Korrektur til en god pris

Når du bestiller korrekturlæsning af eksempelvis dit speciale, bachelorprojekt eller din afhandling, bliver du guidet igennem de forskellige trin.
Som en ekstra service har du afslutningsvis mulighed for at tilknytte en kommentar til din bestilling.

Det råder vi hos Studiekorrektur altid vores kunder til, da denne kommentar går direkte videre til den pågældende korrekturlæser.

Derved har du selv mulighed for at præge måden, der bliver læst korrektur på ✅

Ønske om fokus

Det kan være, du har et ønske om, at korrekturlæseren skal holde ekstra øje med, at du igennem opgaven skriver i datid. Det kan være, du er klar over, at du har visse udfordringer med kommaet, og at det er her, du ønsker korrekturlæserens koncentrerede blik.

Det kan være, du ved, at du har en tendens til at formulere dig i lange, snørklede sætninger. Korrekturlæseren kan her yde let sproglig optimering.

Det kan også være, at du har en opgave med mange begreber eller med transskriptioner, hvor det er særdeles vigtigt, at de ikke berøres i korrekturlæsningen. Skriv det meget gerne i kommentarfeltet, således at korrekturlæseren er med på det fra start.
Ved at bruge kommentarfeltet er du således som kunde med til at styre korrekturlæsningen og skabe et godt udgangspunkt.

Det afgørende er her, at kommentaren knytter an til det sproglige, for vi kan af gode grunde ikke gå ind i vurderingen af det faglige endsige holde øje med opgavens røde tråd.

Skriv også gerne, hvis der er dele af opgaven, der ikke skal korrekturlæses. Det kan for eksempel være, at indholdsfortegnelse og bilag ikke ønskes korrekturlæst.

Klik her for at gå til reservation af tid.

Generel korrekturlæsning

Det er under alle omstændigheder vigtigt at fremhæve, at du ved at anvende kommentarfeltet ikke fravælger vores generelle korrektur, hvad enten det drejer sig om Standardkorrektur eller Premiumkorrektur. Der vil naturligvis tages udgangspunkt i den valgte service, og kommentaren lægger sig derfor blot til den bestilte korrekturservice som et ekstra ønske.

Vælger du for eksempel Standardkorrektur, fokuseres der udelukkende på sprogets grammatiske side, hvorfor et ønske, der knytter an til sproglige optimeringer, snarere skal udfoldes under køb af Premiumkorrektur.

Derfor skal kommentarfeltet ses som en form for rettesnor for korrekturlæseren og som en mulighed for dig for at gøre opmærksom på visse elementer i det sproglige felt af opgaven.

Kommentar på engelsk

Vi har tilknyttet flere særdeles dygtige engelske korrekturlæsere, og de er parate til at læse korrektur på alle former for tekster; abstract, bachelorprojekt, speciale foruden afhandling.
Her har du naturligvis også mulighed for at tilknytte en kommentar, når du bestiller. Da vil det være afgørende, at du også udtrykker dig på engelsk i kommentarfeltet, da også de engelske ordrer sendes direkte. Bestillingen foretages på vores bestillingsside.