Hos Studiekorrektur har du mulighed for at vælge to former for korrektur: Standardkorrektur og Premiumkorrektur.

Vælger du Standardkorrektur, vil vores meget kompetente, professionelle korrekturlæsere fokusere på stavefejl, slåfejl, grammatik og tegnsætning. Du vil altså her få korrekturlæst din opgave ud fra et basalt sprogfokus 📖

Med Premiumkorrektur får du en udvidet korrekturlæsning. Vores korrekturlæsere er her foruden det basale sprogfokus også engagerede i at yde lette sproglige tilretninger. Dette indikerer ikke, at opgaven vil blive omskrevet, snarere indeholder det rettelse af misvisende ordvalg, og sætninger, der er utydelige og omstændelige, vil blive optimeret.

Da det er i sproget, vi har vores styrke, tilbyder vi ikke at rette formalia, opsætning, referencer mv., eftersom det er elementer, der udspringer af en personlig holdning, og det er derfor vanskeligt at standardisere.

billig-korrektur

Med eller uden korrektionstegn

Du modtager dit korrekturlæste dokument i to versioner: et dokument med korrektionstegn og et dokument uden korrektionstegn ⤵️

I dokumentet med korrektionstegn har du mulighed for at følge alle rettelser, fra begyndelse til slutning.

I denne version bliver alle korrekturlæserens rettelser synlige i opgavens højre margin. Korrekturlæseren har funktionen ’registrer ændringer’ slået til. Således kan man følge rettelserne undervejs, lige fra rettelse af et ord, fjernelse af et andet, indsættelse af et komma og sletning af dobbelt mellemrum. Man har her som kunde muligheden for enten at afvise eller acceptere rettelsen.

I dokumentet uden korrektionstegn er rettelserne allerede indføjet i opgaven, og du vil i dette dokument derfor kun skulle forholde dig til eventuelle kommentarer, spørgsmål og forslag, som korrekturlæseren har nedskrevet i højre side af opgaven.

Vores anbefaling er at tage udgangspunkt i dokumentet uden korrektionstegn og sammenligne med det andet dokument, da det skaber den bedste vej hen mod aflevering.

Det er naturligvis sidstnævnte opgaveversion, der er tættest på at være klar til aflevering, men der er oftest kommentarer og optimeringsforslag tilknyttet, som man bør tage hånd om.

Vi råder derfor altid kunden til at afsætte tid til at gå rettelser igennem ✅