Tjek af referencer

Vi tilbyder som udgangspunkt ikke at tjekke dine referencer i din opgave igennem. Vi er meget bevidste om, at det er meget vigtigt, at referencerne er korrekte, og at der er en vis konsekvens i dine kildehenvisninger. Der er forskellige tilgange og standarder. Vores korrekturlæsere er helt med på dette perspektiv. Hvis du har et stort […]

Læs mere

APA-referencesystem

Vi kan tilbyde dig at tilrette dine referencer, så de står knivskarpt. Der vil være en merpris for denne meget brugbare service. Hvordan laves en litteraturliste i APA-standard? Det er vigtigt med en meget læsevenlig litteraturliste. Det er også den, der undertiden benævnes kildeliste eller referenceliste. Den placeres altid i slutningen af din opgave og […]

Læs mere