Sammensatte ordFokus på sammensatte ord


Sammensatte ord er et område, hvor vi danskere let kommer i tvivl, når vi skriver. Hvad er årsagen til det? Og hvilke retningslinjer er der på området? Vi sætter fokus på emnet.Ofte er det vanskeligt at høre, om et ord skal skrives i et ’ eller to ord. Det betyder, at vi danskere ofte laver nogle dumme fejl her. Fejl, som ydermere kan lede til misforståelser eller forvirring hos læseren.
Eksempel:
min førstemand eller min første mand
handicaphjælper eller handicap hjælper
badmintonspiller eller badminton spiller
altandør eller altan dør
rødkælk eller rød kælk

Derfor er det vanskeligt med sammensatte ord
På engelsk bruger man ikke så mange sammensatte ord, som man gør på dansk. Det kan være en årsag til, at det er svært at huske. En anden årsag er, at nogle ordforbindelser skrives i et eller to ord, alt efter hvilken sætning de indgår i. Det er for eksempel ordene ovenover og oven over, indenfor og inden for.

Retningslinjer for sammensatte ord
1. Eksempler på sammensatte ord
2. Den grammatiske regel
3. Regel for faste ordforbindelser
4. Huskeregel.

1. Eksempler på sammensatte ord
Det hedder ikke både bro, men bådebro. Det hedder ikke skole lærer, men skolelærer.

2. Den grammatiske regel
Den grammatiske regel handler om udsagnsord og navneord (verber og substantiver).
Reglen er, at et navneord eller et verbum, der står lige foran et andet ord, som det lægger sig op til, altid skal skrives i et’ ord med det efterfølgende udsagnsord eller navneord.

Eksempler med navneord:
Hus tag bliver til hustag
Det gør det, fordi hus er et navneord, der ikke kan lægge sig betydningsmæssigt op ad et andet navneord (tag), uden at det bliver skrevet sammen med det.
På samme måde er det med
sang stjerne = sangstjerne

Eksempler med udsagnsord:
Hoppe bold bliver til hoppebold, fordi udsagnsordet hoppe ikke kan lægge sig betydningsmæssigt op ad ordet bold, uden at det bliver skrevet sammen med det.
 
Der kan også være et eller flere ord, der er sat sammen til mere end to. For eksempel:
Hånd + bold + taske = håndboldtaske. Her er den vigtigste regel, at sammensatte ord sættes sammen på dansk.

3. Regler for faste ordforbindelser
Forholdsord
Her er der først tale om forholdsord (præpositioner) som udenfor og indenfor. Hvis forholdsordet styrer noget, har en styrelse, skal det skrives i to ord:
Peter bor i huset uden for byen. (her styret af byen)
Kufferten ligger oven over de to tæpper. (her styret af de to tæpper)

Biord
Hvis ordene ikke har en styrelse, bliver de brugt som biord (adverbier), og der er tale om ét ord.
Lotte spurgte, om han ville gå indenfor?
Hun er langt væk hjemmefra.
Nyhederne kommer udefra.

4. Huskeregel
Du kan lytte dig frem til svaret:
Når der er mere tryk på det første ord end det andet, så skal det skrives i et’ ord.

Eksempler:
Børnehaveleder, havelåge, partidebat.

Ekstra info: Meget lange sammensatte ord
DAGENS.DK kommer med et eksempel på et officielt dansk ord på hele 51 bogstaver. Ordet er:

Speciallægepraksisplanlægningsstabiliseringsperiode.

DAGENS.DK skriver desuden: ”Dog tillader det danske sprog faktisk, at man i princippet kan forme endnu længere ord, da dansk grammatik gør det muligt at sætte navneord sammen, så de pludselig danner vanvittigt lange ord.
Det ser man blandt andet i H.C. Andersens eventyr Hyrdinden og Skorstensfejeren, hvor en af karakteren hedder ‘gedebukkebens-overogundergeneral­krigskommander­sergentindeø'. Et ord der faktisk er på 54 bogstaver, men som ikke er et officielt dansk ord. ”

Hvad med mere SKRIVEHJÆLP?

5
1 review
Write a review
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Tak for hjælp!
 · 2021/10/15
Din anmeldelse
Det er svært at vide, hvornår der skal være tale om en sammensat ord. Tak for at sætte fokus på det her!
Show more

STUDIEKORREKTUR

Følg Studiekorrektur på Facebook
Se Studiekorrektur på Trustpilot
Betalingskort
© 2024 - Korrekturselskabet ApS - CVR-nr: 37341185 - All rights reserved.