Besked

Denied access.

Lykkes og lykkedes


Lykkes og lykkedes


Lykke og lykkedes er to ord, hvor mange bliver i tvivl. For hvornår bruger vi det ene og hvornår det andet?
Lykken er lunefuld, siger man. Det samme kan man sige om bøjningen af verbet ’at lykkes’, det kan også være lidt flagrende at få styr på.
Det skyldes, at de to ord lykkes og lykkedes lyder meget ens i udtale, men på skrift er de udtryk for forskellige tider.

Lykkes
Det hedder lykkes i navnemåde, nutid og fremtid.

Navnemåde/ infinitiv: at lykkes.

- Det er ikke altid nemt at lykkes.
- Mod er nødvendigt for at lykkes.

Nutid: det lykkes
- Det lykkes at tale højt nok til foredraget.
- Det lykkes at komme til tiden.
- Det lykkes her og nu i dette øjeblik.

Fremtid: det kommer til at lykkes
- Det skal nok lykkes i morgen.
- Det vil lykkes med tiden.
- Det vil lykkes præsten at holde en god tale.
 
Lykkedes
Lykkedes bruges i datid, før nutid og før datid:

Datid:

- Det lykkedes mig at indhente vennerne i aftes.
- De lykkedes regeringen at få flertal.

Førnutid
- Det er lykkedes holdet at vinde kampen.
- Det er lykkedes for hende mange gange.

Førdatid
- Det var lykkedes sejleren at komme i land.
- Det lykkedes til fulde.

Den fejl, man oftest ser, er, at man bruger datid, hvor det skulle have været navnemåde:
 
- Forkert: Lektoren tror, opgaven må lykkedes for Johannes.
- Rigtigt: Lektoren tror, at det lykkes for Johannes.
 
Det kan lykkes for nogen
Der er sket en udvikling med ordet lykkes og lykkedes. Tidligere var det kun rigtigt, hvis man sagde, at noget lykkes/lykkedes for nogen. Efterhånden er det også blevet godtaget at sige, at nogen lykkedes med noget. Eller lykkes i noget.

Familien lykkedes med det store husprojekt i fællesskab.
Han lykkes så fint i sit job.

Mislykkes og mislykkedes bøjes på samme måde.


Synes / syntes
Synes og syntes er på samme måde to ord, der er let at forveksle, og som ofte bliver det.

Synes
Det hedder synes i navnemåde, nutid, og fremtid
At synes
Jeg synes
Jeg vil synes

Syntes
Det hedder syntes i datid, før nutid
Jeg syntes
Jeg har syntes

Tip
Med synes og synes er der det tip, at du kan tænke på, om det er noget, du synes lige nu, eller om det er noget, du syntes tidligere.

Er du til mere SKRIVEHJÆLP?

STUDIEKORREKTUR

Følg Studiekorrektur på Facebook
Se Studiekorrektur på Trustpilot
Betalingskort
© 2024 - Korrekturselskabet ApS - CVR-nr: 37341185 - All rights reserved.