Bogstavet OSproglige begreber med O


O er et bogstav i alfabetet, vi bruger det jævnligt, og her kan du se det – samt se, hvilke ord og begreber der hører under o.

Hvad er kort tillægsform?
Der bliver ofte lavet fejl, når det gælder tillægsord i kort tillægsform, for hedder det:  De er udhvilet?” Eller hedder det: ”De er udhvilede?”

Kort tillægsform kaldes også datids-tillægsform eller præteritum participium. Udsagnsord/verber i kort tillægsform hedder: hentet, rejst og fløjet. 
Det drilske opstår, fordi udsagnsord i kort tillægsform også bruges som tillægsord/adjektiver, så de siger noget om grundleddet/ subjektet.
Her bliver der ofte lavet fejl, når det, som det handler om, er i flertal.
 
Huskeregel
Hvis det er en tilstand som leve og irritere er endelsen -ede.
Hvis det drejer sig om en aktivitet som at cykle og handle, er endelsen -t.
 
Tilstand
Ud fra huskereglen kan spørgsmålet nu besvares.

Hedder det: De er udhvilet?
Eller hedder det: De er udhvilede?
Udhvilet er en tilstand og ikke en aktivitet, derfor er det korrekte svar: De er udhvilede.

De levede lykkeligt til deres dages ende. De var mættede af alle oplevelserne.

Aktiv handling
Modsat gælder det, hvis der er tale om en aktiv handling.

I sætningen: Turisterne er fordelt over hele øen, skal ordet fordelt ikke bøjes i flertal, fordi turisterne netop er i gang med at være fordelt rundt på hele øen.

Det hedder vist og ikke fordelede.

Blive-testen
Hvis du er i tvivl, kan du prøve at sætte et blive ind i sætningen. Hvis det er muligt, er der tale om en handling, og du skal bruge -t.
Turisterne bliver fordelt rundt på hele øen.

Test med gradsangivelse
Hvis du i stedet kan indsætte en gradsangivelse som fx meget eller mindre, så er det en tilstand, og du skal bruge endelsen -t.
Det går fint med sætningen: De er meget udhvilede. De levede mindre lykkeligt, hvilket dermed bekræfter, at der er tale om en tilstand.


Undtagelsen
Undtagelsen, der bekræfter reglen, er, når der i forbindelse med en tilstand dukker et forholdsord/ en præposition op lige bagefter den korte tillægsform.
Når dette forekommer, er der valgfrihed.

De blev fotograferet under middagen.
De blev fotograferede under middagen.

 
Opsummering
Brug kun -ede i flertal, når det handler om en tilstand.

En positiv ting er, at der i de fleste tilfælde, hvor det er svært at afgøre, om det drejer sig om en handlig eller en tilstand, er det ofte lige korrekt at buge begge endelser.

Eksempler
Børnene anede uråd. Børnene har anet uråd.
De skimtede fjorden fra huset. De har skimtet fjorden fra huset.

Fejltypen i kort tillægsform adskiller sig fra mange typiske sprogfejl ved, at der her ikke er tale om, at to ord lyder ens, og dermed bringer tvivl på banen.
Her er essensen at afgøre, om det er en handling eller en tilstand. 


Blog om at skrive en god opgave
Du kan med fordel dykke ned i vores andre blogindlæg om det at skrive en god opgave
  Kontakt

  Hvis du har brug for vores hjælp til at stå med en god opgave, må du meget gerne tage direkte kontakt til os.
   
  Vi kan hjælpe med Korrekturlæsning og Opgavesparring på dansk og engelsk.
   


  Du fanger os på:
  Telefon: 7199 8084
  Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Du kan også indhente et uforpligtende tilbud her:   TILBUD PÅ KORREKTUR
  .


  Mere om Studiekorrektur

  Vi har med stor glæde og ildhu skrevet yderligere om det at få læst korrektur hos os i en række mere detaljerede artikler, som du muligvis vil kunne finde ganske anvendelige, når du ligesom mange andre studerende går efter at skrive en god opgave, som giver dig en god karakter.

  Verbal  Hvad er verbal?

  Verbalet er det samlede verbum/udsagnsord i en sætning og kan bestå af et eller flere ord.
  Eksempler:
  Hun blev siddende hele aftenen. - Verbalet er ’blev siddende’.
  Toget skulle have været der for længst. Verbalet er ’skulle have været’.
  Maleren malede i mange huse. Verbalet er ’malede’.


  Verbalet er altså en enkel eller sammenhængende enhed i en sætning.
  Enhver sætning har et budskab, som er bygget op omkring verbalet.

  Maleren malede.
         x             o

  Verbalet og substantivet er de to hovedled i en sætning.


  Sætning på et’ ord
  Den korteste mulige sætning er et verbal i imperativ, bydeform.
  syng

  sejl
  sjip

  I imperativ siger man, at subjektet er indeholdt i verbalet.
  Det er underforstået, at budskabet er sagt til en eller flere personer, der skal synge, sejle eller sjippe.

  ”Syng, så det kan høres”.
  ”Sjip nu”, råbte de andre børn på gaden.


  Flere verber
  Et verbal kan også bestå af to forskellige verber.

  De festede og dansede.
  Parret gik og snakkede.


  Verbalet viser handlingen
  Verbalet viser handlingen eller det, der sker i en sætning.

  hvil, hviler, hvilede
  arbejd, arbejder, arbejdede
  bestå, består, bestod


   
  Verbalet består af et’ eller flere ord
  Det næste er lidt kompliceret, men hæng på, for det er interessant.
  Hvis vi ser på tiderne:

  imperativ, bydeform – Flyv ikke højere.
  præsens, nutid – Nu flyver piloten.
  præteritum, datid – Turisterne fløj afsted.


  Verber fra disse tider kan stå som det eneste verbal i en sætning.
  Det kaldes også finitte former.

  De øvrige tider af verbet kan ikke stå som det eneste verbal i en sætning.
  Disse tider kaldes også infinitte former.

  infinitiv, at formen: Det er tid til at hvile.
  participier, før nutid. Morfar har hvilet.


  Det interessante er, at vi som sprogbrugere skifter imellem disse sætningstyper, let og elegant, uden at skænke det en tanke, at vi i nogle sætninger bruger et verbal og i andre sætninger bruger flere.


  Verbets bøjningsformer
  At hvile

  hvil
  hviler
  hvilede
  har hvilet
  hvilende

  Sætningens led
  En sætning kan bestå af seks led, men gør det langt fra altid

  1. Verbal, udsagnsled
  2. Subjekt, grundled
  3. Objekt, genstandsled
  4. Prædikativ, omsagnsled
  5. Adverbial. Biled
  6. Konjunktional, bindeled

  Find mere nyttig viden om verber her under Skrivehjælp:


  Aktive og passive verber
  Uregelmæssige verber
  Bydeformer

  Er du til mere SKRIVEHJÆLP?

  STUDIEKORREKTUR

  Følg Studiekorrektur på Facebook
  Se Studiekorrektur på Trustpilot
  Betalingskort
  © 2024 - Korrekturselskabet ApS - CVR-nr: 37341185 - All rights reserved.