, et stedord, en ’at-form’ eller en ledsætning.

Rejseguiden går blandt sine gæster. (navneord)

Rejseguiden går blandt dem. (stedord)

Det er godt, at katten er inde i huset. (at-form)

Må jeg spørge, om du kommer til festen? (ledsætning)

Forholdsord og biord
De fleste forholdsord hører også hjemme i ordklassen biord. De er nemlig biord, når der ikke forekommer en styrelse.

Forholdsord                                                                   Biord
Hun går hen ad vejen.                                                   Hun går hjemad.

Huset ligger ved søen.                                                   Huset er tæt ved.

Påsken kommer før pinsen.                                           Min blyant var her lige før.


Hvad med mere SKRIVEHJÆLP?

5
1 review
Write a review
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Det rette forhold
 · 2021/12/01
Din anmeldelse
Jeg er glad for at få hjælp til at få styr på forholdsordene her!
Show more

STUDIEKORREKTUR

Følg Studiekorrektur på Facebook
Se Studiekorrektur på Trustpilot
Betalingskort
© 2024 - Korrekturselskabet ApS - CVR-nr: 37341185 - All rights reserved.