Pris på korrektur

Vi er hos Studiekorrektur meget bevidste om, at der i forhold til korrekturlæsning er visse personlige og særlige variationer og forhold, det er værd at reflektere over 🤔

Du har ydermere mulighed for at læse videre om vores servicer her.

Passiv form og førstepersonsstedord

Der er ganske meget debat angående passive former.

Passiv kan dannes på to måder: Enten ved at sætte endelsen –s på udsagnsordet eller med en form af at blive og kort tillægsform, hvor det i mange akademiske situationer er kutyme at anvende en passiv form.

Indtil videre er der ikke nogen fastlagte regler i denne henseende, og derfor forholder vi os hos Studiekorrektur åbent til dette aspekt, hvor vi tager udgangspunkt i den pågældende opgave.

Ligeledes er der meget debat omkring brugen af førstepersonsstedord. Her ser vi mange eksempler på opgaver, der ikke anvender ’jeg’ eller ’vi’. Vi ser også adskillige opgaver, der gerne anvender den personlige form.

Eftersom der heller ikke her er nogen fastsatte regler her, gør vi hos Studiekorrektur en dyd ud af at forholde os til det udtryk, den givne opgave udfolder.

Bøjning af udsagnsord

Det samme gør sig gældende for udsagnsord.

Her har vi vores sprogligt fintfølende tilgang med os, og vi bestræber os på at ramme den form og tid, som opgaven fremviser.

Faldgruber og ekstra opmærksomhed

Det er ud fra vores store erfaring, at vi kan fermhæve nedenstående faldgruber, hvor vi i særdeleshed har skarpe korrekturøjne knyttet til opgaven. Der er således tale om gennemgående og genkommende sproglige fejl:

  • Nutids-r
  • Kommatering efter grammatisk komma
  • Kongruensfejl, sætningens led hænger ikke overordnet sammen

Begreber

Det er alment kendt, at hver ordre har et særegent udtryk. Der vil således for hver tekst kunne optræde begreber, som pågældende korrekturlæser ikke tidligere har stiftet direkte bekendtskab med, hvorfor disse naturligvis – hvis muligt – slås efter.

Hvad er ikke med i prisen?

Indhold:

  • Vi retter aldrig et dokuments indhold, da det er sproget, der er vores direkte udgangspunkt.

Layout:

  • Vi afholder os fra at gå ind i spørgsmål om layout, eftersom vores spidskompetence er sprog.

Referencer:

  • Derfor har vi ikke mulighed for at tjekke referencer efter, idet vi ikke går videre ind i indhold og baggrundsviden.