Billig korrektur på engelsk og dansk

Vi kan tilbyde dig at tilrette dine referencer, så de står knivskarpt. Der vil være en merpris for denne meget brugbare service.

Hvordan laves en litteraturliste i APA-standard?

Det er vigtigt med en meget læsevenlig litteraturliste. Det er også den, der undertiden benævnes kildeliste eller referenceliste. Den placeres altid i slutningen af din opgave og gerne før eventuelle bilag.

Der er specifikke regler for, hvordan disse kilder skal noteres, og det er vigtigt, at kildelisten i bund og grund ender med at fremhæve lige nøjagtigt de titler, der er brugt i løbet af opgaven.

Spørgsmålet er, hvordan der skal henvises.

Denne side kan være meget brugbar.