Besked

Denied access.

Parenteser | ParantesParenteser


Lad ikke bagateller (som parenteser) trække din tekst ned.

Hvis dine parenteser er helt i top, gavner det forståelsen af din tekst. Og det giver et flot indtryk, når detaljerne er i orden.Parenteser

1. Et indskudstegn
2. Mellemrum
3. Tegnsætning
4. Stort eller lille begyndelsesbogstav?
5. Parentes eller komma.

1. Et indskudstegn

Parentesen er et indskudstegn, der viser, at noget står som et indskud eller en tilføjelse. En parentes med dens tekst skal man kunne fjerne, uden at det går ud over forståelsen af sætningen. Man kan sætte ord eller ordgrupper i parentes, ja faktisk kan man sætte parentes om alle sprogets elementer lige fra enkeltbogstaver til hele tekstdele.

Der er strand(e) på landkortet.

Rejserne er annulleret (på grund af myndighedskrav).

Julegaveønskerne er vedhæftet mailen (de gælder for hele familien, og det er den samme, der er sendt til flere af jer, der har spurgt efter gaveønsker fra os i år).


2. Mellemrum

Der skal ikke være mellemrum mellem parentesen og dens tekst (ingen mellemrum). Der skal til gengæld være et mellemrum før og efter parentesen. Det gælder dog på den måde, at hvor der er et punktum eller et andet tegn efter parentesen, så står det lige efter denne.
Halve parenteser kan man vælge at bruge i punktopstilling:
1)
2) osv.

eller med punktum:
1.
2. osv.


3. Tegnsætning

Spørgsmåls- og udråbstegn skrives ind i parentesen, hvis de hører til indskuddet:

Vejret er så dejligt (det bedste i år!).

Vi kender alle planen for i aften (ikke sandt?).

Hører tegnene ikke til indskuddet, skrives de udenfor parentesen:

Har du hørt om kunstneren (som mange taler om)?

Kommaer og punktummer skal altid skrives efter parentesen:

Bilerne larmer (evigt og altid), og de kører i en rasende fart.

Der vokser både spiselige og ikke-spiselige svampe (om efteråret).

En parentes kan ikke slutte en sætning.


4. Stort eller lille begyndelsesbogstav?

Det, der står inde i en parentes, skrives med lille begyndelsesbogstav. Undtagelsen er, hvis der står et punktum før parentesen:

Skolen begynder klokken 8.10 (børnene skal være præcise).

Skolen begynder klokken 8.10. (Børnene skal være præcise).

I det første eksempel kan man se, at en parentes således godt kan indeholde en helsætning, uden at denne sætning har stort begyndelsesbogstav.

5. Parentes eller komma

Hvis man har et indskud i en sætning, kan der som regel anvendes enten kommaer om indskuddet, eller parenteser.

Svømmeklubben indkalder, i lighed med de foregående år, til generalforsamling i påsken.

Det, hun ville, og det vidste de andre også godt, var at hjælpe.

eller:

Svømmeklubben indkalder (i lighed med de foregående år) til generalforsamling i påsken.

Det, hun ville (og det vidste de andre også godt), var at hjælpe.

Hvad med mere SKRIVEHJÆLP?

STUDIEKORREKTUR

Følg Studiekorrektur på Facebook
Se Studiekorrektur på Trustpilot
Betalingskort
© 2024 - Korrekturselskabet ApS - CVR-nr: 37341185 - All rights reserved.