Forkortelser | ForkortelseForkortelser

Hvilke forkortelser er typiske i en opgave? 

Læs med herunder.A             
adm.          administration
adr.           adresse
alm.           almindelig
akad.         akademisk, akademi
ang.           angående
anm.          anmeldelse
ansvh.        ansvarshavende
arr.            arrangement

B
bl.a.           blandt andet
BS             bachelor of science

C
ca.            cirka
cit.            citat

D
da.            dansk
dav.           daværende
d. d           dags dato
def.           definition, defineret
disp.          disponeret, disputatus
do.            ditto
dvs.           det vil sige
eftf.           efterfølgende
egl.            egentlig
eks.           eksempel
eksl.          eksklusive
ekspl.         eksemplar
el.             eller
endv.         endvidere
eng.           engelsk
et al.          et alia (og andre ting)

F
ff.              og flere følgende sider
f.eks.         for eksempel
forts.         fortsættelse

G
gn.            gennem
gns.           gennemsnit
gr.             grad, gruppe, grund

H
henv.         henvendelse
hhv.           henholdsvis
hum.          humanistisk
 
I
i alm.         i almindelighed
ibid            ibidem (sammesteds)
if.              ifølge
i forb. med  i forbindelse med
iht.            i henhold til

J
jf.              jævnfør
jur.            juridisk, fx cand jur.

K
kat.           katalog
kl.             klasse, klokken

L
lat.            latin
lit.             litterær, litteratur
m.h.p.        med henblik på
ltr.             litra, bogstav

M
mag.          magister
m.m.         med mere
m.a.o.        med andre ord
mdl.           månedlig
medflg.      medfølgende
m.fl.          med flere
mhp.          med henblik på
m.m.         med mere

N
nedenn.      nedennævnte
nedenst.     nedenstående
nuv.           nuværende
nat.           naturvidenskabelig
ngo, NGO   non-govermental
nr.             nummer
nuv.           nuværende

O
omkr.         omkring

o.a.           og andet

obl.           obligatorisk

obs.           observer

o.l.            og lignende

o.m.a.        og meget andet

omg.          omgang
omr.          område
opg.           opgave
org.           organisation
ovenst.       ovenstående
opl.           oplysning, oplag
org.           original
osv.           og så videre
ovenst.       ovenstående
overs.        oversat, oversættelse

P
par.           paragraf
p.b.v.         på bestyrelsens vegne
pers.          person, personlig
pga.           på grund af
påg.           pågældende
pkt.           punktum, punkt
pos.           positiv
pr.             per
pr.             præcis
prof.          professionel, professor
p.t.            pro tempore (for tiden)
p.v.a.         på vegne af

R
red.           redaktion, redigeret af,
rad.           radikal
repr.          repræsentant
ref.            referat, reference,
reg.           registreret af
repr.          repræsentant
rk.             række

S
s.              side
sa.             samme
s.d.            se denne
sem.          semester

skr.            skriftlig
slutn.         slutning
sml.           sammenlign
sms.          sammensætning
spec.         specielt
spm.          spørgsmål
spr.           sproglig
stk.            stykke, styk
str.            størrelse
stud.          studerende
SU             statens uddannelsesstøtte
suppl.        supplement
sædv.        sædvanligvis

T
tab.           tabel
tekn.          teknisk
tidl.           tidligere
tilf.            tilfælde
tilh.           tilhørende
tilsv.          tilsvarende
t.o.m.        til og med
t/r             tur retur
ty.             tysk

U
u.              uden, under
uafh.          uafhængig
udd.          uddannelse
udg.          udgave, udgive
univ.          universitet

V
vedk.         vedkommende
vedr.          vedrørende
vejl.           vejledende
vh.            venlig hilsen

Ø
ø-              økologisk
øvr.           øvrig

Å
årg.           årgang
årh.           århundrede
årl.            årligt


Hvad med mere SKRIVEHJÆLP?
5
1 review
Write a review
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Fin oversigt!
 · 2021/10/15
Din anmeldelse
Det er sandelig en fin oversigt over de mest gængse forkortelser - tak for den!
Show more

STUDIEKORREKTUR

Følg Studiekorrektur på Facebook
Se Studiekorrektur på Trustpilot
Betalingskort
© 2024 - Korrekturselskabet ApS - CVR-nr: 37341185 - All rights reserved.