Besked

Denied access.

Nogen eller nogle


Det danske sprog har mange krinkelkroge, nogle eller nogen er en af dem. Det ser vi nærmere på her. 

Er der nogen hjemme i dette hus?

Der er nogle unge mennesker i stuen.

Forskellen på disse to sætninger er, at i den første sætning bliver der spurgt, om der er nogen hjemme overhovedet, mens der i den anden sætning fortælles, at der er nogle stykker i stuen.

Det kræver en forklaring.
Sagen er, at de to ord, nogen og nogle, næsten altid lyder ens, når vi bruger dem i talesproget, nemlig som [noen]. Men ordene har ikke ens betydning, og det er det, der er det kringelkrogede ved det. Hvis vi i skriftsproget skriver nogen, hvor der skulle stå nogle eller omvendt, er det en fejl, der kan skabe misforståelser.


Nogen eller nogle?

Nogen og nogle er stedord / pronominer.
Hvis det ord, du skal skrive, betyder nogen som helst overhovedet, skal du skrive nogen.

Hvis det ord, du skal skrive, betyder et par stykker eller flere end én, skal du skrive nogle.

Nogle gange eller nogen gange?

Den korrekte skrivemåde er nogle gange.

Hvis det ord, du skal skrive, betyder et par stykker eller flere end en, skal du skrive nogle."

Hvis det ord, du skal skrive, betyder nogen som helst overhovedet, skal du skrive nogen.


Huskeregel fra det engelske sprog
Denne huskeregel kan hjælpe lidt på vej. På engelsk er der den samme meningsforskel imellem any og some, som vi på dansk har imellem nogen og nogle.

Nogen svarer til any

My sister does not need any help.
Min søster behøver ikke nogen hjælp.

Nogle svarer til some.
Elisabeth brought some of her friends.
Elisabeth havde nogle af sine venner med.

Nogen

Den fejl, vi oftest begår, er, at vi bruger nogle, hvor det skulle have været nogen. Derfor er det en god ide at vide, hvornår vi bruger nogen, som i nogen som helst. Det gør vi nemlig kun i tre situationer.

Nogen bruges næsten kun i:

  • nægtende sætninger med et ikke foran

  • spørgende sætninger

  • betingede sætninger (fx med hvis).

Eksempler:
Nægtende sætninger: Jeg har ikke nogen hund.
Birgitta har ikke nogen børn.
Jeg kan ikke se, der står nogen og venter ved huset.

Spørgende sætninger:
Kender du nogen, der skal fejres?
Er der nogen, der kan låne Hans hundrede kroner?
Var der nogen, der sagde kage?

Betingede sætninger:
Hvis nogen får en god ide, må de gerne sige det.
Det er irriterende, hvis nogen er imod forslaget.

I alle de øvrige situationer skal man næsten altid bruge nogle.

Nogle
(en eller flere, eller visse)
Eksempler
Det er nogle store rødspætter, vi skal have til middag.
Nogle (visse) mennesker er lette at gøre glade.
Bageren på Nørregade bager nogle kager med sukker på.

Nogle i spørgende sætninger
Ordet nogle bruges i spørgende sætninger, hvor den, der spørger, forudser et positivt svar.

Eksempler:
Kender du nogle, der skal fejres?
Bor der nogle piger i det hus?
I disse eksempler er nogle det korrekte ord at bruge, fordi vi forventer, at der er nogle stykker/ nogle personer, der skal fejres, samt at der bor en eller flere piger i huset.

Faste udtryk med nogen eller nogle
Eksempler:
Nogensinde
Binde nogen noget på ærmet. Bilde andre noget ind.
Føre nogen bag lyset. Snyde eller sige noget usandt til nogen.
Være noget for andre. Hjælpe eller være til glæde for andre mennesker.

Hvor stammer ordet fra?
Ifølge Ordbog.dk stammer ordet nogen fra det norrøne / oldnordiske nakkvarr. Det er egentlig en sammentrækning af udtrykket ne veit ek hverr 'ikke ved jeg hvilken'.

Hvad med mere SKRIVEHJÆLP?

STUDIEKORREKTUR

Følg Studiekorrektur på Facebook
Se Studiekorrektur på Trustpilot
Betalingskort
© 2024 - Korrekturselskabet ApS - CVR-nr: 37341185 - All rights reserved.