Korrekturlæsning af abstract

Vi læser korrektur på specialer herunder også korrektur af bachelorprojekter og afhandlinger, på både dansk og engelsk.

Vi har her en koncentreret service med hensyn til engelsk abstract.
Mange danske opgaver har et engelsk resumé tilknyttet, og derfor tilbyder vi hos Studiekorrektur korrekturlæsning af abstract.Når du har trykket 'bestil', sendes abstractet direkte til en af vores meget dygtige engelske korrekturlæsere.

Du har her også mulighed for at skrive en kommentar, hvis der er noget særligt, den pågældende korrekturlæser skal være opmærksom på – det være sig sprogligt eller grammatisk – og der tages højde for det.
Korrekturlæsning af abstract lægges som en separat ordre.
 

 


Sproglig rettelse af engelsk resumé

Der er stor grammatisk forskel på at rette en dansk opgave og en engelsksproget tekst, og det kan være meget vanskeligt at holde styr på. Det er særligt kommateringen, der er markant anderledes, end den vi kender fra dansk retstavning. Det er vi hos Studiekorrektur bevidste om, hvorfor vi har tilknyttet engelske korrekturlæsere.


Korrekturlæsning-abstract

Eftersom et abstract opsummerer en opgave, er det ærgerligt, hvis det grammatiske ikke spiller.
Vælger du at få rettet dit abstract, sikrer du dig et godt helhedsindtryk af din opgave.

Vores engelske korrekturlæsere har engelsk som modersmål, og derfor korrekturlæses abstractet med udpræget fokus på grammatik og på sprog, hvor lette optimeringer også indføjes.
 


Bestilling af korrektur af abstract

Via vores hjemmeside har du mulighed for at bestille korrektur på abstract. Du vælger først og fremmest engelsk som sprog, hvorefter du kan vælge abstract.
Det koster 99 DKK for op til 3 normalsider, og leveringstiden lyder på 48 hverdagstimer. Hvis du for eksempel bestiller korrektur af dit abstract mandag aften klokken 20:00, har du det retur onsdag aften klokken 20:00.
Du får to dokumenter retur:
 


Priser og bestilling af korrekturlæsning